Türkiye Vodafone Vakfı, kadınların gücüne teknolojiyle güç katıyor

Türkiye Vodafone Vakfı, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği sağlamak hedefiyle hayata geçirdiği “Teknolojide Kadın Hareketi” programının, Türkiye’nin dört bir yanına yayılacak kapsamlı eğitim fazına başlıyor.
TBV ve KAGİDER’in proje ortaklığında, mobil teknolojilerin eğitime sağlayacağı katkıyı göz önünde bulundurarak ilk yıl 5 ilde 1000 kadına Vodafone Smart Tab 10 üzerinden teknoloji okuryazarlığı, kişisel gelişim, satış/pazarlama teknikleri ve girişimcilik eğitimleri verilecek. Eğitimlerin sonunda ev kadınlarına staj ve iş, girişimci kadınlara ise ‘can suyu’ sermayesi imkanı sağlanacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleşen program; ilk yıl İzmir, Gaziantep, Ankara, İstanbul ve Samsun’da 1000 kadınla başlayacak. Ardından Türkiye'nin dört bir köşesine yayılan eğitim programıyla, kadınlara bilişim ve haberleşme teknolojileriyle iş hayatında neler yapabilecekleri uzmanlar tarafından anlatılacak. Bunun yanında pazarlama ve satış tekniklerinden etkili iletişime, e-ticaretten tüketici tutum ve davranışlarına kadar geniş bir yelpazede birebir iş hayatına yönelik eğitimler de verilecek. Eğitimlerin ardından yönderlik hizmeti alan kadınlara Vodafone cep merkezlerinde staj, istihdam olanağı, girişimcilik yarışması ile üstün başarı gösteren kadınlara cansuyu sermayesi imkanı da sağlanacak.
Teknolojide Kadın Hareketi Eğitim Programı’nın duyurusu, 9 Mart 2012 Cuma günü İzmir Sabancı Kültür Sarayı’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,“İzmir bizim için önemli başlangıçların merkezidir. Her zaman her konuda öncü olan izmir, bugün de kadınımızla ilgili bir eğitim çalışmasında yine önderlik yapıyor. Biz, “Teknolojide Kadın Hareketi Projesi”yle kadınlarımıza yalnız teknolojiyi anlatmayacağız, onları eğiteceğiz ve onları bu alana dahil ederek istihdam olanakları da arayacağız. Bu konudaki başarılı ve azimli çalışmalarından dolayı Değerli Bakanım Sayın Fatma Şahin’e ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Sayın Serpil Timuray ile KAGİDER yönetimine, “Teknolojide Kadın Hareketi”ne verdikleri ciddi desteklerden dolayı ayrıca teşekkür etmek isterim.”
Toplantıda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, toplumun kalkınması ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak yoksulluğu önleyebilmek için toplumdaki herkesin katkı sağlaması gerektiğini ifade ederek, “Kadın erkek, yaşlı genç, engelli demeden toplumdaki herkesin katkısını sağlamadan 2023 için koyduğumuz hedefleri sağlayamayız. Bilişim teknolojisi çağının getirdiği tüm bilgiyi kullanmalıyız. Günümüzde bilgiye ulaşımda bilgiyi kullanmada kadın erkek arasında olan farkı kapatmalıyız. İşte, “Teknolojide Kadın Hareketi Projesi” bu anlamda çok önemli”. Şahin konuşmasının sonunda tüm partilerin uzlaşması ile birlikte mecliste çıkan şiddetle mücadele yasası nedeniyle de çok mutlu olduğunu ve bu yasayla birlikte yeni bir dönemin başladığını söyledi.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kadınların mobil haberleşme teknolojilerinden yeterince faydalanamadığını, erkeklere oranla GSM telefonu sahip olma olasılığının %23 daha az olduğunu söyledi. Ülkemizde istihdam potansiyeline sahip kadınların sadece dörtte birinin çalıştığına dikkat çeken Timuray, “Teknolojide Kadın Hareketi” programı ile kadınların yetkin girişimcilere dönüşmelerini ya da hali hazırdaki girişimlerini büyütmelerini, geliştirmelerini, hatta bu sayede dünyaya açılmalarını sağlamayı hedeflediklerini anlattı.
Timuray, sözlerine şöyle devam etti: “Kadınlarımızın gücüne teknolojiyle güç katarak onların sosyal ve ekonomik hayata kazandırılmasını hedeflediğimiz programımızın 2. adımında işgücüne sahip kadınlarımıza, teknoloji okur-yazarlığı, kişisel gelişim, satış/pazarlama teknikleri ve girişimcilik eğitimleri vereceğiz. Bu sayede sadece cinsiyetler arası değil, aynı zamanda nesiller arası ve aile içi sayısal uçurumu azaltmayı da amaçlıyoruz. Eğitim ve teknoloji desteğimizle, iş fikri veya istihdam ihtiyacı olan yüzlerce kadınımız, sosyal ve ekonomik hayatta söz sahibi olacak.”
KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan ise yaptığı konuşmada, "KAGİDER olarak biz şunu savunuyoruz: girişimcilik kadar istihdamda olmak da kadının ekonomik güçlenmesi için önemlidir. Profesyonel olarak çalışan kadının girişimcilik için gerekli sosyal ve finansal sermayeyi hazırlaması daha kolaydır. Dolayısıyla, KAGİDER modelinde girişimcilik ve istihdam el ele ilerler. Bu projemizde istihdamdaki kadınlara girişimcilik seçeneğinin varlığını hatırlatmak, onları girişimciliğe teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Çalışmayan kadınları da evden dışarı çıkararak, sosyal ağa dahil olarak ve sosyal yaşamda da varlıklarını artırarak güçlendirmek istiyoruz. Yani amacımız, evde ve sadece İnternet ile hayata bağlanan kadın modelini yeterli saymak değil. Amacımız; ev eksenli emek veren kadınların, hem evde hem de toplumsal yaşamın her alanında varlıklarını ve faaliyetlerini güçlendirmek" dedi.
Toplantıda söz alan TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Ülkemizde “çalışmayan kadınlar”ı çalışmaya teşvik etmek ve onları –hatta- girişimci olmaya teşvik etmek gibi bir hedefi olan “Teknolojide Kadın Hareketi Projesi”. Burada Türkiye Bilişim Vakfı adına bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Proje kapsamıyla, kadınlara yönelik bir teknoloji eğitimi planlıyoruz. Katılımcılara BT-Bilişim Teknolojileri ile ilgili temel bilgileri e-öğrenme yöntemiyle vermeyi hedefliyoruz” dedi.
Eczacıbaşı sözlerine şöyle devam etti: “Bir ülkede, çalışan nüfusun tümü, o ülkede üretime katılmalıdır. İdeal olan budur. Ancak, bir ülkede, çalışan nüfusun yarısı, üretime katılmıyorsa, o ülke, üretimde o oranda eksik kalıyor demektir. Türkiye’de 2011 yılında 22 milyon 594 bin kişi istihdam edildi. Bunun sadece 6 milyon 425 bini kadındı. Kadının Türkiye’de işgücüne katılım oranı % 48,8. OECD ülkelerinde bu oran % 70’lerde. Bu oranın, “çok”a doğru çıkması gerekiyor. Dünya Bankası Raporu’na göre, eğer Türkiye’deki kadınların örneğin %6 veya 7’si, tam zamanlı işe başlasa, yoksulluk yaklaşık % 15 oranında azalabilir.
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ulaştırma-Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, KAGİDER ve Vodafone Vakfı ile elbirliği-gönül birliği yaptığı “Teknolojide Kadın Hareketi Projesi”ne Türkiye Bilişim Vakfı olarak inançla katılıyoruz.”
Teknolojide Kadın Hareketi Eğitim Programı’nın rotası ve içeriği, projenin ilk fazı olan; Türkiye’deki kadınların mobil haberleşme alanındaki somut ihtiyaçlarını net olarak görebilmek ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik gerekli aksiyonları alabilmek amacıyla hayata geçirilen kapsamlı bir saha araştırması sonucunda şekillendirildi. Türkiye’de mobil teknolojilere erişim söz konusu olduğunda ortaya çıkan cinsiyet farklarının, kadınların GSM telefonu kullanma pratiklerinin ve karşılaştıkları engellerin haritasını çıkarmak hedefiyle gerçekleştirilen araştırma kapsamında, 16 ilde, 15–65 yaş arası 1,607 kadınla yüz yüze görüşme yapıldı. GFK ve Doç. Dr. İpek İlkkaracan önderliğinde gerçekleşen araştırmada, kadınların mobil teknoloji kullanımları ve kullanımlarının arkasında yatan itici güç ve bariyerleri incelendi. Görüşmeler sonucunda, “Türkiye’nin Mobil Teknolojilerindeki Cinsiyet Ayrımının Kapatılması: Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı bir rapor oluşturuldu.
Türkiye’de kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma alışkanlıklarına yönelik önemli veriler sunarak; hem mobil teknolojilere erişim özelinde hem de daha geniş ölçekte cinsiyet eşitsizliğini inceleyen raporun ortaya koyduğu veriler doğrultusunda, sosyal ihtiyaç haritası da göz önünde bulundurularak, kapsamlı bir eğitim programı yapılandırıldı.