Telekom'da kamu yansımaları

İnternet’te yüzde 5 indirim uygulamada

Ekonomik krizi önlemeye yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı kanunlarda değişiklik yapan yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da onaylandı ve 28 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Uygulamaya giren 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre, İnternet hizmetlerinin vergisi indirildi. Kablolu, kablosuz ve mobil İnternet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin Özel İletişim Vergisi yüzde 15’ten yüzde 5’e çekildi.
Ön ödemeli kart satışları dahil, her çeşit telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler ile kablolu ve kablosuz İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti kapsamına girmeyen, diğer telekomünikasyon hizmetlerinden yüzde 15 Özel İletişim Vergisi alınacak.
İnternet hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilecek.
Bakanlar Kurulu, yüzde 25 ve yüzde 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte yüzde 5’e, yüzde 5 oranı ise sıfıra kadar indirmeye veya belli oranlarda artırmaya yetkili olacak.
Kanun kapsamında, elektronik ortamda birlikte alınabilecek muhtasar beyannameler ile sigorta prim bildirgelerinden sadece muhtasar beyanname için 20 Lira damga vergisi tahsil edilecek.
Yeni düzenlemeyle ayrıca, ARGE ve destek personelinin, 31 Aralık 2013 tarihine kadar çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi düşüldükten sonra, hesaplanan gelir vergisinin doktorasını yapanlar için yüzde 90’ı, diğerleri için yüzde 80’i, verilecek muhtasar beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle alınacak.

İnternet alan adları yetkisi el değiştirdi
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak Ulaştırma Bakanlığı, Orta Doğru Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) olan “İnternet Alan Adları” tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi görevini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na verdi.
İnternet Alan Adları Ulusal Koordinasyon Kurulu (“.tr UKK”) Birinci Toplantısı 19 Mart 2009 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda yapıldı.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun “.tr” uzantılı İnternet alan adları ile ilgili düzenleyici çerçeve oluşturulacağı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:
“Kurumumuz söz konusu düzenleyici çerçeveyi, genel yaklaşımı doğrultusunda, ilgili tüm paydaşların etkin katılım ve desteğini sağlayarak, onların birikimlerinden yararlanarak, işbirliği içinde hazırlamayı planlamaktadır. Bu amaçla İnternet Alan Adları Ulusal Koordinasyon Kurulu (“.tr UKK”) oluşturulmuştur.” İnternet Alan Adları Ulusal Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısına kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından ve akademik camiadan temsilciler katılırken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından katılımcılara, alan adları ve yönetimi ile İnternet Alan Adları Ulusal Koordinasyon Kurulu’nun bünyesinde kurulması düşünülen, “Yapı ve İşleyiş Kuralları”, “Haklar, Yükümlülükler ve İlişkiler” ve “Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları” çalışma grupları hakkında bilgi verilirken, katılımcıların görüş ve önerileri de alındı.
İnternet Alan Adları Ulusal Koordinasyon Kurulu’nun oluşturacağı çalışma gruplarının hazırlayacakları raporlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılacak düzenlemelerde temel girdi olarak değerlendirilecek.
Öte yandan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, GSM 900 ilave frekans bandı ihalesiyle tahsis edilen ilave bantlar için imtiyaz sözleşmelerinin imzalandığını bildirildi. Böylece Hazine’ye 50.5 milyon Lira kaynak aktarıldı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada; GSM 900 frekans bandının yeniden organize edilmesi sonucu boşalan frekans kanalları ile herhangi bir GSM işletmecisi tarafından kullanılmayan frekans kanallarının, ardışık 5’er kanal halinde üç ayrı ‘‘Frekans Bandı’’ (A, B, C) olarak GSM işletmecilerine ‘‘GSM İmtiyaz Sözleşmesi’’ süresince 20 Haziran 2008 tarihinde yapılan ihaleyle ilave olarak tahsis edildiği belirtildi.
Bu arada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun hazırladığı Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde (MCKS) kayıtlı cihaz sayısının 113 milyona yaklaştığını bildirdi.

Cosmofon’a Türk Telekom ile Turkcell talip
Makedonya'da satışa çıkarılan "Cosmofon Mobil" GSM operatörüne, Türkiye'den Türk Telekom ile Turkcell'in talip oldukları açıklandı.
Türk Telekom ve Turkcell Haziran 2009’a kadar satılması planlanan Makedonya'nın ikinci büyük GSM operatorü Cosmofon'ın ihlesine katılmak için ön çalışmalara başladı.
Makedonya'ın GSM operatörü Cosmofon'nun satış değerinin 200 milyon Avro’nun üstünde olduğu ileri sürülüyor.
Turkcell’den yapılan yazılı açıklamada, Turkcell Yönetim Kurulu’nun 27 Şubat 2009 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; Turkcell’in doğrudan veya bir iştiraki vasıtasıyla, Cosmofon ve Germanos Telekom AD Skopje (“Germanos”) şirketlerinin hisselerinin yüzde 100’ünün satın alınması için ana hissedarları olan Yunanistan kökenli operator OTE’ye bağlayıcı teklif verilmesi amacıyla gerekli çalışmalara başlandığı bildirildi.
Cosmofon ve Germanos için OTE’ye teklif verilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması kararını değerlendiren Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Okandan Turkcell’in halihazırda sekiz ülkede faaliyet gösterdiğini ve toplamda 62 milyon abone sayısına ulaştığını belirten Okandan, “Yeni iş alanlarında ve Makedonya gibi yeni ülkelerde yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.
Makedonya’nın ikinci büyük GSM operatörü olan Cosmofon’un, 2 milyon nüfuslu Makedonya'da % 30 pazar payı ve 650.000 abonesi bulunuyor. Germanos ise yine Makedonya genelinde güçlü bir bayii kanalı ile ağırlıklı olarak Cosmofon’a distribütör olarak hizmet veriyor.
Türk Telekom da Makedonya’daki GSM operatörü Cosmofon ihalesi için nihai teklifini sundu. Türk Telekom’dan Borsa’ya gönderilen yazılı açıklamada, şirketin, Cosmofon'un satışına ilişkin düzenlenen ihaleye nihai teklifin verildiği belirtildi.
Öte yandan, Türk Telekom, İnternet üzerinden TV yayını yapacak platformu (IPTV) ABD'li Envivo şirketine kurduracak. Envivo’dan yapılan açıklamada Türk Telekom’un IPTV hizmeti için, şirketin Convergence Serisi çözümlerinin tercih edildiği bildirildi. Türk Telekom, IPTV hizmeti için, Envivo'nun 4Caster C4 Sd ve 4Caster HD30 HD MPEG-4 AVC kodlayıcılarını kullanacak.

Vodafone Vakfı, Rockefeller ve BM’den “Mobil Sağlık” ortaklığı
Vodafone Vakfı, Rockefeller Vakfı ve Birleşmiş Milletler (BM) Vakfı, “Mobil Sağlık” (m-Sağlık) Ortaklığı’nı hayata geçirdi. M-Sağlık Ortaklığı ile özellikle gelişmekte olan ülkelerde GSM telefonu, GSM destekli bilgisayar ve mobil bağlantı aracılığıyla düşük maliyetle sağlık hizmeti desteği götürülmesi hedefleniyor.
Yapılan yazılı açıklamada, M-Sağlık kapsamında hastaların ilaçlarını kullanıp kullanmadıkları ilaç şişesine yerleştirilen SIM kartlar sayesinde takip edilebiliyor. Ayrıca kısa mesajlar aracılığıyla GSM telefonu kullanıcılarına etkileşimli eğitim imkanı sunuluyor. GSM telefonları üzerinden bilgilendirme ile salgın hastalıkların yayılımı gibi konularda da bilgilendirme çalışmaları sağlanıyor.

Vodafone uzaktan elektrik sayacı okuyacak
Vodafone, Türkiye çapında elektrik enerjisi üretim ve tüketiminin anlık olarak takip edilmesine olanak sağlayacak, “Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi”ne Türkiye genelinde destek veren ilk GSM operatörü oldu. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından düzenlenen ihaleyi kazanan Vodafone, pilot çalışmaları tamamlanan projeyi başarılı bir şekilde sisteme entegre etti.
Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi anlık veri aktarımını sağlarken insan faktörünü ortadan kaldırıyor. Proje sayesinde anlık tüketim izleme ve üretim tahmini yapılabiliyor. Projenin en büyük ulusal kazanç noktası ise, üreticilerin elde ettikleri fazla enerjiyi daha düşük bir fiyattan başka tüketicilere sunmasına imkan veren “Enerji Borsası”nın hayata geçmesine destek olması ve düşük maliyetle enerji elde edilmesine olanak sağlaması.
Yedi yıl sürmesi planlanan Uzaktan Sayaç Okuma Projesi tamamlandığında 3 bin merkezde yaklaşık 10 bin sayaç uzaktan okunabiliyor ve verileri istenilen zaman aralıklarında merkeze aktarılabiliyor olacak. Böylece TEİAŞ ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi doğru verilere anlık olarak sahip olabilecek. Bu veriler, sunucular üzerinde işlenerek detaylı raporlar haline dönüşecek. Sistem sayesinde hangi üreticinin sisteme ne kadar enerji verdiği, hangi tüketicinin ne kadar çektiği bilinecek ve böylece tüm piyasa işlemleri denetlenecek. İlerleyen dönemlerde kurulabilecek “Enerji Borsası” için altyapı hazırlanmış ve bu veriler İnternet ortamında isteyen katılımcılara da açılmış olacak.

“Hayatımın Fikri Projesi” Avea ve TOG işbirliği’yle yürüyor
Avea ve TOG işbirliği ile hayata geçen girişimcilik anlamında bir sosyal sorumluluk projesi olan “Hayatımın Fikri”, Girişimcilik Haftası’nda, Avea’nın katkılarıyla ODTÜ Genç Girişimciler Kongresi’nde özel bir oturumla yeniden gündeme taşındı.
ODTÜ Genç Girişimciler Kongresi’ne Avea Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, TOG Genel Müdür Yusuf Güvenç ve “Hayatımın Fikri” projesine katılarak işini kuran girişimci gençler katıldı.
Avea Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya konuşmasında “Hayatımın Fikri Projesi’nin” Türkiye’de girişimcilik eğitimi ve projelerin fonlanmasını sağladığını kaydetti. Kaya, Avea’nın bu sosyal sorumluluk projesiyle işini kuran gençlerin en kritik dönemi olan ilk yıllarında işletme danışmanlığı ve yönderlikle desteklendiğini anlattı.
Rakamlarla Hayatımın Fikri Projesi şöyle:
“2006 - 2008 yılında;
26 genç 20 proje ile kendi işlerini kurdu.
4 genç girişimci aldıkları girişimcilik eğitimleri ve hazırladıkları iş planlarıyla farklı fon kaynakları bularak işlerini kurdu.
‘Hayatımın Fikri’ projesinin iki yılda yarattığı katma değer 9.970.900 TL.
2009 yılında;
Katılımcı üniversite sayısı 8’den 10’a çıktı. Fon için 620.000 TL’lik kaynak ayrıldı.”

Mobil İnternet trafiği beş yılda 66 kat hızlanacak
Cisco’nun küresel mobil İnternet araştırmasının sonuçları açıklandı; Mobil İnternet trafiği
beş yılda 66 kat hızlanacak.
Cisco tarafından düzenli olarak yapılan Cisco Görsel Ağ Endeksi Mobil Öngörüleri Araştırması’na göre video içeriklerinin tetiklemesiyle mobil İnternet kullanımı patlayacak ve bu da 4N’nin gelişini hızlandıracak
Araştırma, yılda yüzde 131 büyüme hızı ile küresel mobil trafiğinin 2008-2013 yılları arasında 66 kat artacağını ortaya koyuyor. Araştırma, İnternet üzerinde mobil geniş bant uygulamalarının kullanımının artması ile şekillenen yeni trendleri ortaya koyuyor. Buna göre, video içeriklerin tetiklemesi ile 2013 yılına kadar mobil veri trafiğinin ayda 2 Exabyte’a ulaşacağı öngörülüyor ve bunun 1.4 Exabyte’ını video içeriklerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.
Bu bağlamda araştırma sonuçları; abonelerin daha çok mobil video izleyebilmesini ve birçok mobil geniş bant hizmetinden yararlanabilmesini sağlayan 4. nesil (4N) mobil teknolojisine doğru gerçekleşen kaçınılmaz dönüşümü gösteriyor.
Araştırma’nın önemli sonuçları şöyle:
“Mobil trafik 2013’e kadar her yıl iki katı büyüklüğe ulaşacak.
2013 yılına kadar aylık küresel mobil trafiği 2 Exabyte’ı geçecek.
Küresel mobil geniş bant, 2013’te mobil trafiğin yüzde 80’ini kapsayacak.
Mobil video 2008-2013 yılları arasında yüzde 150 büyüme gösterecek ve 2013 yılında dünya mobil trafiğinin yaklaşık yüzde 64’ünü video içerikleri oluşturacak
2013’te ileri teknoloji bir mobil cihaz, 200 mobil telefona, bir diz üstü bilgisayar ise 400 mobil telefonuna eşit seviyede trafik yaratacak.
Latin Amerika, mobil kullanımında yüzde 166 oran ile en hızlı büyüyen pazar olacak. Latin Amerika’yı yüzde 146 büyüme ile Asya Pasifik takip edecek. Asya-Pasifik, 2013 yılına kadar mobil veri trafiğinin üçte birini oluşturacak.

Vestel’in IPTV’de hedefi Avrupa pazarı
Vestel, televizyon teknolojilerinin yeni eğilimi IPTV’de en güncel uygulaması Etkileşimli-İnteraktif Otel TV’yi ve diğer IPTV projelerini tanıttı.
Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül, İzmir Hilton Otel’de düzenlediği toplantıda, dünyanın üçüncü büyük TV üreticisi olan Vestel’in Avrupa IPTV pazarında liderliği hedeflediğini belirtti.
IPTV’deki en güncel uygulama örneği olarak Hilton İzmir Otel’e etkileşimli otel TV sistemi kuran Vestel, IPTV’nin birçok alanında istikrarlı büyüme grafiği çiziyor. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül, Vestel’in Avrupa IPTV pazarındaki iddiasını artırarak liderliğe doğru ilerlediğini belirtti. Vestel’in dünyanın en büyük üçüncü TV üreticisi olduğunun altını çizen Yüngül, “Televizyon sektörünün geleceği olan ve TV, bilgisayar, DVD ve telefonu tek bir platformda birleştiren IPTV alanında da iddiamızı ortaya koyuyoruz. Bu eğilimi erken dönemde takibe başlayan ender kurumlardan biri olarak IPTV konusunda aralıksız çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Vestel, Otel TV alanındaki çalışmalarıyla yurtdışında da önemli satış hamleleri gerçekleştiriyor. Bugüne kadar, Estonya’daki Meriton Conference and Spa Hotel, Suriye’deki Martini Hotel ve İngiltere’deki Best Western Hotel’e Otel TV satışı yapan Vestel, ileriki dönemde yurtiçi ve yurtdışında yeni otellerle işbirliğine giderek Otel TV alanındaki çalışmalarına ivme kazandırmayı planlıyor.

TTNET’in IPTV’sinde de Vestel var
IPTV yayınlara ulaşmayı sağlayan set üstü kutu üretiminde büyük atılımlar gerçekleştiren Vestel, Türk Telekom şirketi TTNET’in IPTV projesi kapsamında açtığı, Türk ve yabancı 8 şirketin teklif verdiği kullanıcı kutusu üretim ihalesini de kazandı. Bu kapsamda Vestel, 2009 içinde IPTV servisine başlayacak TTNET için 100 bin adet set üstü kutu üretecek. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül, Vestel’in TTNET’le gerçekleştirdiği işbirliği sayesinde IP tabanlı set üstü kutu alanında liderliğe dönük çok büyük bir adım attığını belirterek “IP tabanlı kullanıcı kutusunda, TTNET’in ana üreticisi olmamız üretim kalitemizin tescili oldu. TTNET’te IPTV abonesi olan herkesin evinde Vestel marka kullanıcı kutusu bulunacak” dedi.
Vestel, IPTV alanında var olan sistemlerin yanı sıra yeni teknolojiler üzerinde ARGE çalışmaları yaparak sektöre öncülük ediyor. Bu kapsamda televizyona bütünleşik IPTV yazılımları geliştiren Vestel, tek televizyon üzerinden her türlü IPTV içeriğini sunma konusunda altyapı çalışmalarını tamamladı. İnternet’in tüm işlevlerinin televizyona aktarıldığı VesTV projesi, Vestel’in televizyona bütünleşik IPTV yazılımlarının bir örneği.
Vestel, IPTV’nin bir diğer alanı olan Hastane TV alanında da, tıp bilişimi sektöründeki firması Birim Bilgi Teknolojileri ile çok yönlü içerikler sunuyor. Hastane TV sayesinde, hastalar hastane odasında TV ve film izlemenin yanı sıra, sistemi telefon veya PC olarak kullanıp İnternet’e girebiliyor, video konferansa katılabiliyor ve hastane masraflarını görüntüleyebiliyor.

TBV ve TBD’de yeni yönetim belirlendi
Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) 15’inci Genel Kurul Toplantısı, Eczacıbaşı Holding‘de 16 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirildi ve yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Genel Kurul’da ayrıca 2008 Çalışma Raporu TBV üyelerinin dikkatine sunuldu. TBV’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Faruk Eczacıbaşı                    Eczacıbaşı
Bülent Gönç                           SOS
Kemal Cılız                            Infonet
Levent Hatay                          Vestel
Cengiz Ultav                          Vestel
Prof. Emre Harmancı             İTÜ
Ahmet Şefik Öngün               Gantek
Mehmet Nalbantoğlu             Koç Sistem
Cemil Arıkan                          Sabancı Üniversitesi
Ruşen Yaykın                        Interpro
Vural Yılmaz                          Bahçeşehir Üniversitesi
Ali Saydam                            Bersay
Mehmet Sezer                        Xerox Türkiye
Prof. Eyüp İlyasoğlu 
Çağatay Özdoğru                   Esas Holding
Prof. Selahattin Kuru             Bahçeşehir Üniversitesi
Fikret Üçcan                          Başbakan eski Başdanışmanı
Çetin Uygun                          CA
Tayfun Uğur                          British Telecom Türkiye
Eray Yüksek                          IBM Türkiye
Erkan Akdemir                      Cisco Türkiye
Agah Uğur                             Borusan Holding
Ayşegül İldeniz                      INTEL
Turgut Gürsoy                        Probil
Timuçin Pehlivanlı                 Intellect
Aytaç Biter                            Toshiba
Turhan Menteş                       TBD Başkanı
Levent Şensezgin                   Sybase
Serdar Urçar                           HP Türkiye
Mustafa Çağan                       Microsoft
Tuğrul Tekbulut                     LOGO
Mehmet Sait Gözüm              Deloitte
Cenk Bayrakdar                     Turkcell
Prof. Yahya Karslıgil                         Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Fuat İnce                       Marmara Üniversitesi
Prof. Mesut Razbonyalı         Okan Üniversitesi

Öte yandan Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) Merkez 27’inci Dönem Genel Kurulu 15 Mart 2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yapıldı. Merkez ve Şube delegelerinin katılımıyla, gerçekleştirilen genel kurulda, önceki yönetim ve denetleme kurullarının aklanmasının ardından yeni yönetim seçimi yapıldı. TBD’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Turhan Menteş
Murat Aşkar
İ. İlker Tabak
A. Lütfi Varoğlu
Türker Gülüm
Serhat Özeren
Levent Berkman
Kemal Karakoçak
Volkan Atalay
Ayla Altun
Koray Özer
Melih Akyilmaz
Ceyda Kasım Süer
Hakan Aksüyek
Mustafa Ömer Okay
Cemal Tura
Üveyiz Ünal Zaim
Tuncay Bilmez
Vural İbrişim
Orhan Öztürk
H. Cumhur Ercan
Fırat Sezer
Abdullah Büyükbayram
Rahmi Aktepe
Nezih Kuleyin
Ömer Öztürk
Selçuk Kavasoğlu
Ahmet Ermiş
Ahmet Ayvalı
Ekrem Yener