Terremark, “Yönetimli Barındırma” ile Gartner'ın Magic Quadrant'ında yer aldı

Bir Verizon Şirketi olan Terremark, Gartner Inc. tarafından hazırlanan “Yönetimli Barındırma” 2012 raporunda liderler çeyreğinde konumlandırıldı. Magic Quadrant, belirli üreticilerin yine Gartner tarafından ilgili pazara ilişkin tanımlanan kıstaslara göre ne ölçüde başarılı olduğuna yönelik olarak yaptığı analizi ortaya koyuyor.
Gartner'in raporuna göre, “Liderler, bu pazarda kalmaya devam edecek güçte olduklarını, mevcut ürünlerinde sıklıkla yeniliklere imza atabileceklerini ve kurumsal düzey ihtiyaçlar söz konusu olduğunda güvenilir olduklarını gösteriyorlar. Teknik yetkinliğe sahip olduklarını ve geniş bir müşteri yelpazesine hizmet sunabileceklerini kanıtlıyorlar. Bağımsız ya da bütünleşik çözümler üreterek çoklu kullanıcı vakalarını ele alabiliyorlar.”
Rapor için, Gartner'ın pazar değerlendirmesinde şöyle deniyor: “Yönetimli Barındırma pazarı yeterince olgun; ama Bulut Bilişim - Servis olarak Altyapı (IaaS) son üç yılda pazarda kayda değer bir gelişmeye yol açtı. Yönetimli Bulut – Servis Olarak Altyapı (IaaS) çözümleriyle ilişkili kullanım vakaları oluştu. Magic Quadrant, temeldeki altyapı platformu fiziki sunucular, sanal sunucular, Bulut – Servis Olarak Altyapı (IaaS) ya da karma bir bileşimden oluşsa dahi, sadece yönetimli hizmetleri içeren çözümleri ele almakta. Ayrıca hizmet sağlayıcı açısından kayda değer insan emeği gerektiren tümleşik uygulamalara vurgu yapmakta.”
Terremark başkanı Nelson Fonseca yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Yönetimli Barındırma pazarı sürekli gelişiyor. Liderlerin bulunduğu çeyrekte yer alması Terremark'ın kapsamlı yönetimli çözümler sunma alanında açık bir şekilde lider olduğu gerçeğinin altını çiziyor. Günümüzün şirketleri ve devlet kurumları, Güvenli Bulut Bilişim, Yönetimli Barındırma ve Donanım Bazlı Sunucu Barındırma hizmetlerini birlikte talep ediyor. Terremark ve Verizon'un çığır açan ürünlerini CloudSwitch'in iş yükü taşıma uzmanlığıyla birleştirerek müşterilerimize, ihtiyaçlarına tam olarak karşılık veren geniş çözüm olanakları sunabiliyoruz.”