Dr.Azmi KOÇAK
telepati@telepati.com.tr

Medyasör

Çocuğunuz Yaratıcı mı?

Hemen hemen bütün anne babaların ortak sıkıntısıdır çocuklarının yaratıcı olup olmadığı. Kimi anneler çocuklarının müziğe çok eğilimli olduğunu, kimileri de çocuğunun yeteneksiz olduğunu düşünürler. Bu tür kişisel düşünceleri bir yana bırakarak sorunun yanıtını Özel MEF Eğitim Kurumları Genel Müdürü, deneyimli eğitimci Ayfer Armağan’dan alalım:
-“Her çocuk yaratıcıdır, ancak ondaki yeteneği bulup, ortaya çıkarmanın şartı, alanında uzman öğretmenler, çeşitli ve nitelikli malzemelerle donatılmış özgür atölye ortamları oluşturmaktır.
Yaratıcılık; buluş zenginliği, özgürlük, sorunları yeni ve farklı bir biçimde çözümlemektir.
Sürekli gelişen ve değişen dünyada, sorunlara, güçlüklere ancak yaratıcı bireyler direnebilir.
Ayrıca sanatla uğraşmak; ister ürün vererek olsun, ister izleyerek, duyguları ve duyarlılığı, harekete geçirir, bilişsel ve duyuşsal yanlarıyla, zihinsel süreçleri canlı tutar.
Çünkü, sanatsal etkinliklerde, araştırma, bulma, sınama, deneme, uygulama, eleştirme, sonuçlandırma gibi bilimsel süreçler yer alır.
Plastik Sanatlar Eğitimi çocuğun ve gencin, olayları algılarken seçici-özgün-çok yönlü-estetik bakış açısı kazanmasını sağlar.
İlk ve ortaöğretim dönemi, çocuğun ve gencin duyuşsal dünyasının dış etkenlere en açık olduğu ve estetik eğitimin en elverişli olduğu dönemdir.
Özgür insan yetiştirmede sanat eğitimine 21. yüzyılda daha çok ihtiyaç vardır.
Bilginin ve yaratmanın kaynağında insan ve doğa sevgisi vardır.
Duyuları, güzelliğe ilişkin değerlerle beslenen çocuklar doğayı ve sanat eserlerini sevmekle kalmayacak, içinde yaşadığı çevreyle ilgili bilgi birikimi de sağlayacaktır.
Bu yolla kazandığı sevgi ‘öğrenmenin’ kaynağını da oluşturacaktır.”
Ayfer Hocamızın görüşleri inanıyorum ki, tüm anne babalara rehber olacaktır. MEF Okulları’nda, resim derslerinin yapıldığı sanat atölyelerinin yanı sıra; seramik, vitray, heykel, fotoğraf, karikatür, model yapım, grafik ve özgün baskı atölyelerinde öğrencilerin sanat kültürü edinmeleri, çağdaş ve de yaratıcı olmaları, böylece kendilerini özgürce ifade etmeleri sağlanıyor.
İlgi duyanlar için: www.mef.k12.tr