Sağlık-NET ile sağlık kayıtları tek merkezde toplanıyor

Fatma Ağaç

2008 yılı itibarıyla devreye giren Sağlık-NET ile elektronik sağlık kayıtlarının güvenli bir şekilde tek bir merkezde toplanması amaçlanırken, yine 2008 yılı içinde yaygınlaşması planlanan Akıllı Kart Uygulaması ile de tüm sağlık bilgilerine ulaşılması planlanıyor.
Avrupa Birliği (AB), 2020'lere doğru bölgesel e-sağlık projelerini birleştirerek Avrupa e-Sağlık Projesi'ni hayata geçirmeyi planlarken, Türkiye'nin de bu sistemde yerini alması ve önemli bir parçası olması amaçlanıyor.
2008 yılı itibarıyla devreye giren Sağlık-NET ile elektronik sağlık kayıtlarının güvenli bir şekilde tek bir merkezde toplanması hedeflenirken, yine 2008 yılı içinde yaygınlaşması planlanan Akıllı Kart Uygulaması ile de tüm sağlık bilgilerine ulaşılması planlanıyor.
Sağlık Sektörü'ne çözümler sunan Çözüm Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Siso, s ağlık karnesinin kalkmasını ve hastaların tüm işlemlerinin T.C. Kimlik Numarası ile yapılmasını amaçlayan Akıllı Kart Uygulaması'nın hayata geçmesi ile suistimallerin önüne geçileceğini dile getirdi.
Oracle'ın üzerinde en çok ARGE yaptığı ve ürün geliştirdiği alanlardan birinin Sağlık Sektörü olduğunu söyleyen Oracle Türkiye, Ankara Satış Müdürü Cem Şatana da tüm bu süreçte, dünyadaki e-dönüşüme destek verdiklerini belirtti. Şatana, bu alanda Türkiye'de iş ortakları olan Çözüm Bilgisayar'a da aynı desteği verdiklerini dile getirerek, “Avrupa ve dünya pazarlarına, onların ürün ve hizmetlerini sunup; haklı gururumuz olarak ifade etmek arzusundayız” dedi.
Türkiye'de değişik yatak kapasitelerinde 800'ün üzerinde hastanede Oracle teknolojileri kullanılırken, Hastane Yönetim Sistemi uygulamalarında, Çözüm Bilgisayar'ın önemli payı bulunuyor.
Oracle ürünleri Çözüm Bilgisayar'a gerekli teknolojik altyapıyı sağlarken, Çözüm Bilgisayar da uygulamaları ve katma değerli hizmetleri ile verilerin en hassas ve en güvenilir şekilde kullanımını ve yönetimini gerçekleştiriyor. Çözüm Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Siso konuya ilişkin olarak “Telepati Telekom”un sorularını şöyle cevaplandırdı:

E-devlet hizmetleri kapsamında e-sağlık hizmetlerinde nasıl bir bütünleştirmeye gidilecek?
e-Devlet uygulamalarının tamamı insan odaklı olarak planlanan ve yürütülen projelerden oluşuyor. Her e-Devlet Projesi'nin çıktılarında, insan hayatını kolaylaştıran unsurlar ve zaman, işlem, finans, iş gücü vb tasarruflar elde ediliyor. e-Sağlık uygulamaları ise diğer e-devlet uygulamaları kadar önemli ve onlardan bir noktada daha ileri bir hassasiyet taşıyor. Çünkü sağlık alanındaki bu uygulamalar doğrudan insan hayatı ile ilişkili bir durumu ortaya koyuyor. Sağlık alanında oluşabilecek kayıpların telafisi bazen çok pahalı olurken bazen de hiç mümkün olmuyor.
Sağlık sektörü söz konusu olduğunda, doğrudan insan yaşamını içeren ve onun ekseninde üretilen çözümlerin incelenmesinde çok temel ve önemli unsurlar öne çıkıyor. Korunması gereken hasta kimlik bilgilerinden, kurumların belleğini oluşturan verilerin güvenle yedeklenmesine, veri ulaşım hızı ve tekniğinden, kullanılan teknolojinin gelişmişlik düzeyine, yönetilebilirlik ve ölçeklenebilirlik özelliklerinden, veri depolama kapasitesine vb. kadar birçok parametre yaşamsal önem taşıyor. Bu nedenle, dünyada Veri Tabanı Yönetim Sistemi pazarında en büyük paya sahip üreticilerden Oracle'ın Certified Advantage İş Ortağı olarak avantajlı konumumuzu güçlendiriyoruz.
e-Devlet uygulamalarının planlanması ve değişikliklerin hayata geçirilmesi aşamasında insan sağlığını en üst noktaya koyarak, mevcut işleyişi bütünüyle aksatmadan, adım adım yumuşak bir seyirde gerçekleşen bütünleştirme süreci tercih ediliyor. Genel Sağlık Sigortası çalışmalarına paralel olarak geliştirilen GSS Ödeme Sistemi (Medula) çalışmaları, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı etrafında toplanması, Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi kapsamında devreye alınan Sağlık-NET Ana Kapısı, sağlık karnesinin kaldırılması gibi çalışmalarda hep aynı özen gösteriliyor.

e-Devlet Kapısı Projesi'nde sağlık hizmetlerinin hangi yanları yer alacak?
Bilindiği üzere Sağlık-NET 2008 yılı itibarıyla devreye girdi. Sağlık-NET ile elektronik sağlık kayıtlarının HL7, ICD 10 gibi uluslararası standartlar aracılığıyla güvenli bir şekilde tek bir merkezde toplanması, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde analiz edilerek bilimsel çalışmalarda kullanılması amaçlanıyor. Kişiler, tüm sağlık bilgilerine yine 2008 yılı içinde yaygınlaşması planlanan Akıllı Kart Uygulaması ile bütünleşik olan Sağlık-NET Ana Kapısı'ndan ulaşabilecek.
e-Devlet uygulamaları kapsamında Çözüm Bilgisayar olarak aktif bir rol üstlenmiş durumdayız; ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nün girişimi ile kurulan, başta Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Sanayi Bakanlığı gibi kurumlar olmak üzere özel sektörden; Oracle, Intel, Microsoft gibi uluslararası şirketler ile birlikte biz de e-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (EDMER) kurucuları ve istişare kurulunda yer alıyoruz.
EDMER, e-Dönüşüm Türkiye Projeleri'nin gerçekleştirilmesinde, üniversite, kamu ve özel sektör kurumlarını bir araya getirerek, e-devlet kavramları ve süreçlerinin verimli olarak uygulanması, yürütülmesi ve sağlanacak toplumsal faydanın artırılması için gerekli akademik desteği sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
EDMER çalışmaları ve araştırmaları kapsamında; e-dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik araştırma, kavram geliştirme, inceleme ve fizibilite çalışmaları yapıyor. e-Devlet kavramları ve süreçleri hakkında bilimsel görüş belirtip, raporlar hazırlayarak, ulusal ve uluslararası projeler geliştiriyor. e-Devlet çalışmalarını yürütmek amacıyla, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları üyelerinden oluşacak çalışma grupları arasında yer alıyor.
Dünyada yapılmış örnek uygulamaları inceleyerek bilgi birikimini ülkeye getirmek, e-devlet projelerine ivme kazandırmak, bilişim sanayi ve kamu kurumlarının üniversite ile birlikte çalışmalar yapabileceği ortak bir platform oluşturmak, e-dönüşüm farkındalığını oluşturmak ve artırmak amacı ile EDMER'e aktif katkı sağlıyoruz. Kronik hastaların hastane önünde saatlerce beklemelerini önlemek amacıyla Intel ve Cisco ile birlikte “Uzaktan Hasta Takip Uygulaması”nı bir EDMER projesi olarak yürütüyoruz.

Hangi hizmetlerde ilerleme kaydedilecek? Ve genel olarak halkın bundan sağlayacağı faydalar ne olacak?
Bu gün için SSK emeklileri nüfus cüzdanıyla sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Daha sonra çalışan SSK'lılar, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu vatandaşlarımız da bu kapsama alınacaklar. Sağlık karnesinin ortadan kalkması gerçek hak sahiplerinin hizmet almasını ve hastaların tüm işlemlerinin T.C. Kimlik Numarası ile sağladı. Kişiye ait tüm sağlık bilgilerinin yer aldığı Akıllı Kart Uygulaması'nın hayata geçmesi ile suistimaller tamamen önlenecek, bütün işlemler Akıllı Kart üzerinden yapılacak.
Halihazırda çok sayıdaki hastanemizde devreye aldığımız “Akıllı Kart Uygulaması”nın ülke çapında diğer sağlık kuruluşlarında da yaygınlaşması ile, tüm bilgilere anlık olarak ulaşabilmek mümkün olacak. Hastanelerimizde, hastaların doğumundan itibaren oluşturulan sağlık bilgilerini içeren sağlık dosyaları akıllı kartlarda saklanıyor. Hastanın hastaneye her başvurusunda hasta takibinde kullanılıyor.
Sağlık çalışanları, hastanın hastaneye her başvurusunda, geçmiş sağlık bilgilerine yetki dahilinde ulaşabiliyor. Hastanın geçirmiş olduğu hastalıkları, yapılan tetkik ve film sonuçları, kullandığı ilaçları, alerjik ilaçları, sosyal güvenlik bilgileri, organ bağışlama isteği, hekiminin ve yakınlarının iletişim bilgileri, alışkanlıkları, uygulanan tedavileri, uygulanan operasyonlar vb tüm medikal bilgileri akıllı kartlarda saklanıyor.

İnternet-Kiosk-Çağrı Merkezi vatandaşlara ne gibi hizmetler sağlıyor?
Çözüm Bilgisayar Hastane Yönetim Sistemi ile bütünleşik çalışan Çözüm Randevu Sistemleri, hastaların bekleme sürelerini azaltarak iyileştirmeler sağlarken, hizmet sunum sürelerini uzatarak hekimlerin çalışma düzenlerinde iyileştirmelere yol açıyor. Hizmet sunucu ve alıcılarda memnuniyet sağlayan sistem, kurum polikliniklerinde randevulu düzene geçilmesi ve 24 saat randevu alabilme avantajı gibi özellikler sunuyor.
Tüm Çözüm Randevu Sistemleri, hastaların poliklinik, müracaat ve diğer servisler önünde beklemesiyle oluşturabilecekleri kuyrukları ortadan kaldırma esasına dayanıyor. Hastanın herhangi bir görevliye ya da aracı bir sisteme gerek duymadan, yer ve zaman gözetmeksizin randevu almasına yardım eden uygulamaları içeriyor. Tüm randevu sistemlerinin bir arada kullanılması ise birçok randevu seçeneği ile birçok noktadan randevu akışını sağlayarak başvuru sırasında oluşabilecek birikmelerin önüne geçiyor.
Çözüm Kiosk Sistemi, bankolardaki görevlilerin yardımına ihtiyaç duymaksızın, hastaların istediği poliklinikten ve hekimden sıra numarası almasını ve SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, Yeşil Kartlı hastaların muayene kaydı yapılmadan önce provizyon işlemlerinin yapılmasını sağlıyor.
Sağlık kuruluşlarına müracaat eden hastaların, hasta kayıt ve kabul işlemlerinin hızla yapılmasını ve sıra beklemeden hizmet almalarını sağlıyor.
Hastaların başta hasta kayıt-kabul işlemleri olmak üzere, her türlü işlemlerini hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak, gereken zamanda, gereken birime en kısa yoldan yönlendirmek, ulaştırmak amacıyla Çözüm Çağrı ve Yönlendirme Sistemleri kullanılıyor.
Çözüm Çağrı ve Yönlendirme Sistemleri sağlık kuruluşlarına müracaat eden hastaların, hiçbir hizmet noktasında beklemeksizin hizmet almalarını sağlamak esasına dayanıyor.
Çözüm Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Siso, s ağlık karnesinin kalkmasını ve hastaların tüm işlemlerinin T.C. Kimlik Numarası ile yapılmasını amaçlayan Akıllı Kart Uygulaması'nın hayata geçmesi ile suistimallerin önüne geçileceğini dile getirdi.