E-Ticaret Çağı

Genç şirketlerin yanı sıra ekonominin eski devleri de Internet'te ticaretin olanaklarını araştırıyor, yeni yöntemler geliştiriyor.
Dünyadaki şirketlerin %86'sı anında erişimli ticaretten, toplam satışı etkileyecek düzeyde gelir bekleniyor.
Bilgisayarlar ilk gündeme geldiğinde ya muhasebe işlemlerinde, ya daktilo amaçlı ya da gençlerin kişisel oyun makineleri olarak kullanılırken, kimse birgün World Wide Web'in dünyanın yeni bir çağa atlamasına neden olacağını düşünemiyordu. Internet inanılmaz bir hızla gelişti; yeni alanlar, yeni olanaklar, yeni mecralar yarattı ve şimdi de ticareti "parmağımızın ucuna" getirdi. E-ticaret -yani elektronik ticaret- sayesinde, alacağınız ürünü seçmek için dükkan dükkan dolaşmak zorunda değilsiniz. Herşey siber ortamda olup bitiyor. Konuyla ilgili son zamanlarda yazılan makalelerin, kitapların, düzenlenen seminerlerin sayısı hızla artıyor. Teknolojinin sunduğu bu yeni olanağı en iyi şekilde kullanmanın yollarını arayan DHL, hazırladığı E-Ticaret Rapor'unda konuyu olumlu ve olumsuz taraflarıyla ele aldı.
İşte, rapordan derlediğimiz kimi iyi, kimi kötü haberler.
İyi haberler
· Kullanıcı sayısının iki yılda iki katı artıp 650 milyonu bulacağı öngörülüyor.
· ABD veya Japonya'daki her 10 şirketten 9'u Web güvenliği ile ilgili sorunları, kendi e-ticaretlerinin gelişimi önünde önemli bir engel olarak görmüyor.
· Firmaların % 86'sı Internet'ten satış sayesinde toplam satışlarında da belli bir artış olacağını öngörüyor.
· Küresel anlamda da şirketlerin % 86'sı anında erişimli ticaretten, toplam satışı artıracak bir gelir bekliyor.
· İşletmelerin % 34'ü, şirketlerine alacakları personelin sayısında belli bir artış olacağını tahmin ediyor.
Kötü haberler
· Şirketlerin % 74'ünde bir e-ticaret departmanı bulunmuyor.
· Şirketlerin % 25'i e-ticaret gerçekleştirme politikalarını henüz oluşturmuş değil.
· E-ticaretle yapılan siparişlerin % 20'sinin teslimatında, müşterilerinin beklentilerinin aksine, gecikmeler yaşanıyor.
· Internet üzerinden ticaret hala çok yaygın değil. Dünya çapındaki ticaretin % 79'u hala eski usullerle gerçekleştiriliyor.
Bu verilerin ışığında uzmanlar, e-ticaretin önünde aşılması gereken engeller olduğu halde, önümüzdeki yıllarda hızlı bir gelişmeye açık olduğunu belirtiyorlar.
E-ticaretin engelleri
· Ödemelerde gecikme
· Gönderilemeyen siparişler
· Gümrük/Vergi Problemleri
· Lisan
Güvenlik endişesi
Yeni ekonomide e-ticaretin gelişmesinde en önemli engel güvenlik endişesi. Buna rağmen e-ticaretin, özellikle de işten işe e-ticaret (B2B) dediğimiz şirketlerarası versiyonu hızlı bir biçimde gelişiyor. Bugün birçok firma işten işe e-ticaret'e (B2B) geçmek amacıyla sistem kuruyor veya varolan sistemini yenileyip, geliştirerek, hazırlamaya çalışıyor. Sağlayıcılar, satış sonrası servis hizmetleri, üçüncü partiler gibi birçok "iş ortağı", bir ağın üyesi olarak, siber ortamda ticaret yapmak için kolları sıvamış durumda.
E-ticaretin B2C, yani tüketiciye yönelik kısmında ise girişimciler, hem sistem oluşturmak, hem de depolama, dağıtım, satış sonrası hizmet gibi önemli konuları da göz önünde bulundurmak zorundalar. Bugün dünyada Amazon, Türkiye'de Kangurum gibi "noktakom" şirketleri, işin ticaret dışında kalan yönleriyle de başetmek durumunda. Dolayısıyla, yalnızca Internet üzerinden ticaret değil, başka sektörleri de içine alan bir "ağlararası ticaret" gündeme geliyor.
Elektronik Marka Tescili
Anında erişimli iş kurmak kadar, anında erişimli marka yaratmak da hüner istiyor. Gerçek dünyada marka olmak uzun zaman gerektiriyordu. Sanal ortamda bu süreç o kadar da uzun değil. Internet'in büyüsü çok büyük bir hızla gelişmesi, sunduğu hayal ötesi olanaklar yeni markalara da hızlı gelişme imkanı veriyor. Genç dahiler yazdıkları programları bu yolla pazarlayarak büyük servet sahibi 'net zengini' oluyorlar. Sanal markalar, Internet üzerinde hızla büyüyor. Gerçek hayattaki "marka döngüsü"nü aşan bu gelişme, bir yandan da eski ekonominin kurallarını alt üst ediyor.
Sanal şirket çeşitleri
1. Bir Internet sitesi bulunan eski ekonomi şirketleri: Bu şirketler, hali hazırda bir ürün veya hizmeti gerçek dünyada sunan ve kendi tanıtımlarını yapmak amacıyla kendi adlarını taşıyan bir Internet sitesi kuran firmalardır. Henüz e-ticaret'e soyunmamışlardır veya hazırlık aşamasındadırlar.
2. Internet'i servis çeşitliliği sağlamak, artı değer yaratmak ve maliyet tasarrufu için kullanan şirketler: Internet sitesi aracılığıyla ürün veya hizmetlerine ulaşımı sağlayan, normal şartlarda maliyetli olan işlerini Internet üzerinden daha az harcama ile yürütme imkanı bulan kuruluşlardır.
3. Daha önce varolan marka veya ürün adı altında Internet üzerinden alış veriş olanağı sunan şirketler: Örneğin, Migros, Barnes&Noble.
4. E-marka olan kuruluşlar: Internet'in ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra sayıları artan bu firmalar yalnızca sanal dünyada varolan, Internet'in avantajlarını kullanarak bir marka haline gelen yeni ekonomi şirketleridir. Yahoo ve Amazon bu konuda önde gelen e-markalardır.
Amazon'a DHL desteği
E-ticaretteki firmalar her ne kadar sanal dünyada varlık gösterse de, gerçek dünyanın hizmetlerine de gereksinim duyuyor. Üstelik başarıları, ürünün zamanında ve güvenilir şekilde müşteriye ulaştırılmasına bağlı.
Yeni ekonomi şirketlerine örnek gösterilen amazon.com, alanında öncü, dev bir e-marka. Firma başta kitap, CD, VCD, elektronik ürünler olmak üzere birçok ürünün satışını Internet üzerinden gerçekleştiriyor. Amazon.com'dan yapılan alışverişler, DHL Worldwide Express aracılığıyla dünyanın her yerine, hızla ulaştırılıyor. Gelir bakımından DHL'in ABD'deki en büyük e-müşterisi olan şirket, 1999 yılında yaklaşık 26 milyon dolar tutarında gönderi yaptı.
Yukarı çıkmak için tıklayın