Cenk YAPICI

Muhaberat

“Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek”

Toplumların kültürel ve sosyal varlıklarının üretim, sunum ve paylaşım süreçlerinde katma değerli hizmetler sunar, finansal sermayeden ziyade, sosyal ve kültürel sermayeyi ekonomiye bütünleştirir ‘yaratıcı ekonomi’. Özellikle gelişmekte olan ve ekonomiyi farklılaştırarak zenginleştirebilecek ülkelerde, ekonomik krizlere karşı yaratıcı ekonomi önemli bir direnç odağıdır aslında.
Birleşmiş Milletler, ilk kez 2008 yılında yayınladığı yaratıcılık raporu aslında yaratıcı ekonominin gelişmek isteyen ülkeler için önemi fazlasıyla ortaya koydu. Rapor, dünya ekonomisinde yaratıcı endüstrilerin en dinamik ekonomiler arasında yer aldığını ve gelişmekte olan ülkelere büyük fırsatlar sunduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler’in Yaratıcı Ekonomi 2010 Raporu’na göre; yaratıcı sektörler, geleneksel imalat sektörlerine kıyasla küresel ekonomik krizin etkilerine karşı daha dayanıklı çıkıyor.
Yaratıcı ekonomi bugün dünya ekonomisinin sürekliliğinde önemli bir yer tutuyor.
Dünyadaki GSH’nin %7,3’ü yaratıcı ekonomi tarafından oluşturuluyor ve bu yeni ekonominin yıllık büyüme hızı yaklaşık %10 olarak hesaplanıyor. AB ülkelerindeki toplam işgücünün %3,1’i (5,8 milyon kişi) yaratıcı ekonomi tarafından istihdam ediliyor.
Çin’de yaratıcı ekonomi yıllık %17’lik gelişim hızı ile GSMH’nin %2,5’ini karşılayacak kapasiteye ulaştı. Singapur’da ise, yıllık %8’lik gelişim hızına sahip olan yaratıcı ekonomi alanı GSMH’nin %3,2’sini karşılarken toplam işgücünün %4,3’ünün istihdam edilmesine olanak sağladı.
Sosyal sorumluluk projesinin 2012 programı başladı
TTNET, hayata geçirdiği “Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek” adlı kurumsal sosyal sorumluluk projesinin 2012 programını İzmir’de başlattı. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayelerinde hayata geçen programın açılışı, 22 Şubat’ta Gediz Üniversitesi’nde gerçekleşti.
Gediz Üniversitesi Menemen Yerleşkesi’nde verilen eğitimlerden İzmir ve yakın illerden (Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, Balıkesir, Burdur ve Antalya) başvuru yapan 100 yetenekli genç yararlandı. Eğitimler 24 Şubat’a kadar devam etti.
“Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek” projesinin 2012 yılı uygulaması İzmir’den sonra Eskişehir, Adana, Erzurum, Ankara, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Samsun ve İstanbul’da devam edecek. Böylece, “Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek” projesi 2012’de Türkiye’nin 81 iline erişecek.
Gençler, 3 günlük eğitim programında; Bilişim sektöründe tespit edilen ihtiyaç alanları dahilinde “Sanal İçerik Üretimi”, “Sanal İçerik Sunumu”, ve “Ticaretin Elektronikleşmesi” alanlarında eğitim alıyorlar. Ayrıca tüm katılımcılar “İş Geliştirme ve Girişimcilik” konulu ortak eğitim alıyor. Katılımcılar eğitim sürecinde; yaratıcı ekonomi ve yaratıcı ekonominin sunduğu fırsatlar konusunda bilgi ediniyorlar ve düzenlenen panellerde iş dünyasının önemli isimleri ile buluşma fırsatı yakalıyorlar.
Ayrıca, dünyanın en saygın üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology (MIT) Entreprise Forum Türkiye tarafından verilen girişimcilik eğitimleri ile etkin birer üretici olarak ekonomiye değer katma yönünde kapasitelerini geliştirme imkanı da buluyorlar. Katılımcılar, eğitimler sonunda MIT Katılım Sertifikası alıyorlar ve öz geçmişlerine önemli katkı sağlıyorlar.
Eğitim programlarından yararlanmak isteyen 18–30 yaş aralığındaki, asgari orta derece İngilizce dil bilgisine sahip her genç (www.yaraticiekonomiyedestek.com) sitesinden başvuru yapabiliyor.
Saygılarımla.