Cem Devrim: “Haberleşme yatırımları, krizi fırsata dönüştürüyor”
Cenk Yapıcı

Siemens Enterprise Communications (SEN), her büyüklükte ve yapıdaki şirketler için yeni ARGE çalışmaları sonucunda ortaya çıkan yeni ürünler ile kapsamlı Birleşik Haberleşme (Unified Communications) çözümleri sunmaya hız kesmeden devam ediyor.
Siemens Kurumsal Haberleşme’nin küresel ve yerel tabandaki faaliyetleri, küresel krizin şirkete ve sektöre etkileri, Türkiye pazarındaki son durumlar, haberleşme teknolojileri, müşteri ihtiyaçları ve Siemens çözümleri hakkında Siemens Kurumsal Haberleşme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Cem Devrim’le söyleştik.

Siemens EC’nin küresel ve yerel faaliyetleri ve son durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bildiğiniz gibi Siemens Enterprise Communications, dünyanın önde gelen Birleşik Haberleşme teknolojileri tedarikçilerinden biri.  Benzersiz açık haberleşme yaklaşımı ile sunduğumuz ürün, çözüm ve hizmetler, işletmelerin süreçlerini ve mevcut uygulamalarını haberleşme altyapısına daha hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde bütünleştirmelerini amaçlamaktadır.
Siemens Enterprise Communications Türkiye’de Siemens Kurumsal İletişim Hizmetleri A.Ş. adı ile faaliyet göstermektedir. Siemens EC olarak satış, satış destek ve servis gruplarımızla Türkiye pazarına sunduğumuz tüm ürün ve çözümlerimizi destekliyoruz. Bunun dışında Ankara’da bulunan ARGE grubumuzla kurumsal haberleşme dünyasının bazı uygulamalarını Türkiye’de geliştiriyoruz ve ayrıca buradaki yetkinliklerimizle müşterilerimizde ihtiyaç duyulabilecek özel uygulamalar üretebiliyoruz.
Siemens Kurumsal Haberleşme, önümüzdeki 3 yıllık dönem için çizdiği stratejilerini, iş ortakları ile birlikte Dünya Birleşik Haberleşme pazarının lideri olmak üzere şekillendirmiştir.

Siemens Enterprise küresel krizi nasıl karşıladı? Yaşanılan ekonomik durgunluk gerek küresel, gerekse iç pazarda sizi nasıl etkiledi? Maliyetleri aşağıya çektiniz mi?
Bildiğiniz gibi dünya ekonomisi yaklaşık 1 yıldır ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Bu zorlu ekonomik koşulların etkisi bir süredir ülkemizde de ağır bir şekilde hissedilmekte. Siemens olarak 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz yeni yapılanmamızla krizi daha güçlü karşıladık. Kaynakların verimli kullanımı, maliyetlerin azaltılması gibi, birçok küresel firmanın almış olduğu tedbirleri bizler de uygulamaya koyduk.
Gerek Türkiye’de gerekse küresel pazarda ekonomik kriz tüm iş alanlarını farklı boyutlarda etkiledi. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde yaklaşık 1 senedir başlayan daralma bugünlerde kendisini daha da fazla hissettiriyor. Orta ve büyük ölçekli işletmelerde iş yatırımları ya öteleniyor ya da iptal ediliyor. Yapılacak olan yatırımlarda maliyetlerin azaltılması ve geri dönüşün 1-2 yıl içinde sağlanması hedefleniyor. Sunmuş olduğumuz çözümler sayesinde işletmelere bu zor dönemde maliyetlerini azaltabilecek olanaklar sağlayabiliyoruz.
Kabuk değiştirmekte olan kurumsal haberleşme pazarında kısa orta vadede Siemens’i dünya liderliğine taşıyacak olan faktörlerin insan gücü ve ARGE çalışmaları olduğuna inanıyoruz. Tabii ki geniş müşteri tabanımız ve müşterilerimiz açısından saygınlığı ve güvenilirliği yüksek bir markayı temsil ediyor olmamızı da hesaba katmak gerekiyor.
Mevcut ortamdan çıkmanın en önemli gereği olarak, piyasalara güvenin ve toplumsal moralin artması gösteriliyor. Biz de Siemens Kurumsal Haberleşme olarak, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin moral motivasyonlarını yüksek tutmak amacı ile gerekli önlemleri alıyoruz.

Şirketlerin maliyetleri en aza indirmeyi planladığı bu yıl çerçevesinde onlara ne tür çözüm paketleri sunmaya başladınız? Müşterileriniz verdiğiniz hizmetlerle geri dönüşümü özellikle bu ortamda orta vadede yakalayabilecekler mi?
Pazarı hareketlendirmek, satışlara bir ivme kazandırmak amacı ile müşteri ve ortaklarımıza yönelik olarak kampanyalar düzenliyoruz. Geniş bir müşteri tabanımız var. Onlara öncelikli olarak haberleşme yatırımlarını bu dönemde yapmaları halinde maliyet avantajını hemen sağlamaya başlayarak yatırımlarını tasarrufları ile karşılamalarını sağlayabilecek modeller sunuyoruz. Bu yatırımların genel maliyeti düşüreceği gerçeğini de özellikle vurgulayıp, onları bu konuda bilgilendirmeyi de bir amaç olarak yüklendik.
Günün koşullarını göz önüne alarak, küçük ve orta ölçekli pazara yönelik HiPath 3000 telefon santralları ve optiPoint sayısal ve IP telefon aileleri ile ilgili olarak, stoklarımızla sınırlı olmak üzere çok cazip bir kampanya hazırladık.
“Haberleşme yatırımlarınızı ertelemeyin, krizi fırsata dönüştürün” sloganı ile duyurduğumuz kampanyanın amacı, haberleşme yatırımlarının bu dönemde de kolaylıkla yapılabilmesi için bir fırsat sağlamak ve bu yolla müşterilerimizin hem haberleşme giderlerinizi azaltmalarını, hem de yüksek haberleşme teknolojisi ile rakiplerinin önüne geçmenizi sağlamaktır. Pazar araştırmalarına göre, verimliliği arttıran haberleşme altyapı yatırımları, ortalamada 18-36 ay aralığında maliyetlerini geri ödemektedir. Finansman çözümünü de içeren kampanyamız, müşterilerimize büyük bir ilk yatırım maliyeti yaratmayacak, haberleşme giderlerini azaltıcı ve işletmelerinin verimliliğini arttırıcı etkileri dolayısı ile de, daha ilk günden yatırımın kendisini geri ödemeye başlamasını sağlamaktadır.

Krizi fırsata çevirme kavramı dilden dile dolaşıyor, kimi şirketler vakti zamanında krizi gerçekten fırsata çevirebildi. Siemens Kurumsal Haberleşme krizi fırsata çevirdi mi? Çevirebilecek mi? Siemens EC’nin son kampanyasının mali detayları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Biz, krizi daha ziyade potansiyel müşterilerimiz için fırsata çevirmek için çalışıyoruz. Küçük ve orta ölçekli ürünlerimize yönelik distribütörümüz Elkotek ile düzenlediğimiz kampanya yardımı ile, müşterilerimizin çok uygun maliyetler ile son teknoloji ürünü haberleşme çözümlerine kavuşmalarını amaçlıyoruz. Müşterilerimiz, 1 Nisan-15 Mayıs 2009 tarihleri arasında kampanya dâhilindeki ürünlerimize, liste fiyatlarımız üzerinden ciddi bir indirim sağlayarak vade farksız olarak 24 ay vade ile sahip olabilecekler. Bu şekilde müşterilerimiz yaptıkları yatırımın finansmanını yatırımın geri dönüşü paralelinde sağlamış olacaklar ve maliyetlerini düşürebileceklerdir.

Son kullanıcı tarafındaki gelir durumunuz nasıl? Siemens EC Türkiye’de 2008’i mali tabloda nasıl kapattı? 2009 sonu için nasıl bir gelir bekleniyor?
2008 yılı hedeflerimize ulaştık. 2009 yılı planlamasını yaparken mevcut ekonomik koşulları göz önünde bulundurduk tabii. Satışlarımız 2009 yılı için yapmış olduğumuz planlar doğrultusunda devam etse de bu yıl hepimiz için zorlu olacak. Müşterilerimize ürün ve çözümlerimizi sunarken özellikle işletmelerinde maliyetlerini nasıl düşürebileceklerine yönelik kavramlar sunuyoruz. Sunduğumuz ürün ve çözümlerin güvenirliliği ve müşterilerimize sunduğumuz avantajlar 2009 hedeflerimizi de gerçekleştirmemizi sağlayacaktır.