Progress Software, Ankara Üniversitesi İle İşbirliği

Progress Software için her ne kadar geleceğin teknolojisini yakalamak önemliyse de asıl amacı bu teknolojinin nesilden nesile aktarılmasını sağlamak ve genç neslin bu yolda bir köprü vazifesini görmesine katkıda bulunmaktır.
Ankara Üniversitesi'nden Bilgi İşlem Daire Başkanı Ethem Derman, Progress Software ile yapılan çalışmanın sonuçlarını şu şekilde değerlendirdi;
"Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde uzun yıllar veri tabanı olarak dBase yazılımı üzerine çalışmalar yapılmaktaydı. Bu bölüm öğrencileri bir veritabanı öğrenmeliydi çünkü gökbilimciler gözlem yaparak inceledikleri gök cisminden bol miktarda veri alırlar, bunları indirger ve sonuçlara ulaşırlar. O nedenle bu yoğun miktardaki veriyi bir veritabanı yazılımı ile organize etmeleri ve işlemeleri gerekir.
Fakülte olanakları ile bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarların yenilenmesi bilgi işlem bölümünü enterprise bir veritabanı öğretme yolunda heveslendirdi. O sırada Progress Software'in eğitim kurumlarına sıcak yaklaşımı ve yazılımlarını fakülte içinde istediğimiz gibi çoğaltmaya izin vermeleri bizi Progress'e yöneltti. Ayrıca yine aynı zamanlarda Ankara Üniversitesi Bilgi İslem dairesindeki yazılımcı arkadaşlarımızın Progress'i hızla öğrenmeleri de aldığımız kararın doğruluğunu gösteriyordu."
Ayrıca Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bilgi işlem bünyesinde kullanılmakta olan Progress veritabanı üzerinde internet ortamı için oluşturulan "Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi" ile öğretim üyelerinin ve öğrencilerin bilgilere doğrudan ve hızlı olarak erişiminin sağlanması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Progress kullanıcılarının hızlı ve kolay Internet tabanlı Web uygulamaları geliştirmeleri için güçlü bir ürün takımı sunan WebSpeed Versiyon 3.1 ile geliştirilen uygulama 1 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır.
Progress Software üniversitelere yönelik çalışmalarıyla öğrencilere hızlı ve kolay veritabanı uygulamaları yaratabilecek atmosferi oluşturmaktadır. Bu tip çalışmaları desteklemek amacıyla yerleşke anlaşmalarına sıcak bakmakta ve bu çalışmalardan yararlanmak isteyen üniversitelere gerekli tüm desteği sağlamaktadır. Üniversitelere ücretsiz olarak sağlanan kitap setleri, uygulama geliştirme araçları, elektronik dökümanlar ve eğitim uzmanlarıyla destek verilmekte ayrıca bütün bunların yanısıra eğitim amaçlı her türlü uygulama için Progress Software ürünleri ücretsiz olarak hibe edilmektedir. Üniversiteler Progress'i ticari amaçlı kullanmak isterlerse, bu durumda da ürünler kendilerine % 40 indirimli olarak temin edilebilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için Progress Software ve Servodata iş birliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, düzenlenen ihale kapsamında yerel ağ için gerekli tüm donanım ve alt yapı hizmetleri için Servodata Bilgisayar'dan hizmet alacak, teftiş otomasyon yazılımı için ise Progress veritabanı ile uygulama geliştirilecektir. Edinilen bilgiye göre; bilgisayar yenilenmesi ile ilgili olarak tüm donanımlar (19 adet PC, 1 adet server, 10 adet yazıcı, 2 adet external CD Writer ) 2 hafta içinde Servodata Bilgisayar tarafından teslim edildi. Yerel ağ iletişimi fiber optik hat bağlantısı ile katlar arasında 100 Megabit veri iletişim hızında sağlanmıştır. Ayrıca sistemin hem güvenli hemde maksimum kapasite ile çalışması sağlanarak yenilenmiş bilgisayarlarla beraber 74 adet bilgisayar ağ sistemine dahil edilmiştir.
Söz konusu anlaşmanın otomasyon bölümü çok geniş kapsamlı olup, İş Teftiş kurulunda yapılan tüm çalışmalar elektronik ortama geçilecektir. Otomasyon Progress Database'nin ve Provision'ın kolay ve hızlı uygulama geliştirme özellikleri sayesinde iki ay gibi kısa bir sürede teslim edilecektir. Bu süre içerisinde 40 personele işletmenlik ve 5 personele ise programcılık ve veritabanı eğitimi verilecektir. Progress Software yazılım uzmanları ve İş Teftiş Kurulundan seçilen bazı personellerden oluşan proje ekibi ile birlikte analizler yapılıp, otomasyon yazılımına başlanacaktır. Progress veritabanı üzerinde çalışacak olan otomasyonun modülleri;
· Müfettiş
Özlük bilgileri, zimmet bilgileri, istihkak bilgileri, görev takibi, raporlar, yazışmaları.
· İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Yazışmalar ve konuları, faaliyet raporu, görevlendirmeler.
· Grup Başkanlığı
Teftiş programlarının hazırlanması, uygulanması, şikayetlerin takibi, iş kazası ve meslek hastalığı incelemelerinin takibi, işletme belgesi taleplerinin takibi, dilekçe konu ve takibi, faaliyet raporları, istatistikler.
· Teftiş RaporlarınınTakibi
· İşyeri
· İş Mevzuatı ve ilgili mevzuat
şeklindedir.
Kurulacak tüm sisteme, en az bir yıl garanti ve en az 5 yıl yedek parça ve teknik destek garantisi verilecektir. Kablolama için garanti süresi en az 10 yıl olacaktır.

Yukarı çıkmak için tıklayın