200.sayı kutlamaları

 

Telepati Dergisi, Bilişim ve Haberleşme sektörünün değerini iyi bilen küçük bir ekibin başlattıkları, toplumla yayın yoluyla haberleşme, toplumu bilinçlendirme eylemleriyle, Türkiye'nin yeryüzünde Bilişim Toplumu olmanın farkına en erken varan ülkelerden biri olmasına, bu doğrultuda azgelişmiş bir toplumu çağdaş bir bilgi toplumuna dönüştüren pek çok işin başarılmasına ortam hazırlayan ve çığ gibi gelişen bir atılımın ilk tetikleyicisi olmuştur.
Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri sektöründe pozitif yayıncılık ilkesi ile haberleri sıcağı sıcağına ve eksiksiz bir bilgi akışı sağlayarak, tarafsız bir platform yaratan Telepati Dergisi, Bilişim ve Haberleşme Teknolojilerini yerel ve uluslararası temelde takip ederek dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişiklikleri ve yenilikleri ayrıntıları ile toplumumuzla başarılı bir şekilde buluşturmuştur.
Adeta uçsuz bucaksız bir teknoloji okyanusunda bizlere bir pusula gibi yön göstererek, doğru ve güvenilir bilgileri bizlerle paylaşmış, toplumumuzun ve girişimcilerimizin sektördeki gözü kulağı olmuş, sektörün geleceğine yön vermiştir.
Bugün bu meşakkatli işinizde 200. sayınıza ulaşmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz.
Bilişim ve Haberleşme sektörü adına bu kadar elzem bir sayıyı bizlerle buluşturduğunuz ve yayın hayatınız boyunca disiplinli çalışma prensibinden vazgeçmeyerek her ay aynı kalite bir dergi çıkardığınız için teşekkür ederim.
Bu duygu ve düşüncelerle, sahip olduğu güçlü altyapısı ve tecrübeli kadrosu ile 17 yılını kutlayan Telepati Dergisinin 200. sayısına ulaşmasını canı gönülden tebrik ediyorum.

Binali YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Türkiye'de BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri sektörü, genel ekonomik büyüme hızının üzerinde büyümeye sahip bir sektör. Bu sektörün bazı alt sektörleri ise, çok daha hızlı büyüyor. Büyümeden anladığımız yalnızca, BHT sektörüne ilişkin ekonomik göstergelerin artması değil, BHT sektöründeki büyümenin, sosyal ve kültürel alanda da etkili olmasıyla, ülke kalkınmasının gerçekleşmesidir. BHT sektöründe yalnızca iyi bir takipçi olmak yetmemektedir. Üretici olmamız, yerli içeriği artırmamız, bilgiyi doğru kullanmamız ve zenginleştirerek yeniden dolaşıma sokmamız, bilginin güvenliğini sağlamamız gerekmektedir. Sayısal uçurumun daraltılması için teknik ve idari önlemleri zamanında almamız gerekmektedir. Bir de bu çalışmaların doğru bir şekilde açık ve anlaşılır bir şekilde kamuoyuna yansıtılması gerekmektedir. Bu nedenle BHT sektöründe eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sektöre önemli katkılar sağlamaktadır. Telepati Dergisi; bu anlamda, yayınlanmaya başlandığı tarihten bu yana önemli bir ülküyü yerine getiriyor. Çok değer verdiğimiz, sektörde referans alınan önemli bir yayın olarak gördüğümüz Telepati Dergisinin 200. sayıya ulaşmış olması takdire değer. Telepati Dergisinin çok uzun yıllar yayın hayatına devam etmesi dileğimle, yayınlanmasında tüm emeği geçenlere ve Telepati okuyucularına sevgi ve selamlarımı iletiyorum.

Dr. Tayfun Acarer / Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

Türkiye 1995 yılından günümüze bilgi toplumu olma yolunda büyük bir mesafe kaydetti ve Türkiye bu yolda hızla ilerlemeye devam ediyor. İnternet'in henüz 128 Kbps hızlara yeni ulaştığı, İnternet ve mobil telefon kullanıcı sayılarının binlerle ifade edildiği günlerden 68 milyonu bulan mobil telefon kullanıcısının olduğu, geniş bant abone sayısının 16 milyonun üzerine çıktığı ve 34 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan sektörün her gününe tanıklık eden, bu gelişim sürecini okuyucularıyla paylaşan ve sektöre katkı sağlayan Telepati Dergisi'nin 200.sayısını tebrik ediyorum.

Serhat Özeren
İnternet Kurulu Başkanı

2002 yılında kurulan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği TELKODER, sektörümüzde serbestleşmenin inşa edicilerinden birisidir. Kurulduğu günden bugüne, “yeni nesil telekomünikasyon işletmeciliği” alanında sivil toplumun merkezi haline gelen TELKODER'in çabalarıyla bugün serbestleşme artık karşı çıkılmayan bir amaç oldu.
10 yıldan bu yana TELKODER'in sabit telefon hizmetlerinde, geniş bant İnternet hizmetlerinde rekabetin arttırılması, yeni nesil fiber şebekelerin rekabetçi bir yapıda kurulması kapsamındaki bütün bilgilendirme ve bilinçlendirme çabalarında yanımızda olan Telepati'ye öncelikle teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyor ve başarılı yayın hayatlarında nice 200. sayılar diliyoruz.
TELKODER olarak her zaman olduğu gibi sektörümüze ve yurttaşlarımıza hizmet doğrultusunda “bilgili, evrensel bakışlı, yurtsever, serbestleşmeden ödün vermeyen, dik duran, uygar ve diyaloga açık ” yapımızı koruyacağız ve sektörümüzde olumlu sonuç üretmeye dönük İKLİM yaratma çabalarımızı da sürdüreceğiz. Bu çabalarımızda daha nice sayılar boyunca Telepati dergisinin seviyeli çizgisi ile yanımızda olmasını diliyoruz.
200. sayısını kutlayan Telepati dergisini tebrik ediyor, daha nice seneler başarılı bir yayın hayatı sürdürmelerini, telekomünikasyon sektörü ve bu konudaki serbestleşmeye sağladıkları güçlü desteğe aynı şekilde devam etmelerini diliyoruz.

Yusuf Ata Arıak
TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı

Bilişim ve haberleşme teknolojilerinde yaşadığımız çok hızlı değişim, hayatımızın her noktasında hepimizi yoğun bir şekilde etkilemektedir. Sektörümüz, diğer sektörlerde de kaldıraç etkisi yaratarak değişimin boyutlarını her türlü ihtiyacımızda hissettirmektedir. Böylelikle, bilişim ve haberleşme altyapısının ve hizmetlerinin yaygınlaşması, küreselleşme sürecini hızlandırarak toplumun sosyal, ekonomik ve hukuki alışkanlıklarını değişime zorlamaktadır.
Ülke olarak ‘Yeni Dünya' düzeninde etkin bir güç olarak var olabilmemiz, gelişmeleri yakından takip eden, bunları uygulayan ve geliştirerek kendi teknolojilerini üretme başarısını sürekli hale getirebilen bir haberleşme ve bilişim sektörü ile mümkündür. Tabi ki bu hedef için en kritik nokta, standartların oluşturulması ve bunların net, açık ve anlaşılır olmasıdır.
TÜBİFED olarak takipçisi olduğumuz en önemli projeler, Mesleki Yeterlilik konusunda standartların oluşturulması için sürdürülen faaliyetlere katkıda bulunmak ve sektörümüzle ilgili ticari faaliyet gösterecek kişi ve kurumların “ Haberleşme ve Bilişim Sektörü Birliği ” şemsiyesi altında belirli standartlarda ve daha güvenilir bir yapıya kavuşması çalışmalarıdır.
Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) ülkemizde farklı kentlerde faaliyet gösteren 7 sektör derneğinin oluşturduğu bir çatı kurumdur. ABİAD, BİSİAD, GABİAD, KOBİD, SABİDER, TEKBİLDER ve TÜBİDER bilişim sektörü derneklerinin üye olduğu federasyon, üye derneklerinin 14 ilde faaliyet gösteren 1.000 sektör şirketini temsil etmektedir.
Ülkemizde süreklilik, kalıcılık ve dolayısıyla sürdürülebilirliğin ne kadar önemli ve ne kadar da zor olduğu hepimizin malumudur. Üstelik; duruşunuzdan, ilkelerinizden ve özellikle adalet duygunuzdan ödün vermeden. 200. Sayı bu açılardan çok anlamlıdır.
Sektörün nabzını tutarak, gelişmeleri ve yenilikleri hedef kitlesiyle paylaşan Telepati Ailesi'ni sektöre katkılarından dolayı kutlarım. Bu dinamizmi sürekli kılan ekibe, nice 200 sayılarda buluşmak dileğiyle, bir okur olarak ayrıca teşekkür ederim.
Saygılarımla.

M. Rüştü Arseven / TÜBİFED Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı

1995 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde her ay yayımlanarak önemli bir takipçi kitlesine ulaşmakta olan Telepati dergisini TÜTED olarak beğenerek okuyor ve izliyoruz. Telekomünikasyon sektörüne yönelik faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak, sektörün gelişmesine olumlu yönde katkı sağlayan “sektör medyasının” öneminin fazlasıyla farkındayız ve Telepati dergisini bu sektöre yönelik güncel ve aralıksız bilgilendirmelerinden dolayı tebrik ediyoruz. Sektör kurumlarının birbirleriyle ve son kullanıcılar ile iletişimini sağlamak ve komünikasyon konusunda dünyada ve ülkemizde meydana gelen yenilikleri öğrenmek için doğru bir platform olan derginizin daha nice yüzlerce sayıları kutlamasını temenni ederiz. Sektöre yapmış olduğunuz katkıların artarak sürmesi ve yayın hayatınızda daha nice başarılara imza atmanız dileğiyle, 200. sayınızı içtenlikle tebrik ederiz.

Adil Zafer Müftüoğlu
Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği ( TÜTED) Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni dünya düzenine ülkemizin ve toplumumuzun hazırlanmasında, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde toplumumuzun tüm kesimlerinin ve tüm bileşenlerinin bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde önemli bir hedefi üstlenmiş ve bunu başarılı bir şekilde sürdürmekte olan Telepati ailesinin tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum.
Ülkemiz için tarihi bir fırsat gibi duran bu siber dünyanın tehdit ve tehlikelerini de göz ardı etmeden. Güvenlik olgusunu, hiç hatırdan çıkartmadan. Olası tüm tehdit ve tehlikelere, siber saldırı ve savaşlara karşı her türlü yol ve yöntemlerle hazırlıklı olarak, bu yeni dünya düzeninde yerimizi almamız gerekmektedir.
Gelecek bilişimle, bizimle gelecek ve şekillenecek. Bunda, şimdiye kadar olduğu gibi Telepati ailesinin etkisinin ve katkısının önemli olduğunu düşüyor, başarılarının devamını diliyorum.

Prof. Dr. Mustafa ALKAN
Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Telepati'nin , bilgi toplumu yolundaki Türkiye'ye katkı vermeye devam etmesini diliyoruz
Bildiğiniz üzere belli dönemlerde, belli bir sektörü hedefleyen haber ve konulara yer veren dergi gibi yazılı materyaller olan süreli yayınlar, araştırmacılar için vazgeçilmez kaynakları oluşturuyor. Çünkü genellikle en yeni ve en ayrıntılı bilgileri içeren bu yayınların her sayısında birden fazla araştırma, inceleme ve önemli haberler yer alıyor.
Tüm dünyada olduğu gibi, toplumsal ve kültürel gelişmede gazete ve dergilerin büyük payı var. Özellikle sektörel dergiler, kamu kuruluşları ve özel sektörün hedeflerini geliştirme ve değiştirmede önemli rol alıyorlar.
Ülkemizde sektörel yayıncılık, günden güne gelişti. Bugün neredeyse bir yayını olmayan sektör yok gibi. Hatta kimi sektörlere; ki, bilişim ve telekomünikasyon da bu sektörler arasında yer alıyor- yönelik oldukça fazla yayın bulunuyor. Ve tabiî ki bu dergiler arasında, aynı hedef kitleye hitap ettikleri için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
Yenilik ve değişikliklerin çok sık yaşandığı bilişim ve haberleşme sektöründeki gelişmeler, kullanıcı ve şirketler tarafından bilişim ve telekomünikasyon sektöründe yayınlanan dergiler aracılığıyla izleniyor. Bilişim dergileri, Türkiye için yeni sayılabilecek bilişim ve telekomünikasyon sektörünün takip edildiği en önemli kaynaklardan en önemlisi.
Ancak, bilgi toplumu yolundaki Türkiye için vazgeçilmez bir unsur olan sektör yayınları, gerek yaşanan ekonomik güçlükler gerekse ilgili kurumların ilgisizliği nedeniyle özellikle süreklilik anlamında ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bu noktada, ülkemizin ilk aylık BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri dergisi olan Telepati'nin 200. sayıya ulaşabilmiş olmasını büyük bir başarı olarak görüyoruz.
Türk yayıncılık tarihinde özellikle telekomünikasyon alanındaki sektörel yayınlar, çok eski bir tarihe sahip değil. Bu sektördeki en uzun soluklu ve en başarılı sektörel dergilerinden biri olan Telepati Dergisi'nin arkasında büyük bir medya grubu veya sermaye olmaksızın, 1995'ten beri 17 yıldır kesintisiz yayın hayatına devam etmesini çok önemsiyoruz. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) olarak , Telepati Dergisi'nin Mayıs ayında 200'üncü sayısını yayınlayacak olmasının sevincini paylaşıyoruz.
Uluslararası ve ulusal saygın birçok ödül sahibi, yıllardır, sadece Türkçe yayın yapan, kendi ‘test merkezi'nde özgün çalışmalar, ARGE ve inovasyon geliştiren, dünyada büyük organizasyonları düzenleyen şirketlerin medya iş ortaklığını yürüten Telepati'nin yayıncılıkta oturttuğu seviyeli çizgiyi yıllarca sürdürmesini bekliyoruz.
“ Öncelikle, birçok alt sektörden oluşan sektör kuruluşlarının birbirleriyle iletişimini sağlamak, ortak çözümler hazırlanmasına katkıda bulunmak ve sektör çözümlerinin, diğer sektörlerin kullanımına sunulmasında ve duyurulmasında rol almak sureti ile komünikasyon sektörüne katma bir değer kazandırmak ” amacıyla yayın hayatına devam eden Telepati'nin , daha nice yıllar bilgi toplumu yolundaki Türkiye'nin küresel rekabette var olmasına katkı veren yayınlar yapmaya devam etmesini diliyoruz.

Turhan Menteş
Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

“Ben, elektronik beyinden bilgisayara ve şimdi de mobil bilişime kadarki evrim sürecini ‘Sayısal Göçmen' olarak yaşadım. Ülkemizde bilgisayarın salon türünden, masa üstüne yerleşen ve şimdi de cebimizde ufalan biçimine kadar her çeşidine tanık oldum. Bu devrimin içine doğanların, bilgisayarda “demokratikleşme” öncesi ile sonrası arasındaki farkı bilmesi mümkün değil. Bu karşılaştırmayı yapabilecek yaşta biri olarak, bu devrimin, bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma konusunda insanlığa açtığı ufku, “doğal ve olağan” (verilmiş bir hak) karşılayamam. Aksine, bir nimet olarak görürüm.
Bütün bu süreçte, Telepati gibi bir yayının, bu öyküye 200 defa tanıklık etmesi, tarihe not düşmek oldu. Ülkemizde pek çok yayının hevesle başlayıp, sonra sönükleşip yok olduğunu düşünecek olursak, Telepati, bu anlamda bir büyük kültür hizmeti de yapmış oldu... Ve, yapmaya da devam edecek. Telepati'nin 300'üncü, 400 ve 1000'inci sayıları için de, benzer takdir cümlelerini kurma dileğimle yayın hayatında başarılar diliyorum”.

Faruk Eczacıbaşı / Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Kuruluşundan bu yana, yaptığı haberlerle bilişim ve haberleşme teknolojileri sektöründe gündemi belirleyen, birçok şirket için bilgi ve başvuru kaynağı haline gelen Telepati Dergisi'nin, Mayıs 2012'de 200. sayısına ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz.
TESİD Yönetimi ve temsil ettiğimiz elektronik sektörü olarak, şahsınızda tüm Telepati ekibine sevgi ve saygılarımızı sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Nice 200'lere yine birlikte ulaşabilmek dileğiyle...
Sevgilerimle.

C. Müjdat Altay
TESİD Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye'nin ilk aylık haberleşme ve bilişim teknolojileri dergisi olarak yayın hayatına başlayan Telepati dergisi, inanıyorum ki telekom alanında çok önemli bir yeri dolduruyor. Sektörde popüler olan ürünleri takip edebildiğiniz gibi, önde gelen aktörlerin neler yaptığından da dergiyi okuyarak haberdar olabiliyorsunuz. 1995 yılından bu yana bizlerle olan bu köklü yayın organı, birçok alt sektörden kuruluşun da birbiriyle iletişimini sağlıyor ve bu organizasyonel yapıları ortak bir zeminde buluşturarak çözüm üretmelerini kolaylaştırıyor. Tarafsızlık ilkesini benimseyerek sektörün ilerlemesine katkı sağlayan Telepati dergisi, umuyoruz ki daha binlerce sayıyla yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Doğan Ufuk Güneş
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı

Olağanüstü bir dönüşüm içerisinde olan bilişim endüstrisindeki gelişmeleri ve sektörün küresel ve yerel gündemini, 200 sayı büyük bir başarıyla sektör temsilcilerine ve ekoçevreye taşıyabilmek önemli bir başarıdır.
Telekom ve bilişim dünyasını çok yakından ilgilendiren bilgi ve haberleri en doğru ve eksiksiz bir şekilde okurlarına ulaştıran derginizin 200.sayısını kutluyor, geniş okur kitlesiyle beraberliğinin uzun yıllara taşınacağına duyduğumuz inançla, yayın dünyasındaki hayatına büyük başarılarla devam etmesini temenni ediyoruz.
Önümüzdeki dönem Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi açısından bilişim ve haberleşme alanında kritik önemdeki projelerin hayata geçirilmesi ve desteklenmesi adına, gereken kamuoyunu oluşturmak bu alanda profesyonelleşmiş medyanın görev ve sorumluluklarını bir kat daha arttırmaktadır. Bu vesileyle Telepati Dergisi'ne bu alanda ortaya koyacağı çabalar nedeniyle iyi şanslar diliyoruz.

Prof. Dr. Kerem Alkin
MOBİLSAD Yönetim Kurulu Başkanı

1990'lı yıllardı. Telekomünikasyon konusundaki her türlü haber ve bilgi; medyamızda, yazılı basınımızda diğer haber ve bilgiler ile birlikte satır aralarında yazılırdı.
O günlerde tanıdığım iki genç maceraperest, telekomünikasyon dalında yayın yapacak bir dergi çıkarmaya karar vermişler ve tamamen kendi çabaları ile bu dergiyi çıkarmaya başlamışlardı.
O günlerdeki en büyük sıkıntıları derginin ismi ile ilgili idi. Türk Patent Enstitüsünden normal yollarla 'Telepati' isminin kullanım hakkını almışlarsa da, bir başkaları da aynı ismi kullanmakta idiler. Bu konuda kendilerine yardımcı olmamı istediklerinde elimden geldiğince ilgili kişilerle görüşüp yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü hem bu derginin yaşaması gerekiyordu, hem de dergiyi çıkaran arkadaşlarımızın candan çabaları hoşuma gitmişti.
Aradan yıllar geçti ve Telepati 200. yaş gününü kutluyor bu yıl. O gün bu gündür Telepati'yi fırsat buldukça, vaktim oldukça okuyor ve izliyorum. Yıllarca süren başarılarından dolayı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu vesileyle de Telepati'ye çok daha başarılı uzun ömürler diliyorum.

Fatih Mehmet Yurdal / Telekomünikasyon Kurumu Kurucu Başkanı

Sevgili Telepati Ailesi;
Öncelikle 17 yıldır telekom sektörüne verdiğiniz destek için kutlamak istiyorum hepinizi. Bu süreç içinde yeni oluşan bir sektörün öncü yayını olmak, sektörünün gelişmesini yakından izleyerek, zaman zaman yön vererek, zaman zaman sektörün yaşadığı sıkıntıları paylaşarak hep yanımızda oldunuz. Başta Sayın Merih Işın, dinamik ekibi; Demet Zübeyiroğlu, Cenk Yapıcı ve tüm Telepati ailesi çalışanlarının zorlu süreçteki örnek gayretleri ve sektöre katkıları için teşekkür ediyor, Telepati'nin 200. sayısı nedeniyle hepinizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
Saygılarımla.

Savaş Ünsal

Didem Altop: "Yarının Büyük Girişimcilerini destekleyen, yeni girişimcilere ilham veren ve girişimcilik ekosistemindeki dayanışmayı tetikleyen Endeavor Türkiye olarak, telekom sektörünü geliştirmeyi amaç edinen Telepati dergisinin 200. sayısını kutlar ve başarılarının devamını dileriz."

Endeavor / Didem Altop

“Telepati Dergisi yayın hayatına başladığında bilişim teknolojileri ağırlıktaydı ve İnternet ve mobil telefonlar henüz emekleme dönemindeydi. Çağ değişti, bilişimin yanına haberleşme teknolojileri eklendi. İnternet mobil telefonlarla yakınlaştı ve artık hayatımız adeta sayısal bir yaşam alanında geçmekte. Telepati dergisi, işte bütün bu aşamada, ilgili sektörlerin ihtiyaçlarını ortaya koyan ve tartışan bir yayın organı olarak bireyleri ve kurumları bu gelişime uygun olarak bilinçlendirme görevini amaç edindi. Bugün hala aynı şevk ve azimle çalışmalarının altında yatan neden; öncelikle bu gelişime ayak uydurmaları, sonra da bunu okurlarıyla her yönüyle basit ve anlaşılır bir dille paylaşmalarıdır. Telepati'ye nice 200 sayılar diliyorum.”

İsmail H. Polat