“Yurtiçi ve yurtdışına yayılmış geniş coğrafyalarda faaliyet gösteren firmalar için de, birçok yenilik sunuyoruz”

Ceylan NAZA

Deloitte, Oracle ile 1995 yılından beri küresel çapta iş ortaklığı içinde çalışıyor. İki lider firma, yeni ürün geliştirme ve test etkinliklerinden pazarlama ve satışa birçok alanda işbirliği yapıyor. Deloitte, Oracle’ın tüm dünyada sayıları çok az olan sertifikalı avantaj ortaklarından biri ve halen 6 kıtada 4.600’den fazla Oracle ürün ailesi danışmanı ile müşterilerine hizmet veriyor. Ayrıca Deloitte bugüne kadar dünya çapında 600’den fazla Oracle projesini başarı ile uygulamış.
Deloitte Türkiye Direktörü ve Danışmanlık, Oracle Uygulamaları Lideri Cem Sezgin ile gerçekleştirdikleri uygulamalara dair bir söyleşi yaptık.
Oracle’nin 2000’li yıllarda ERP-Elektronik Kaynak Planlaması, Tedarik Zinciri Yönetimi, CRM-İlişkisel Müşteri Yönetimi ve İş Zekası alanındaki büyük rakiplerinin çoğunu satın alarak ürün portföyüne yeni çözümler kattığını söyleyen Sezgin, “Örneğin daha birkaç yıl öncesine kadar Oracle ile birlikte en büyük 6 ERP üreticisi arasında yer alan Peoplesoft ve JD Edwards artık Oracle’nin bir parçası. Deloitte’un tıpkı Oracle ile olduğu gibi bu firmalar ile de küresel ölçekte uzun yıllara dayanan başarılı iş ortaklıkları ve deneyimli bir kadrosu var” dedi. Böylece birleşmeler sonrasında Deloitte’nin de kendi içinde aynı sinerjiyi yakaladığını dile getiren Sezgin, bu nedenle de Oracle’nin tüm ürünlerini ortak bir stratejik ve teknolojik platforma taşımaya yönelik olan Fusion inisiyatifinde de Deloitte’nin aktif bir rol üstlendiğini kaydetti. Özellikle müşterilerini bu yeni oluşumla ilgili hazırlamada yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Deloitte Türkiye Direktörü ve Danışmanlık, Oracle Uygulamaları Lideri Cem Sezgin sorularımızı şöyle yanıtladı:

Deloitte Türkiye, Oracle uygulamaları ile hangi sektörlere ne gibi hizmetler veriyor?
Deloitte Türkiye olarak, küresel alanda olduğu gibi, ülkemizde de yenilikçi ve değer katan Oracle uygulamalarıyla şirketlerimizin gelişimlerinde ve kurumsallığa uzanan yolculuklarında katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Türkiye’de şu ana kadar 20’ye yakın önemli projeye imza attık.
Kapsamlı küresel deneyime ve entelektüel kapitale sahip bir firma olarak, dünyaya açılan ve iş süreçlerini etkin araçlarla daha verimli hale getirmeyi hedefleyen Türk firmalarına hangi sektörde faaliyet gösterirlerse göstersinler destek veriyoruz. Bizi herkesten ayıran temel unsur, dünyadaki binlerce kişilik danışmanlık ordumuz ile her iş kolu ve sektörde müşterilerimize hizmet vermeyi başarabilmemiz. Ayrıca, danışmanlarımız sadece “yazılım paketi odaklı” değiller. Her biri ülkemizdeki yasal mevzuata da son derece hakim. Özellikle, Oracle platformu üzerinden geliştirmiş olduğumuz Deloitte Oracle finans yönetimi çözümümüz ve inşaat ve gayrimenkul sektörüne özel çözümlerimizin yanısıra, yurtiçi ve yurtdışına yayılmış geniş coğrafyalarda faaliyet gösteren firmalar için de birçok yenilik sunuyoruz. Holdingler ve grup şirketleri için de Oracle’ın yeni finansal konsolidasyon ürünü olan Financial Consolidation Hub uygulamaları gibi farklı ve özel çözümler ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanıyoruz.

Deloitte inşaat sektörüne yönelik ne gibi çözümler sunuyor?
Türk inşaat sektörü, gerek ekonomideki güçlü büyümeye paralel olarak iç piyasada, gerekse Kuzey Afrika, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği coğrafyasında yeniden şekillenen enerji haritaları sayesinde, dış piyasada büyük bir potansiyelle karşı karşıyadır. Ama tabii ki sadece projeleri kazanmak yeterli olmuyor. Aldığınız projeleri en iyi şekilde takip etmeniz ve karlı bir şekilde bitirmeniz gerekiyor. Bunun için de organizasyon ve iş süreçlerinizi gözden geçirip iyileştirmeye; teknolojiye ve insana yatırım yapmanıza gerek var. Bugünkü araştırmalar ortaya koymakta ki; dünyada ERP sistemlerinin en az kullanıldığı sektör İnşaat Sektörü. Oysa bu ihtiyacın en fazla olduğu sektör de İnşaat. Hatta proje yönetimi ve karlılığı, etkinlik bazlı maliyet gibi temel kavramların çıkış noktası hep İnşaat.
Sektördeki bu eksikliği gören ve bu vizyonla yola çıkan Deloitte, sunduğu çözümlerle inşaat sektörünün bu potansiyeli en etkin şekilde gerçekleştirmesine katkıda bulunuyor. Hizmetlerimizin sektöre katkı sağladığı alanları kısaca şöyle sıralamak mümkün:

 • Finansal, beşeri ve fiziksel kaynakların daha verimli kullanımı,

 • Esneklik ve gezginlik kabiliyetinin kazanılarak yeni coğrafya ve iş tanımlarına adaptasyonu,

 • Maliyetlerin kontrol altında tutulması,

 • Taşeronlar ile olan çok yönlü ticari faaliyetlerin takibi,

 • Proje karlılık ve performanslarının ölçümü,

 • Satın alma işlemlerinin projeleri aksatmadan ve en uygun mali şartlar altında gerçekleştirilmesi,

 • Etkin teklif ve kontrat yönetimi

 • Bütçe, gerçekleşme (POC) takibi,

 • Faaliyet gösterilen ülke mevzuatları ve işveren idarelerin standartları ile örtüşen bilgi ve verinin üretimi, gerektiğinde bunlara erişim,

 • Ana operasyonlar ile destek faaliyetlerinin raporlanması ve izlenmesi,

 • Birimler arasında etkin iletişimin sağlanması,

 

Bize Tefken İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile gerçekleştirmiş olduğunuz projeden bahseder misiniz?
Tekfen İnşaat sektöründe 50 yıllık mazisi ve gerçekleştirmiş olduğu 300’den fazla dev proje ile sadece Türkiye’de değil; dünyada önemli bir güç. Son yıllarda ise özellikle küresel arenada bir çok yeni proje aldı ve daha da hızlı büyüdü. Doğal olarak bu hızlı büyüme daha etkin bir takip ve raporlamayı kaçınılmaz hale getirdi. Bu çapta bir kurumda bütünleşik olmayan sistemler ve ele yapılan işlemler ile bilgiye hükmetmek; doğru, detaylı, anlık ve sağlıklı veriye ulaşmak mümkün olmadığı için şirketin yönetimi herkese örnek olacak bir vizyon ve kararlılıkla bu hamleyi gerçekleştirdi diyebiliriz.
Deloitte, bu noktada hem Oracle’nin standart uygulamalarından faydalandı; hem de Oracle’nin sunduğu teknolojiden yararlanarak Tekfen’in ihtiyacına göre tasarlanmış kuruma özel çözümler geliştirdi ve bunları standart Oracle modülleri ile bütünleşik bir şekilde çalışır hale getirdi. Tefken İnşaat için 3 kıtada 10 farklı ülkede ve 6 zaman diliminde taşeron yönetimi, işveren idare ilişkileri, merkez ofis ile ilişkiler, makine ekipman yönetimi, duran varlıklar yönetimi, insan kaynakları ve bordro yönetimi, satın alma yönetimi, envanter ve maliyet yönetimi, mali işler ve uluslararası raporlama ile finans yönetimi süreçlerini yönetebileceği bir yapı oluşturdu.
Bunların yanısıra; bir ilki gerçekleştirerek, tüm ülkeleri içerisine alan Oracle’nin finansal birleştirme modülünü kurduk. Bu hizmet, dünyadaki sayılı uygulamadan biri olması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Sizce Deloitte’nin tecrübesi Tekfen İnşaat’a tam olarak nasıl bir katkı sağladı?
Kanımca öncelikle Tefken İnşaat küresel bir oyuncu olduğu için küresel ölçekte kendisine hizmet verebilecek; Oracle konusunda üst düzey yetkinlikte bir firmayı yani Deloitte’yi seçti. Biz Deloitte olarak ERP çözümlerinin amaç değil, sadece birer araç olduğunun ve şirketin iş süreçlerini iyileştirmek için bu tür projelerin bulunmaz birer fırsat olduğunun altını çizmekteyiz. Ayrıca inşaat sektörüne hakim olmamız; dünyadaki ve Türkiye’deki “en iyi uygulamalar” konusundaki donanımımız; çalışanlarımızın eğitim ve deneyim olarak mali işler, lojistik, proje yönetimi ve insan kaynakları gibi alanlarda uzman olması ve bu uzmanlığı projelere yansıtmaları hep en maksimum düzeyde katkı sağlamamıza neden oldu. Tüm bunlara ek olarak Deloitte’nin dünyadaki en etkin ERP Proje Uygulama ve Yönetim Metodolojisi olan “EVD – Enterprise Value Delivery for Oracle”’ı anmadan da geçemeyeceğim.

Projenin getirdiği kazanımları şöyle özetleyebiliriz:

 • Tüm ülke ve projelerde ortak yapı ile standardizasyon,

 • Yurt içi ve yurt dışı operasyonlardaki performansın anlık olarak takip edilebilir ve ölçülebilir hale gelmesi,

 • Esnek raporlama ile desteklenen karar mekanizması,

 • Bütünleşik yapı ile verinin etkin yönetimi,

 • Otomasyon ile elle yapılan işlemlerin azaltılması,

 • Bütünleştirme ile mükerrer işlemlerin ortadan kaldırılması,

 • Sorumluluk ve kişi bazında erişim ile sağlanan güvenlik,

 • Verimlilik artışına bağlı olarak düşen operasyonel maliyet iş süreç ve senaryolarının detaylı dokümantasyonu,

Bilişim altyapısının güçlenmesi