Çağrı Merkezi Sektörü “Ulusal Meslek Standartları”na kavuşuyor


 

Ulusal Meslek Standartları’nın AB tarafından belirlenen yeterlilik seviyelerine göre hazırlandıktan sonra yılsonuna kadar resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.
Çağrı merkezi sektöründeki mesleklere ilişkin Ulusal Meslek Standartları’nın hazırlanması için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) arasında resmi protokol imzalandı ve dernek bu çalışma için görevlendirildi.
Çağrı Merkezleri Derneği, sektörün gelişimi ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için devletin ilgili kurumlarıyla yakın temas halinde çalışmalarını sürdürerek olumlu gelişmelere imza atmaya devam ediyor. ÇMD’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK), çağrı merkezi sektöründeki mesleklere ilişkin “Ulusal Meslek Standartları”nı hazırlamak üzere yapmış olduğu başvuru olumlu sonuçlandı ve dernek bu çalışma için tek başına görevlendirildi. İlk etapta çağrı merkezi sektöründeki Müşteri Temsilciliği ve Takım Liderliği meslekleri için standartlar hazırlanacak.
Uluslararası platformda geçerliliğe sahip olacak bu çalışma, AB tarafından belirlenen yeterlilik seviyelerine göre hazırlandıktan sonra resmi gazetede yayınlanacak. Bu sayede, çağrı merkezi sektöründe yer alan çeşitli meslekleri icra eden kişilerin işlerini daha verimli ve kaliteli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli olan genel eğitim gereksinimleri, mesleğe özgü diğer genel ve özel yeterlilikleri belirten, ayrıca kişisel tutum ve davranış özelliklerini, biçimlerini sistematik olarak asgari düzeyde ortaya koyan normlar da belirlenmiş olacak. Çalışanlar alacakları sertifika ile mesleğe ait yetkinliklere sahip olduklarını hem Türkiye içinde hem uluslararası alanda kanıtlamış olacaklar. Bu standartların sektördeki firmalara ise, işe alımlarda daha uygun adayların seçilmesi, eğitim maliyetlerinde avantaj, sektörle ilgili temel bilgilere hakim daha bilinçli bir profil ile çalışma imkanı gibi avantajlar sağlaması hedefleniyor. Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede meslek standartları hazırlama süreci tamamlanmış veya tamamlanmak üzeredir.
Ülkemizde ise; tekstil, otomotiv, inşaat, turizm, doğal gaz ve metal sanayi sektörlerindeki bazı meslekler için Ulusal Meslek Standartları ilgili sektörleri temsil eden Sivil Toplum Kuruluşları tarafından hazırlanmış ve resmi gazetede yayınlanmıştır. Bilişim ve yazılım gibi diğer bazı sektörlerde de konuyla ilgili çalışmalar sürmektedir.

Ulusal Meslek Standartları’nın yılsonuna kadar resmi gazetede yayınlanması bekleniyor
ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Pekkan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz önemli gelişmelere ek olarak aldığımız bu sevindirici sonuçla da sektörümüze katkı sağlayacak olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlk etapta çağrı merkezi sektöründeki Müşteri Temsilciliği ve Takım Liderliği meslekleri için hazırlayacağımız standartların sektördeki çalışanlara ve işverenlere pek çok yararı olacağına inanıyorum ve şimdiden tüm sektöre “Hayırlı Olsun” diyorum.
Çağrı merkezi işinin meslek olarak algılanması anlamında sektöre çok önemli faydalar getireceğine inandığımız bu sistem, mesleği icra eden kişilerin de o meslekte çalışmak üzere yetkin olduklarını uluslararası geçerliliğe sahip bir belge ile kanıtlayabilmelerine imkan sağlayacaktır. Çalışanlar alacakları sertifika ile mesleğe ait yetkinliklere sahip olduklarını hem Türkiye içinde hem de uluslararası alanda kanıtlanmış olacaklar ve iş arama süreçlerinde daha avantajlı bir konumda bulunacaklardır. Ek olarak çalışanlar, bir üst seviyeye çıkmak ve kariyer planlarını daha sağlıklı ve net yapabilmeleri için ek bir takım yetkinlikler kazanmak üzere de motive olacaklardır. Sektördeki firmalara getireceği faydalar açısından konuyu değerlendirmek gerekirse; işe alımlarda daha uygun adayların seçilmesi, eğitim maliyetlerinde avantaj, sektörle ilgili temel bilgilere hakim daha bilinçli bir profil ile çalışma imkanı gibi avantajlar getireceğini ve sertifikalı kişilerin istihdam edilmesine yönelik teşviklerden faydalanabileceklerini ifade edebilirim.”

Çağrı Merkezleri Derneği
Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD), Türkiye’de çağrı merkezleri sektörünün gelişimini sağlamaya, faaliyet ve etki alanını genişletmeye yönelik iş/güç birliğini hedefleyen referans kuruluş olmak üzere, Kasım 2008 tarihinde 9 kuruluşun ortak girişimiyle kurulmuş bulunmakta. ÇMD, kısa sürede toplam 36 kurumun üyeliğiyle, sektörün yaklaşık %75’ini temsil eder konuma gelmiş durumda. ÇMD, çağrı merkezlerinin faaliyet alanlarını kamuoyuna daha iyi tanıtmayı, sunulabilecek katma değerleri iş dünyasına anlatmayı, mesleki sorunları paylaşmayı, değişik paydaşlar arasında bir iletişim ve uzlaşı platformu olmayı ve sektör problemlerine çözüm getirmeyi amaçlamakta. (www.cagrimerkezleridernegi.org)