Y nesli bağımlılığı: İnternet

Baykan Çallı

Cisco’nun bu yıl küresel arenada üçüncüsünü gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye’de Y neslinin İnternet alışkanlıklarında ilginç gelişmeler olduğu gözler önüne seriyor.
İnternet’in hızla yaygınlaşması, günlük hayatımızın içerisindeki yeri ve önemi son derece büyük konumda bulunuyor. Hayatımızın her kesiminde kullanmakta olduğumuz İnternet, özellikle ‘Y Nesli’ tarafından çok etkin olarak kullanılıyor. Gençler sabah yataklarından kalkmadan önce hemen akıllı telefonlarını kontrol etme ihtiyacı hissediyorlar.

Sabah kontrolü
Cisco’nun gerçekleştirmiş olduğu araştırma kapsamında, Türkiye’de Y neslinin yüzde doksan yedisi sabah ilk iş olarak e postalarını, mesajlarını ve sosyal medya hesaplarını kontrol ediyorlar. Y neslinin beşte dört oranında ‘onsuz tedirgin’ olurum dediği ortaya çıkıyor.InsightExpress; 18 ülkede, 18-30 yaş arası 1800 üniversite öğrencisi ve genç profesyonel arasında yaptığı anketle Y neslinin çevreleri ile iletişim kurarken mobil cihazları ve İnternet’i nasıl kullandığını araştırdı. Anketin sonuçları her gün akıllı telefonlar, algılayıcılar, video kameralar, monitörler ve diğer bağlantılı cihazlar tarafından üretilen devasa verinin yaratılması, erişimi ve gizliliğinin arkasındaki davranış şekilleri ve alışkanlıklarını ortaya çıkardı.

Ümit Cinali: “Söz konusu yeni nesil, yakın zamanda iş dünyasındaki yerini alacak”
Yapılan araştırma kapsamında yeni neslin teknolojiyi son derece etkin kullanılmasının farklılık yarattığını belirten Cisco Türkiye Ülke Müdürü Ümit Cinali, “Bahsetmiş olduğumuz nesil yakın bir süre zarfında iş dünyasındaki yerini alacak. Eski nesil ile yeni nesil arasındaki fark bu noktada daha da gözler önüne serilmiş olacak. Yeni nesil, teknoloji ile çok iç içe yaşadığından dolayı, olaylara yaklaşım tarzlarının iyi araştırılması gerekiyor. Bu yıl ki ‘Cisco Connected World Technology Report’un sonuçları geleceğin çalışanlarının daha çevik, daha bilgili ve diğer nesillere oranla çok daha duyarlı olacağını ortaya koydu. Kullanım şekilleri ve verinin potansiyel değeri ve hacmi de aynı oranda büyüyecek. Yakın gelecekte insanlar hızlı karar verebilmek adına cihazlar arası bağlantılardan dah çok yararlanacaklar” dedi.

Araştırmadan bazı örnekler
Bağlı mı bağımlı mı?

  • Y neslinin yüzde 60’ı bilinçsizce veya “takıntılı” bir biçimde kendilerini sürekli akıllı telefonlarında sosyal medya hesaplarını, mesajlarını ve e-postalarını kontrol ederken bulduklarını ifade ediyor. Türkiye de ise bu oran yüzde 93’e kadar çıkıyor. Akıllı telefonlarını düzenli olarak kontrol eden Türk katılımcıların yarısı “ sürekli” kontrol ettiğini söylerken diğer yarısı “bazen” ya da “eskiden olduğundan daha çok” şeklinde yanıtlıyorlar.
  • Dünya ortalamasında kadınlar daha çok çevrimiçi oluyor: kadınların yüzde 85’i, erkeklerin yüzde 63’ü kendilerini sıklıkla takıntılı bir biçimde akıllı telefonlarını kontrol ederken buluyorlar.

Türk katılımcıların yüzde 77’si sürekli akıllı telefonlarını kontrol etmezlerse geri planda kaldıklarını ve “ bir parçaları eksikmiş gibi telaşa kapıldıklarını” ifade ediyorlar. Bu oranın yüzde 81’i ise bu kadar zorunluluk hissetmekten rahatsızlık duyuyor.
Y nesli hiçbir şeyi kaçırmak istemiyor. Güne mesaj, e posta ve sosyal medya hesaplarını kontrol etmek için mobil cihazları ile başlıyorlar. Bu nesil için bilgi; sürekli ve eş zamanlı olmalı.

  • Ankete katılan katılımcıların Türkiye’de yüzde 97’si ve tüm dünyada yüzde 90’ı sabah döngülerini; giyinmek, dişlerini fırçalamak ve akıllı telefonlarını kontrol etmek olarak sıralıyorlar.
Bu döngüye sahip Türk katılımcıların yüzde 60’ı akıllı telefonlarını kontrol etmenin onlar için çok önemli olduğunu söylerken yüzde 40’ı vakti olursa göz attığını belirtiyor.