Sinan OYMACI

Saydam

Günü yaşamak

Yeni bir yatırım yaparken fizibilite yapılması benimsenmiştir. Bir şey satın alırken fayda-maliyet analizine bakmakta yarar vardır. Benzer şekilde bir bilgi işlem yatırımı yapıyorsanız, ROI ‘Return of Investment’ – Yatırımın Geri Dönüş Hızı analizi ve TCO ‘Total Cost of Ownership’ – Toplam Sahip Olma maliyeti hesaplanmalıdır.
Ancak günümüz işletmelerinin pek çoğunda günü yaşamak kavramı gündemde. Özellikle bilişim teknolojileri yatırımlarında ROI ve TCO dikkate alınmıyor. İlk sahip olma bedeline bakılarak karar veriliyor.
Bunun bir nedeni kanımca, çalışan ekiplerin mevcut günü kurtarma ve yönetime fazla yük olmadıklarını gösterme çabası.
Aslında şirket sahipleri veya yöneticiler dışarıdan bir bağımsız yönetim veya teknoloji danışmanlığı alsa doğrunun ne olduğunu görecek ve cebinden toplam yaşam sürecinde daha az para çıkacak. Bunu yapmadan, önüne getirilen tekliflerden en ucuzunu kabul ederek, o gün için daha az para harcıyor ancak sonunda her şeyden daha çok harcayacak. Bunun farkına vardığında da iş işten geçmiş oluyor.
Herhangi bir bilişim teknolojileri yatırımı yaparken, ROI ve TCO hesaplarını mutlaka yapın.
ROI’nin - Yatırımın Geri Dönüş Hızı - altı ila sekiz ay içerisinde olması kabul edilebilir bir oran. Bu rakamı yakalıyorsanız, hiç düşünmeyin. Burada kastettiğimiz; yapacağınız bilişim yatırımı, elde edeceğiniz tasarrufla altı ila sekiz ay içerisinde kendisini kurtarıyorsa, doğru bir karardır.
Diğer taraftan birden fazla sistemi kıyaslayacaksanız, beş senelik toplam satın alma maliyetine bakmanızda yarar var. Buradaki sıkıntı ise, maalesef bizdeki bilişim yatırımlarının çoğunda – özellikle donanım – uzun vadeli maliyet hesaplarına bakılmıyor. Bugün yapılacak bir birimlik yatırımın beş sene içerisindeki toplam harcama tutarı on birim olabilir. Bir diğer yatırımın ise; ilk bedeli dört birim iken, beş sene içerisindeki toplam harcama tutarı altı birimde kalabilir. Bugün bir birim harcayıp, beş senede on birim tüketmek mi doğrudur, bugün dört birim harcayıp, beş senede altı birim tüketmek mi doğrudur?
Enflasyonun da en aza indiğini düşünürseniz, bugün dört birim harcayalım demeliyiz ama işler öyle yürümüyor maalesef. Benden sonra tufan düşüncesindeki kadrolar ellerindeki kısa dönem bütçeler içinde kalmak istedikleri için ve orta, uzun dönem bütçelerinde yer almadıklarından o gün için en az para harcanacak alıma yöneliyorlar. Böylece şirin gözüküyorlar ve pozisyonlarını sağlamlaştırıyorlar.
Buradaki kavramları ülkenin her alanına uygulayabilirsiniz. Bugün kazandıklarımızın ileride bize nelere mal olabileceğini düşünmeden hareket ettiğinizde geleceği ipotek altına alabilirsiniz. Sizden sonraki kuşaklar veya çalışanlar bunun bedelini ödeyecek. Onları düşünün. Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlayalım. Veya, bizden sonra gelecek ekiplere.
Görüş ve düşüncelerinizi bana iletin ki, neyi doğru neyi yanlış yapıyoruz görelim. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Sağlıcakla kalın. (İstanbul – 29.Mart.2012)