Huawei, GSM-R teknolojisi ile demiryollarına yönelik akıllı çözümler sunuyor

 

Telekom sektörünün öncülerinden olan Huawei, sunmuş olduğu GSM-R teknolojisi ile demiryollarının akıllı kullanımını mümkün kılıyor.
Akıllı demiryollarına yönelik sunulan çözümleri, tümleşik haberleşme sistemleri, veri depolama, yazılım ve donanım gibi hizmetleri üzerinde sahip olduğu bilgi birikimi ile temellendiren Huawei, karmaşık yapıları farklı bileşenlerle çözüme kavuşturuyor.
Türkiye'nin son yıllarda demiryolu alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyleyen Huawei Demiryolu Çözümleri İş Geliştirme Direktörü Norman Frish ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide, Huawei'in akıllı demiryollarına yönelik çalışmaları hakkında bilgiler edindik.

Huawei'nin ‘akıllı demiryolu' çözümleri hakkında bilgi verir misiniz?
Akıllı demiryollarını canlı bir organizmaya, hatta bir insana benzetebiliriz. Bizler görme, dokunma, koku alma gibi duyularımız ve bunları yöneten sinir sistemimiz sayesinde etrafımızdaki ortamı fark edip şartlara göre davranabiliyoruz. Günümüzde demiryolları tıpkı sinir sistemimiz gibi algılayıcılara ve bu algılayıcıların topladığı verileri merkeze iletmek için çok üstün seviyede haberleşme ağlarına ihtiyaç duyuyor. Biz bu ihtiyaca GSM-R teknolojileri temelli ‘akıllı demiryolu' çözümlerimizle cevap veriyoruz. Akıllı demiryolu çözümleri sunabilmek için tümleşik haberleşme sistemlerinden, veri depolamaya, yazılım ve donanıma kadar çok geniş bir yelpazede özel uzmanlığa ve bilgi birikimine sahip olmalısınız. Akıllı demiryolu çözümleri dendiğinde arka planda oldukça karmaşık sistemlerin kurulum, işletim ve bütünleştirilmesi söz konusu. Huawei bu alanda çözümler için gereken deneyim ve uzmanlığa sahip bir şirket.

Huawei demiryolu çözümlerini neden kurumsal alan altında konumlandırıyor?
Demiryolu çözümleri özel bir deneyim kurumsal yaklaşım gerektiren, dolayısıyla ‘Enterprise' iş kolumuzun sunduğu dikey çözümler yelpazesi kapsamında konumlandırdığımız bir alan. Genelde ulaştırma, özelde demiryolu işletmeciliğinin farklı gereksinimlerine cevap verebilecek, dolayısıyla sadece telekom donanım satışı başlığı altında değerlendirilmemesi gereken bir uzmanlık alanı. Bu alanda başarılı olmak için ihtiyaç duyulan farklı bileşenleri ve iş gereksinimlerini, özel uzmanlık birikimini bir araya getirebilmek gerekiyor. Ulaştırma sektörünün ihtiyaç duyduğu bu birikime ve esnekliğe sahibiz. Örneğin yüksek hızlı trenler için sunduğumuz LTE temelli geniş bant çözümlerimizi temelde aynı ihtiyaçlara ve işleyiş yapısına sahip oldukları için havayolu taşımacılığının hizmetine de sunabiliyoruz.

Türkiye pazarını nasıl görüyorsunuz?
Türkiye son yıllarda demiryolu alanında önemli atılımlarla dikkat çeken, bu alandaki yatırımlarını gelecekte de sürdürmeyi hedefleyen bir ülke. Bu açıdan bizim için stratejik ve önemli bir pazar olduğunu söyleyebilirim.

Fuarda sergilediğiniz GSM-R teknolojisi temelli ‘akıllı demiryolu' çözümlerinden bahseder misiniz?
GSM-R teknolojisi, demiryollarının çok daha verimli, güvenli ve etkili bir şekilde işletilmesi için ihtiyaç duyulan altyapıyı sağlayabilen esnek çözümler sunuyor. Şu anda Çin'de çok sayıda yüksek hızlı demiryolu hattında Huawei'nin GSM-R çözümleri kullanılıyor. Aynı hat üzerinde daha fazla sayıda trenin daha hızlı ve güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlayan, bir tür uzaktan kumanda sistemi diyebileceğimiz sinyal sistemini de Huawei sağlıyor. Demiryolu işletmeciliğinde eğer çok hassas bir haberleşme sistemine sahip değilseniz, trenler arasına uzun mesafeler koymak zorunda kalırsınız. Fakat etkili bir haberleşme sistemi ile mevcut altyapıyı çok daha etkin bir şekilde, dolayısıyla daha düşük işletme maliyetleriyle kullanma imkânına sahip olursunuz. Demiryolu altyapısının maliyeti çok yüksek olduğundan kurulan bu altyapıyı en etkili şekilde kullanabilmek işletmeciler açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Bir örnek verecek olursak, akıllı demiryolu çözümleri tren yolu işletmecisinin farklı istasyonlardaki yolcu sayılarına ve bekleme sürelerine göre sıkışıklığı önlemek için zamanında önlem almalarına ve gereken ayarlamaları yapmalarına imkan veriyor.
Bugün Çin dünyada demiryoluna en fazla yatırımı yapmış olan ülke. Dünyada halen en fazla sayıda yüksek hızlı tren hattı ve demiryolu kargo hattı bu ülkede bulunuyor. Çin'in demiryolu yatırımları gelecekte daha da artacak.
GSM-R'ı bir kablosuz geniş bant çözümü olarak değil, sınırlı veri servislerine sahip etkili ve hızlı bir operasyon çözümü olarak görüyoruz. Kablosuz geniş bant alanında ise, yüksek hızlı demiryoluna özel LTE çözümlerimiz başarıyla kullanılıyor. İki farklı ve özel alanda gerek araştırma ve geliştirme gerekse deneyim açısından önemli bir avantaja sahibiz. Huawei olarak yüksek hızlı tren hatları için demiryolu işletmecilerinin hassas ve çok yüksek hızda veri aktarımı ihtiyaçlarını karşılarken yine yüksek hızlı tren yolcularının geniş bant haberleşme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözümler de sunabiliyoruz. Demiryolu ulaşımı için işletmecilerin ihtiyaç duyduğu farklı çözümleri bir arada sunabiliyor ve demiryollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışıyoruz.