Ekonomimiz ve sosyal hayatımız İnternet ile şekilleniyor

Baykan Çallı

İnternet'in etkileri ülkelerin zenginliklerine ve refahına yönelik etkilerini hızla arttırıyor.
İnternet'in hızlı şekilde sirayet ederek hayatımızı şekillendirmesi her geçen gün daha da etkili oluyor. Sadece özel hayatlarımızın değişikliğe uğraması değil aynı zamanda yaşadığımız ülkenin de şekillenmesi daha kolay fakat bir o kadar da karmaşık yapı halini almış bulunuyor. Günümüzde ülkelerin ekonomileri ve ulusal çıkarları İnternet'in kullanımına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
Bu değişim ve dönüşüm sürecini değerlendirmek üzere İnternet Kurulu tarafından gerçekleştirilen “İnternet'in ekonomiye ve sosyal hayata etkileri” başlıklı konferansta, birbirinden değerli konuşmacılar görüş ve önerilerini aktardılar.

Ülke zenginliğinizin değeri bilgi ve insan kaynağından geçiyor
Gelişen dünyadaki değişimlere Türkiye'nin en iyi şekilde hazırlandığını ve dünyadaki birçok ülkeden bu konuda önde olduklarını belirten İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, “Türkiye'nin değişen dünyadaki rolünün sağlamlaştırılması adına yapılan yatırımlar hızla devam ediyor. Özellikle İnternet'in gelişimini en iyi şekilde tesis edebilmek adına hem havadan hem karadan önemli altyapı çalışmaları süratle ilerliyor. İnternet'i takip etmek ve kullanımını güvenilir olarak sağlamak herkes için çok önemli. Bilhassa ülkelerin gelecekleri açısından İnternet'in bugünkü konumu ve geleceği dikkat çekiyor. Günümüzde ülkelerin değerleri para yahut doğal kaynakları ile değil, bilgi ve insan kaynağının değeri ile ölçülüyor. Eskiden yapılması hayal olan projeler, bugün İnternet kullanımı sayesinde gerçek halini alıyor. Tabi ki bu noktada İnternet'in doğru kullanımı ve kullanıcıların eğitim ve öğretimlerinin gerektiği gibi sağlanması da çok büyük önem arz ediyor. 2023 hedefi kapsamında gerçekleştirilmekte olan çalışmalar, eksikliklerin giderilmesi ve ülkemizin daha ilerilere taşınması adına değerini ortaya koyuyor” dedi.

Acarer: “Türkiye Avrupa dâhilinde İnternet'i en çok kullanan ülkelerden biri olup sorunlara yönelik çözümleri ile katkılar sağlamaktadır”
Özeren'in açılış konuşmasını müteakip sunum gerçekleştiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, konuşmasında: “Geçen ay 3. Nesil (3N) abone sayımız 31,4 milyon iken, bugün itibariyle bu rakam 33 milyona ulaşmış bulunuyor. İnternet'in yaygın kullanımının ve kullanıcılarımızın teknolojiye yatkınlıklarını buradan kolayca görebiliyoruz. Bilindiği üzere Türkiye olarak biz üç dönemdir ITU'nun konsey üyesi olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu sorumluluğumuz gereği bölgemizde birçok etkinlik düzenlemiş bulunmaktayız. Toplam 14 ülke ile karşılıklı işbirliği anlaşmasını hayata geçirdik. 2007 yılından bu yana, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen eğitim programları kapsamında 24 ülkeden 132 katılımcıya Türkiye'de eğitim verildi. Bu eğitim programlarına başta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yöneticileri ve işbirliği yapmış olduğumuz ülkelerden uzman personelin katılımı ile değişik konularda seminerler düzenlendi. Ayrıca; sabit ve mobil işletmelerimizden ve Ericsson, Alcatel-Lucent ve Huawei gibi uluslararası tedarikçilerden de uzman kişiler bu eğitimlere eğitmen olarak davet edildi ve bilgilerini paylaştılar. Önümüzdeki eğitim, 6-12 Mayıs 2012 tarihleri arasında BT-Bilişim Teknolojileri konusunda İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, Bakanımızın teşviki ile Ocak-Şubat ayları içerisinde Bosna-Hersek, Makedonya, Kosova, Sudan ve Karadağ'dan iki elektronik mühendisi Türkiye'ye davet edilerek bu personele 6 hafta süre ile söz konusu tedarikçiler bünyesinde eğitim verildi. Bu eğitim faaliyetlerine bundan sonraki zaman sürecinde de devam etmek arzusundayız. Bu faaliyetlerimizin yanında, özellikle değinmek istediğim bir diğer konu ise geniş bant kullanımı. Türkiye'de geniş bant kullanımını çok önemsiyoruz. Türkiye'de hali hazırda 16 milyon geniş bant abonesi kullanıcısı mevcut olup, kullanıcı nüfusumuz Avrupa Birliği ortalaması civarındadır. Dünya ortalamasının ise çok üstündedir. Ayrıca, Türkiye sadece İnternet'in kullanımına yönelik olarak değil, aynı zamanda İnternet sorunlarını gidermeye yönelik olarak da çalışmalar yürütmektedir. Bakanlığı'mızın belirlediği strateji doğrultusunda spam-istenmeyen elektronik ileti ile mücadele projesi geliştirildi. Bu konu ITU tarafından da çok önemsenmekte olup, söz konusu proje sonunda istem dışı e-posta yayan Türkiye kaynaklı IP sayısı yüzde 99 oranında azaltıldı. Bu şekilde; daha önce istem dışı e-posta yayan ülkeler sıralamasında ilk üçte yer alan Türkiye, bu projenin uygulamaya geçmesi ile birlikte bu kategoriden tamamen çıktı. İnternet'in yaygınlaşması ve kullanımı ile doğru orantılı olarak ortaya çıkan sanal âlemdeki tehditlerle ilgili olarak da uluslararası bir otoritenin olmasının önemini görmekteyiz. Son olarak İnternet kullanımının yaygınlaşmasında çok büyük önem taşıyan İnternet protokollerinden IPv6'nın dünya genelinde daha adil paylaşılmasını temenni ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Dr. Hamadoun Toure: “Türkiye ile dünya çapında siber güvenlik alanında işbirliği yapmak istiyoruz”
20 yıl evvel haberleşmenin çok kısıtlı ve zor olduğuna fakat bugün gelinen noktada tahmin edilebilineceğinden çok daha ileriye ulaşıldığını ifade eden ITU Genel Sekreteri Hamadoun Toure, “İnternet'in yaygınlaşması ve kullanımı ile bugün hayatımızda birçok değişiklik söz konusu oluyor. Bu değişimler her geçen gün daha da gelişerek ilerleyen zaman içerisinde karşımıza çıkmaya devam edecek. Tabi ki bu durum, hemen akabinde birçok tehdidi de beraberinde getiriyor. Bu güçlüklerin üzerinden gelmek için sürekli çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ayrıca, Türkiye'nin ITU üyeleri arasındaki en güçlü ülkelerden biri olduğunu önemle belirtmek isterim. Türkiye ile özellikli olarak siber güvenlik alanına yönelik dünya çapında işbirlikleri gerçekleştirmek amacındayız. Bilhassa Türkiye'yi tercih etmemizin sebebi; oldukça genç, iyi eğitilmiş ve yaratıcı nüfusa sahip olmasıdır. Bu saymış olduğum faktörler gelişmenin başlıca temel noktalarıdır. Türkiye'nin İnternet kullanımına yapmış olduğu yatırımlar ve stratejik yol haritası çok dikkat çekici. İlerleyen zaman içerisinde Türkiye'nin izlemiş olduğu bu yol haritası ile, çok büyük söz sahibi olacağını düşünüyorum” dedi.

Binali Yıldırım: “Artık zamanın değerini İnternet'in gelişimi ile daha iyi anlıyoruz”
İnternet'in dünyanın neresinde olursak olalım ihtiyaç duyduğumuz bir araç olduğuna dikkat çeken Yıldırım, konuşmasında: “Günümüzde İnternet'in etkileri o kadar yoğun olarak hissediliyor ki; bunun en güzel örneği ülkelerin GSYİH'larının yüzde 5'ini buradan karşılamalarıdır. 70 yıldan beri insanlar haberleşmeden çok ulaşımlarını kolay sağlayabilecekleri faydalar istiyorlardı. Ancak bugün ulaşımın üzerinde herkesle haberleşebilmek adına faydalar talep ediliyor. İnsanoğlu Afrika'da Avrupa'da Ortadoğu'da hepsi birbiriyle haberleşebiliyorsa, iş yapabiliyorsa, dostluklarını geliştirebiliyorsa o zaman barış içinde, huzur içerisinde bir dünya söz konusu olabilir. Bütün bu gelişmeler yaşanırken tabii ki bizim de bir takım sorunluklarımız söz konusu oluyor.
Ulusal düzeyde oluşan bu sorumluluklarımızın en başında vatandaşlarımızın bilgiye nerede olurlarsa olsunlar aynı şartlarda erişebilmeleridir. Sayısal uçurumu ülke içerisinde ortadan kaldırmamız lazım. İkinci olarak ise, vatandaşlarımızı bilgisayar okur-yazarı yapmamız gerekiyor. Bu konu bilginin üretime nasıl dönüştürüleceği açısından da çok büyük önem teşkil ediyor. Bu noktada en önemli konular bir tanesi de bilginin güvenliği. Gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde güvenlik anlamında bir hukuksal zeminin oluşması gerekmektedir. Biz sadece kendi vatandaşlarımızı değil bütün insanları düşünüyoruz ve ITU ile müşterek olarak gerçekleştirmekte olduğumuz çalışmaları çok fazla önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.