Telekomünikasyon sektörü sorunlarını İzmir’de konuştu

 

Telkoder tarafından bu sene altıncısı yapılan geleneksel “Sapanca Telekomünikasyon Zirvesi” bu sene İzmir’de yapıldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın da katıldığı “Her eve, herkese hızlı İnternet” başlıklı toplantıda haberleşme sektörünün uygulamaları ve sorunları masaya yatırıldı.
Telkoder, geleneksel hale gelen Sapanca Toplantıları’nın altıncısını bu sene İzmir’de gerçekleştirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, BTK başkanı Tayfun Acarer, tüm ilgili kamu otoriterileri, Türk Telekom, GSM işletmecileri ve alternatif işletmeciler ile Kore, Japonya ve AB’den önemli uzmanların katılımı ile gerçekleşen toplantıda son yıllarda teknoloji alanındaki gelişmeler doğrultusunda ses veri ve görüntü hizmetlerine olan talebin artmasıyla, “İnternet’te hız” ve bu hızın tekrar gözden geçirilmesi konusunu gündeme taşındı.
Telkoder’in geçtiğimiz ay İzmir’de düzenlenen toplantısının sloganı da, “Her eve, herkese Hızlı İnternet”oldu ve konu sektör tarafından masaya yatırıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleşen toplantının açılışında sektörün sorunlarını tartışmak üzere bir araya gelen sektöre geleneksel Sapanca Toplantıları’nın bundan sonraki durağının İzmir olması mesajını veren Yıldırım, İzmir’i uluslararası arenaya hazırladıklarını, teknoloji alanında teknokenti , şehri ve uluslararası organizasyonları ile gelecek yılların parlayan yıldızının İzmir olacağını söyledi.
İki ayrı oturum halinde yer alan panellerden ilki; BTK Başkan yardımcısı başkanlığında gerçekleşti. Türkiye’de 2023 yılında 14 milyon haneye 1Gbit erişim sağlanabilmesi için yaıplması gerekenler, yatırım modelleri, AB ve diğer ülke uygulamaları başarılı ve başarısız örnekleri ele alınırken, Rekabet Kurumu 2. Daire Başkanı Ali Demiröz’ün başkanlığını yaptığı diğer oturumda; fiber pazarın kurgulanması, geçiş hakkı, pasif altyapının paylaşımı, bakır servislerinin fiyatları ve düzenleyici tatil gibi konular ele alındı. BTK Sektörel Rekabet Dairesi Başkanını Bilal Ünver’in başkanlığında gerçekleşen son panel; mobil ve uydu geniş bant İnternet erişimi, mevcut durum, gelecek öngörüleri, sorunlar ve çözümler başlığı altında gerçekleşti.

“Haberleşmenin geleceği geniş bant, geniş bandın geleceği mobil”
Haberleşmenin geleceği geniş bant, geniş bandın geleceğinin mobil olduğunu ifade eden Vodofone İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, “Bugün mobil geniş bant aboneliği, sabit geniş bant aboneliğinin iki katına ulaşmıştır. Nitekim sektörümüzde mobil veri hizmetlerinin ve buradan sağlanan gelirin payı hızla artmaktadır. Bu alandaki büyüme ses hizmetleri alanındaki büyümeden daha güçlüdür” dedi. Timuray geleceğe ilişkin tüm öngörülerde artan kapasite ve kalite ihtiyacının ön plan çıktığını vurgulayarak, bu ihtiyacı karşılamanın tek yolunun sürdürülebilir şartlarda yapılacak yatırımlar olduğuna işaret etti. Transmisyon altyapısının özellikle ayrı bir nem taşıdığını söyleyen Timuray, bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi için önemli noktalar olduğunu belirterek bu konuları şu şekilde sıraladı;
“Yatırım yapmış operatörlerden sürdürülebilir şartlarda hizmet alınması hem zaman hem de kaynakların daha etkin kullanılması açısından maliyet tasarrufu sağlayacak, gerek ülkemiz gerekse operatörler açısından sinerji doğacaktır.
Operatörlerin ürün ve hizmetlerini güçlü bir altyapı ile beraberinde sunmaları elzemdir. Bunun için, yatırımı ve kapasite kullanımını rasyonelleştirecek önlemlerin şimdiden alınması gerekmektedir.
Farklı operatörlerin aynı hatta yatırım yapmalarının, başka bir deyişle ‘duplike’ altyapıların oluşması, sürüdürülebilir bir büyüme modeli değildir. Bu nedenle etkin ve rasyonel bir altyapı paylaşımı büyük önem taşımaktadır.”

2011’de veri trafiği yüzde 250 arttı
Türkiye’de 14 milyon haneye 2Gbit erişim sağlanabilmesi için yapılması gerekenler, yatırım modelleri, AB ve diğer ülke uygulamaları, başarılı ve başarısız örneklerin tartışıldığı oturumda konuşan Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde mobil haberleşme sektörünün gündeminde veri olduğunu belirterek, “2011’de veri trafiğini yüzde 250 arttı, başka bir ifadeyle 2010 yılındaki değerin 3,5 katına çıktığını görüyoruz. Akıllı cihazlara baktığımızda; Ocak 2012’de önceki yılın aynı ayına göre satışların yüzde 35 düzeyinde arttı” dedi.
AB’nin 2020 hedeflerinde hızlı İnternet’in temel konular arasında yer aldığının altını çizen Akdemir, “OECD ülkelerini inceleyen bir çalışmaya göre yüzde 10’luk bir kullanım oranı artışı GSYİH’de yüzde 1’lik artış anlamına geliyor. Aynı şekilde, bin yeni bağlantı 80 iş imkanı demek. Ülkemizdeki mobil pazara bakacak olursak, hizmet kalitesi ve kapsama olarak baktığımızda dünya genelinde zirveye oynuyoruz. Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında, ödenen ücretlerde oldukça makul düzeydedir. Tüm tüketicilere yansıyacak bir vergi indiriminin de pazara büyük katkısı olacağına inanıyoruz” dedi.

Ortak altyapı kullanılmalı
Fiber yayılım stratejilerini Türkiye’nin 2023 ülküsüne paralel olarak belirleyen Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell Superonline’in özünde ortak altyapı kullanımı olan model önerisine göre, öncelikle erişim şebekesi için bölgesel bazda en az iki omurga/altyapı firmasına ihtiyaç olduğunu vurgularken, “bu firmalar sadece toptan erişimi yönetecekler ve yatırım zorunlulukları olacak. Yerel yönetimlerde bu modelde paydaş olarak yer alacaklar”dedi.
Toplantılarda konuşulan konularda ortaya çıkan önemli başlıklar ise şunlar oldu.

  • Fiber altyapının inşa edilmesi ülkemiz için çok önemli, 3.Nesil (3N) ve 4N gibi teknolojiler çok hızlı internet için tamamlayıcı.
  • Fiber altyapının ülke çapında ve hızlı olarak kurulabilmesi için “Tesis Paylaşımı” çok önemli. Var olan pasif altyapıdan, yani kanal ve gözlerden, isteyen tüm işletmeciler makul ücret karşılığında yararlanabilmeli. Bu konuda Bakanlık ve BTK yol açıcı olmalı.
  • Geçiş hakkı ile ilgili uygulamalar çok önemli. Geçiş Hakkı kuralları yerleşik operatör dahil, tüm işletmeciler için net ve eşit olmalı. Bu konuda işletmecilere köstek değil destek olunmalı. Bakanlık tarafından “Geçiş Hakkı” konusunda yürütülen düzenleme ve tarifelendirme çalışması en kısa sürede sonuçlandırılmalı.
  • Her ülke fiber altyapı oluşturmak için kendi ülkelerine uygun çözüm ve yatırım modelleri uyguluyor. Bunların bazıları başarılı bazıları başarısız olmuş. Biz de diğer ülke örneklerini dikkate alarak kendi ülkemize uygun yatırım modelini oluşturmalıyız.
  • Rekabet çok önemli. Fiber yatırımları gerçekleştirirken rekabetin sağlanmasına çok dikkate edilmeli. Fiber erişimi düzenlemeye tabi olmalı.
Teşvik yatırım kolaylığı gibi unsurlar ile fiber 4N gibi yatırımların özendirilmesi faydalı olur.