Dünya ekonomisi ‘Barter’a yöneldi, yasal düzenlemeler devreye alınsın

 

IRTA (Dünya Barter-Takas Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı M. Sırrı Şimşek, Dünya Barter Birliği’nin bu uyarısının dikkate alınması gerektiğini ve en kısa sürede ülkemiz kanunlarında Barter Sisteminin de Bankalar Kanunu kapsamında olduğu gibi yer alması gerekliliğini savundu.
Dünyada takas sektörünün gelişimi için faaliyet gösteren Uluslararası Dünya Barter Birliği IRTA, yaşanan küresel kriz ile birlikte dünya ticaretinin, alternatif finans ve ticaret sistemi olan barter’a doğru hızla yol aldığını belirtti.
Uluslararası yüksek hacimli Barter işlemlerinin yapıldığını işaret eden IRTA, geçtiğimiz ay Wall Street Journal ve New York Times’da yer alan haberlere göre Rusya ekonomisi %4’ünü barter’a ayırmış durumda. Krizi en ağır şekilde yaşayan Rusya ve Çin, aralarında yaptıkları barter ile tüm dünya ülkelerine örnek oldular. Yapılan anlaşmaya göre Çin dünyanın büyük petrol üreticileri olan Rusya ve Brezilya ile iki önemli uzun vadeli petrol anlaşması yaptı. Çin, Rusya’ya 25 milyar, Brezilya’ya da 10 milyar Dolar’lık petrol kredisi açtı.
Türkiye’de ise, henüz bu kapsamda barter dış ticaretinden çok yurt içi ticaretinde barter modeli kullanılmaktadır. IRTA tarafından yapılan açıklamada Barter Sisteminin kredi kullanımı süreçlerinde Bankalar ile aynı statüde olduğu belirtilmekte ve Barter Şirketlerinin bu nedenle bir mevzuata dahil olarak kurulabilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.

Küresel kriz, takas sistemine yöneldi
Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı M. Sırrı Şimşek, IRTA Yönetim Kurulu tarafından gelen uyarı ve açıklamayı şu şekilde aktardı: “Tüm dünyada yaşanan kriz nedeniyle dünya ticaret modelleri Barter’a doğru yönelmektedir. Küresel Kriz olarak adlandırılan bu mali çalkantı, şirketlerin ekonomik tutunma ve krizi atlatma fırsatları olarak Barter modeline oldukça sıcak bakmaktadırlar. Bu yoğun talep, beraberinde girişimcilerin de bir fırsatçılığına dönüşmektedir. Üyemiz olan tüm dünya barter şirketlerinden gelen bilgiler doğrultusunda Türkiye’de de barter sistemine duyulan ilgiyi farklı yönde değerlendirmek istendiği görülmektedir.
Barter Sistemi, mutlak bir barter şirketi garantörlüğünde işletilebilir. Barter Şirketleri güçlü finansal araçlar ile teknolojik alt yapıya, uluslararası sertifika ile belgelendirilmiş kurucular, tecrübeli ve yetişmiş personele sahip olarak hizmet verebilirler. Oysa Türkiye’de yeni kurulan şirketlerin Barter Sistemini çok kolay işletebileceklerini düşünerek, hiçbir altyapısı olmadan, (üye hesabı açılmadan) yetişmiş personeli olmadan, finansal güce sahip olmadan üyelerine hizmet vaatlerinde bulundukları gözlemlenmektedir. Barter Sisteminin en önemli iş süreci firmaların likidite sıkışıklığında barter modeli ile ihtiyaçlarını karşılamalarına aracı olmaktır. Bu süreçte alıcının özellikle kredilendirmeleri söz konusu olduğunda sistemin borç – alacak dengesi gözetilmelidir. Karşılıksız verilebilecek krediler Barter Sistemine ileriye dönük olarak çok ciddi zarar verebilir.”

Uluslararası akreditasyon ve Türk Barter’ın rolü
IRTA (Dünya Barter Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi M. Sırrı Şimşek, Dünya Barter Birliği’nin bu uyarısının dikkate alınması gerektiğini ve en kısa sürede ülkemiz kanunlarında Barter Sisteminin aynı Bankalar Kanunu kapsamında olduğu gibi yer alması gerekliliğini savundu. Bu günlerin önem arzettiğine değinen Şimşek, “Biz firmalara sağladığımız tam güven ve ticaret potansiyelimiz ile ve uluslararası arenada üstlendiği ve akredite edilmiş görev ile bu sistemi en mükemmel şekilde ilerletiyor ve büyütüyoruz. Fakat son zamanlarda gözlemlediğimiz kadarıyla kontrolsüz olarak bir çok barter şirketi kuruluyor. Uluslararası literatürde hiçbir bağlantıları olmayan, akreditasyonu IRTA tarafından kabul görmemiş ve firmalara geri dönüşlerde ciddi zararlar verebilen barter şirketleri, sektöre olan güveni de sarsabilmektedir. Bu nedenle barter kapsamında ticari faaliyet gösteren şirketlerimizin sağlam temellere dayalı, mevzuat güvencesi ile IRTA tarafından kabul görmüş sertifikasyonu ve çeşitli avantajlı uygulamaları ile Barter Sistemine ait bir kanun oluşturularak hızla yürürlüğe alınmalıdır” dedi.