Kurumsal İletişimde Yeni Siemens Çözüm: HiPath

Siemens gelecek nesil IP tabanlı kurumsal iletişim çözümleri için geliştirdiği HiPath bütünleşik mimarisini tanıttı.
Ses/Veri teknolojisinde dünyanın önde gelen firmalarından olan Siemens, IP tabanlı kurumsal iletişimler için geliştirdiği yeni mimariyi Türkiye'de de tanıttı. HiPath olarak adlandırılan bu mimari, firmaların mevcut ses ve veri uygulamalarının her çeşit şebeke altyapısı üzerinde birlikte uyum içinde çalışmalarını sağlayarak firmaların kendi içindeki ve müşteriyle olan iletişimlerini güçlendirmektedir.
Dağınık mimarileri baz alan bu yenilikçi ve farklı yaklaşım, ses ve veri ağlarının ayrık dünyalarından, IP tabanlı bütünleşik iletişim ağları ve uygulamaları dünyasına geçişi esnek, ekonomik ve aşamalı yoldan sağlamaktadır. Bu yaklaşım müşterilerin mevcut iletişim altyapı ve uygulama yatırımlarını korumalarına ve geliştirmelerine imkan tanırken, yeni uygulamaların ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine dair müşterilere seçme hakkı tanır. Kısaca devrim yerine evrimi kendine amaç edinmektedir.
HiPath, iş süreçlerinin optimize edilebilmesi için, bir çözüm geliştirilerek kullanılması yolunu hazırlar. Bunların arasında müşteri ilişkileri yönetimi, Web tabanlı çağrı merkezleri, e-iş, iç iletişim, sanal çalışma gurupları, işbirliği ve m-iş yer almaktadır.
Toplantıda söz alan Siemens Genel Müdürü Sayın Zafer İncecik "Kullanılmayan bilgi işe yaramaz" temalı bir konuşma yaptı.
"Siemens gibi kurumsallaşmış şirketler bilgi birikimlerini daha sistematik şekilde kullanmak durumundalar. Oluşturduğumuz katma değerin bugün % 80'e varan bölümü bilgiye, bilgi birikimine dayanmaktadır. Dünya üzerinde 190 ülkede 400.000 üzerinde çalışanın meydana getirdiği bilgi sepeti eşine az rastlanan bir potansiyel oluşturmaktadır. Dünyanın bir ucundan bir ucuna enformasyon ve komünikasyon, otomasyon ve kontrol, enerji üretimi ve dağıtımı, ulaştırma sistemleri, tıp tekniği veya aydınlatma konusunda herhangi karmaşık bir çözüm üzerinde bilgi alışverişinde bulunmaya hazır, konularında dünyanın önde gelen uzmanları yer almakta ve en iyi teknolojiyi müşterinin hizmetine sunmaktalar. Her erişim noktasından yönetilen bilgi ağları, bilginin en yoğun ve verimli kullanımını sağlar. Sürekli öğrenen, bilgisini arttıran ve birbiri ile paylaşan çalışanlarımız dünyanın en iyi çözümlerini yaratmakta müşterek bir kaynak oluştururlar.
Dünya'da ve Türkiye'de yaygın olarak calışan bizler, bilgi birikimini kullanarak elektronik ve veri tabanlı ortamdan yararlanarak müşterilerimizin iş akışlarını etkili, iş sonuçlarını başarılı hale getirmekte yardımcı olmaya hazırız."
Toplantıda söz alan Enformasyon ve Komünikasyon Bölümü Müdürü Sayın Süleyman İlden de Siemens'in ülkemizdeki konumu ile ilgili şöyle dedi:
"Siemens Enformasyon ve Komünikasyon Sistemleri bölümü olarak vizyonumuzu;
- Çevrenin ve toplumun yararını gözeterek müşterilerimiz ile birlikte ulusal iletişim politikalarının ve altyapısının oluşturulmasında yönlendirici olmak;
- Kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak, çağın teknolojik gelişimlerine uygun sistem ve işletmecilik çözümleri oluşturmak;
- Uzmanlık alanları geliştirerek, iletişim sektöründe etkinliğimizi arttırmak ve faaliyet bölgelerimizi genişletmek;
- Çalışmalarımıza yaratıcılıklarını üretkenliğe dönüştürebilecekleri ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir çalışma ortamı hazırlamak;
- İddialı ve yetenekli gençler için çekim merkezi olmak
olarak belirledik.
Bu vizyonumuz doğrultusunda ana stratejimiz ise; yeni çözümleri tüm Dünya ile eşzamanlı olarak Türkiye'ye getirerek sektörümüzde teknlojik liderlik yapmak ve müşterilerimize tüm iletişim gereksinimlerine cevap verecek uçtan uca anahtar teslimi çözümler ve iletişim modelleri sunmaktır.
Simens A.Ş.'nin Türkiye enformasyon ve komünikasyon pazarındaki varlığı aslında çok eskilere, 1881 yılına kadar uzanmaktadır. Ancak bu sektördeki varlığımızın ağırlık kazanması; 1987 yılında Türk Telekom A.Ş.'nin ana santral sağlayıcı firmaları arasına girmemiz ile olmuştur. Siemens'in büyük tip santral çözümü EWSD olarak isimlendirilmektedir. 1987 yılından bu yana Türkiye genelinde 160'ın üzerinde değişik merkezde 2,500,000'den fazla EWSD hattı servise verilmiştir. Ayrıca yerel AR-GE grubumuz tarafından EWSD santral baz alınarak üretilen ve Türkiye adaptasyonu yapılan kırsal alan santralı ANADOLU 1900'ü aşkın kırsal bölgede hizmet verilmiştir. Bugün 1,400,000'den fazla telefon abonesi ANADOLU santrallerı üzerinden konuşmaktadır.
Transmisyon alanında ise 1991 yılından bu yana PDH teknolojisinde multipleks ve hat techizatı yerel olarak üretilmektedir. Türkiye'de servise verilmiş sistem sayısı 17,000'e ulaşmıştır. SDH teknolojisinde Türkiye genelinde 2.5 Gbit/sn hızında yaklaşık 1500 Km'lik bağlantılar kurulmuştur. Ayrıca 400'ün üzerinde küçük kapasite radyolink sistemi de servise verilmiştir.
Firmamızın veri haberleşmesi konusunda da pazarda önemli bir yere sahiptir. Bölümümüzün kurduğu tüm Türkiye'yi kapsayan sayısal veri şebekesi TDM sayesinde kullanıcıların yurtiçi ve yurtdışı düşük ve yüksek hızlı kiralık veri devresi ve Çerçeve Aktarması (Frame Relay) talepleri daha ekonomik, güvenilir ve son teknolojilere uygun olarak karşılanmaktadır. TDM şebekesinin özel müşteriler kanadındaki projeler de çözümortağı firmalarımız ve distribütörlerimiz kanalı ile gerçekleştirilmektedir.
Asya ve Avrupa kıtalarının ilk Fiber Optik kablo bağlantısı da yine Firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir.
Firmamız askeri iletişim alanında da önemli bir konuma sahip bulunmaktadır. Askeri stratejik haberleşme için Dünya standartlarında modern ve güvenli bir komuta kontrol iletişim altyapısının kurulmasına ilişkin TAFICS Projesi de furubumuz tarafından gerçekleştirilmiştir.
TAFICS milli ihtiyaçlara ilaveten NATO'nun Türkiye dahilindeki muhabere ve bilgi sistem ihtiyaçları için gerekli altyapı ve servisleri de karşılamaktadır. Biraz önce sözünü ettiğim daha çok şebeke işletmecilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerimizin yanısıra her türlü boyutta birçok firmanın ve kurumun ses ve veri iletişimi konusundaki tüm gereksinimlerine cevap verebilecek ürün ve servis çeşitliliğine sahip olan Firmamız bu alanda da birçok başarılı projeye imza atmıştır. Ayrıca çözümortağı firmalarımız ve kendi firmamızın çeşitli ürünlerini kullanarak ağ bütünleştirilmesi (network entegrasyonu) konusunda da birçok başarılı proje gerçekleştirilmiştir.
Grubumuz ayrıca mobil iletişim şebekeleri konusunda da faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin 3. Mobil şebeke işletmecisi olan İŞTİM Firması'nın iki ana üreticisinden biri olan Siemens 4. Operatör olan Türk Telekom A.Ş.'nin de şebekesini kurmak için seçtiği iki ana üreticiden biri konumundadır. Bu proje kapsamında Türk Telekom A.Ş.'nin mobil şebekesinin santral (switch) altyapısı da dahil olmak üzere IN, VMS, SMS, müşteri destek gibi en önemli bölümleri Firmamız tarafından gerçekleştirilecektir.
Enformasyon ve Komünikasyon sistemleri olarak grubumuz şu anda 600'e yakın çalışanı bulunmaktadır. 2000 yılı ciromuz 200 milyon USD olarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz bu ciro ile pazar payı baz alındığında, %9 civarındadır."
HiPath üçgeni
Siemens, HiPath stratejisini üç ana başlıkta özetliyor: Seçenek zenginliği, Evrimci Yaklaşım ve Değer Katma.
Seçenek zenginliği: HiPath mimarisinin seçenek zenginliği mekandan bağımsız olarak, ürün/çözüm portföyünde ve zamanlamada kendini göstermektedir. Yani neyi, nerede ve ne zaman seçeceğini müşteri belirlemektedir. Ürün ve çözüm portföyü olarak Siemens çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Dünyanın önde gelen çözüm ortakları ile veri altyapısı çağrı merkezi vb. çözümlerinde işbirliği yapmaktadır. Ayrıca, bu çözümlerin bütünleştirilebilmesinde teknik ve iş danışmanlığı alanlarında profesyonel hizmetler verir. Mekan bağımsızlığı, bir yandan sistemin dağıtılabilir yapıda olması, diğer yandan Siemens'in 160 ülkede faaliyette bulunması ile anlam kazanmaktadır. Zamanlamada ise; teknolojinin gelişimi ve yatırım planları ile ilgili kararı tamamen müşteriye bırakmaktadır.
Devrim değil evrim: HiPath'in evrimci yaklaşımı, geleneksel PBX dünyasının güvenilirliği ve özellik zenginliğini, IP tabanlı teknolojilere taşımayı; IP tabanlı teknolojilerin getireceği yenilikleri geleneksel teknolojilere adapte ederken, çağrı merkezi, 'unified messaging' gibi çözümleri ortak kullanmayı ve mobil-işe doğru esnek ve aşamalı yol almayı amaçlamaktadır.
Değer Katma: HiPath, kurumların sahip olduğu insan kaynağı altyapı, müşteri ve iş ortaklarıyla olan süreçlerinin verimli hale getirilmesi için değer katan çözümler sunar.
Tüm HiPath ürün ailesinin uluslararası standartlara göre tasarlanması diğer üreticilerin donanım ve yazılımları ile bir uyumluluk getirmesinin dışında, müşterilerin yatırımlarının korunması açısından da ileriye yönelik güvence teşkil etmektedir. Siemens'in özellikle veri dünyasından gelen rakiplerine göre bir avantajı da, sahada kurulu 2,5 milyon Siemens Hicom sistemi ve bunlara bağlı 75 milyon abonenin, esnek ve ekonomik adımlarla yeni teknolojilere ulaşabilecek olmasıdır.
Siemens'in ürünleri ile 30'dan fazla ödül kazandığı HiPath mimarisi, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki Kurumsal Şebekeler Birimi'nin, yerel destek, bütünleşme deneyimi ve yetişmiş kadrosunun da yardımıyla danışmanlık ve profesyonel hizmetleri de içeren komple çözüm sunma amacına temel dayanak oluşturmaktadır.
Neden HiPath?
Uçtan uca çözüm: HiPath, mimarisi, her şebeke altyapısında "workpoints" başlığı altında, uçtan uca sunduğu IP kullanıcı yapıları, telefonlar, çoğulortam yazılımları, çağrı merkezleri ve sistem yönetim çözümlerini mümkün kılar.
Yönetimi kolay dağıtılmış yapı: Hipath, tek sistem gibi işletilebilen ve yönetilebilen, küresel veya bölgesel olarak dağıtılmış şebeke uygulamaları içerir.
Esnek, ekonomik ve aşamalı geçiş imkanı: HiPath mimarisi, müşterilerin yapmış oldukları yatırımlarının korunmasına yönelik olup, yeni uygulamaların, müşteriye verim ve değer kazandıran yerde ve zamanda yapılmasını öngörmektedir.
Sunulan platform ve çözümlerin gelecekte de güvence altında olması: HiPath mimarisi, IP, ISDN, TDM, FR ve ATM tabanlı ve bunların karışımı olan şebeke teknolojilerini desteklemektedir.
Esneklik: Esneklik, standartlaşmış platformlar üzerine kurulu açık arayüzler ile garanti edilmektedir.
Müşteriye özel ölçüm: Müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler, çabuk ve esnek bir biçimde, Siemens tarafından sağlanan uygulama ve tasarım kiti sayesinde hazırlanabilmektedir.
Modüler yapı: HiPath çözümleri, her büyüklükteki kurumun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak yapıdadır.
Güvenilirlik ve servis kalitesi: HiPath'in güvenilirliği ve eşzamanlı uygulamalara yönelik servis kalitesi (QoS), kritik uygulamalara imkan tanır.
Tasarruf: HiPath desteklediği ses sıkıştırma algoritmaları sayesinde, tüm şebeke altyapılarının daha etkin kullanılabileceği ortamlar yaratır.
Uyumlu çalışabilme: HiPath ve uç cihazları her türlü standart şebeke altyapısında kullanılabilmektedir.
HiPath kelimesi;
- Siemens'in iş akışlarına yönelik çözümler sunduğu "Bussiness Over IP" stratejisinin, Internet Protokolünü ifade eden IP kısaltmasından,
- 1984 senesinden beri küresel pazarda, 1 milyon müşteriye, 75 milyon aboneye ve 2.5 milyon satış adedine ulaşmış, dünyanın ilk ISDN tabanlı Komünikasyon Sistemi Hicom ile dünyanın ilk soft-PBX çözümlerinden olan HiNet'in ilk iki harfinden,
- Ve esnek, ekonomik ve aşalmalı geçişi ifade eden Path kelimesinden oluşmaktadır.
Siemens
Bugün 447 bine yakın çalışanı ve 190'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren Siemens AG, 78,4 milyar Euro'luk net satışı, 6 milyar Euro'ya yaklaşan araştırma-geliştirme bütçesi ve 50 bin ar-ge çalışanı ile elektrik-elektronik alanında dünya lideridir. Siemens Enformasyon & Komünikasyon Şebekeleri, 53 bin çalışanı ve 11,4 milyar Euro'luk satışları ile ses, veri, mobil alanlarında komple çözümler sunar. Enformasyon & Komünikasyon Şebekeleri, gelecek nesil iletişim için; IP tabanlı ses ve veri iletişimi, GSM'den üçüncü kuşak mobil ses/veri şebekeleri ve uygulamalarına geçiş ve müşteri odaklı çözüm ve hizmetler konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
Siemens AG'in Türkiye Genel Mümessili olan Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş., enformasyon/komünikasyon, tıp çözümleri, endüstri, enerji, ulaşım sistemleri ve devre elemanları alanlarında 43 yıldır faaliyet gösteriyor. Siemens Grubu, Türk Telekom'un da yer aldığı 1999 yılı Türkiye Bilişim Pazarı'nda üçüncü sırada yer aldı
Yukarı çıkmak için tıklayın