Sinan OYMACI

Saydam

İkiyüz sayı oldu…

N e kadar keyifli olduğumu anlatan bir yazı yazmak istiyorum.
İ kiyüzüncü sayı için ne yazayım diye düşünürken, günlük konulardan uzak kalmak istedim.
C evap hakkı doğuracak o kadar çok konu başlığı vardı halbuki. Bir sonraki yazıyı bekleyecekler.
E ski defterleri – pardon sabit diskleri – karıştırdım. İkiyüzüncü sayısında yazdığım yayınlar olmuş. Telepati'nin onuncu sene, onbeşinci sene kutlama sayılarına yazmışım. Yüzüncü sayıyı da atlamayalım…
S ayılar arasında gezinirken, 1998'deki bir yazımda gelecekte nelerle karşılaşabiliriz yazdığımı gördüm. Bazılarını paylaşayım.
A nında tercüme yapan yazılım ve cihazların olacağını, bu şekilde farklı dillerle anlaşma zorluğunun ortadan kalkacağını yazmışım.
Y azdıklarımdan bir diğeri de, elektronik kitapların yaygınlaşacağı.
I ssız bir adaya düşseniz, yanınıza alacağınızı düşünebileceğiniz taşınabilir cihazların yaşamın her alanında boy göstereceğini belirtmişim.
L üzumlu lüzümsuz her şey için İnternet platformunun kullanılarak, elektronik ticaretin öne çıkacağını da söylemişim.
A ylık bir dergi için ikiyüz sayı demek, onaltı küsur sene yapar. Bu süre, hem uzun hem kısa.
R engarenk bir dünyada her ay gündemi tutmak, kişilerin bilgi edinmesi için çalışmak.
A sıl konu ise yaşamak…
T epside sunulan fırsatlara ne kadar sırtınızı çevirebildiğiniz, yaptığınız işe duyulan saygı ile doğru orantılı.
E ğer kısa sürede köşe döneceklerdenseniz, iç dünyanızda kendinize olan saygınızı yitirip, yitirmeyeceğinizi bir sorgulayın.
L ütfedip, sizinle bir padişah edası ile konuşanların kendilerine bakma zamanı geldi.
E rtelenen ve halının altına süpürülen gerçekleri söylediklerinde şaşırmayın.
P arlak söylevler şimdi geliyor kutlamalar için...
A rtık geçmişi bırakıp, geleceğe bakma zamanı!
T elepati'nin bugünlere gelmesi için emek verenlere, her zaman yanında olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
İ yi ki varsın Telepati. Ülkemizde sabırla, her koşulda yoluna devam etme çabasında olduğun ve doğruları göstermeye çalıştığın için teşekkürler.
Görüş ve düşüncelerinizi bana iletin ki, neyi doğru neyi yanlış yapıyoruz görelim. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Bilgi paylaştıkça çoğalır.
Sağlıcakla kalın. (İstanbul – 1.Mayıs.2012)