Türkiye’nin güçlü kadınları, genç fikirlerle buluşuyor

Zeynep Kurtpınar

18-30 yaş arası gençleri kapsayan “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” projesi ile kadına karşı ayrımcılığı önleyerek teknoloji yardımıyla yenilikçi çözüm önerilerinin üretilmesi hedefleniyor.
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Intel ve KAGİDER iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Türkiye’deki kadınların sosyal konumlarının iyileştirilmesi için genç fikirlerin çözüm önerileri, Intel’in teknolojisiyle buluştu. Ülkemizde kadınların yaşadığı sorunları temel alarak bu konuda farkındalık yaratma amacıyla yenilikçi öneri ve fikirlerin açığa çıktığı platform, 18-30 yaş arası gençleri hedef aldı.
Kaynaklara erişimin sınırlı olduğu bölgelerde kadınların sosyal konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın önlenmesi için gerçekleştirilen projede teknolojiyi kullanarak ilerleme öngörülüyor. Bölgesel olarak ele alınan coğrafyalarda kadınların sağlık, eğitim, çevre ve karar alma konularındaki konumlarını değiştirecek, yoksulluk sebebiyle karşılaştıkları sorunlara çözüm olabilecek yeni yaklaşımlar aranıyor.
“Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” projesi işbirliğinin protokolü, T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin, Intel Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Sayın Ayşegül İldeniz ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gülden Türktan’ın katılımıyla düzenlenen törende imzalandı. Ülkemizde kadınların erkeklerin gerisinde kaldığı birçok alandaki sayısal veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şöyle belirlendi: Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 28, erkekler arasındaki yüzde 98,5 olan okuma-yazma oranı, kadınlarda yüzde 91 seviyelerinde, parlamentoda kadınların sahip olduğu koltuk oranı yüzde 14.

Fatma Şahin: “Pozitif ayrımcılık için hukuki işlemler gerçekleştirilmeli”
Proje kapsamında imzaların atıldığı toplantıda konuşma yapan T.C. Aile ve sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, şöyle konuştu: “Dünyanın hızla yaşlanan nüfusuna oranla Türkiye’deki genç ve dinamik nüfus, ülkemizi dünya genelinde avantajlı bir konuma taşıyor. Genç Fikirler Güçlü Kadınlar projesi ile 18-30 yaşları arasındaki gençlerimizi Türkiye’nin geleceğine dair ilerlediği yolda yenilikçi fikirlerini sunmak üzere projemize bekliyoruz. Toplum, kültür ve ekonomi alanlarında daha iyi bir gelecek yaratmak, yenilikçi bir anlayışla ve uygulamalarla gerçekleşebilir. Proje, Türkiye’de kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katılımlarına yönelik bilinç ve fırsat yaratmayı amaçlamaktadır. Sivil toplum ve devlet kanaları ile kadınların iş hayatına dâhil olma oranlarını yüzde 30’lara çıkardık. Ancak bu oran Avrupa’da en az yüzde 60. Buradan da gördüğümüz gibi daha ilerleyecek çok yolumuz var. Özel sektörde cinsiyet ayrımı fikrini geride bırakmalıyız. Eğitim alt yapısıyla iş hayatının temellerini oluşturmalıyız. Böylelikle kadının statüsünü güçlendirerek topluma kazandırmalıyız. Bu amaçla devam ettiğimiz yolda pozitif ayrımcılığı sağlayabilmek için gerekli hukuki işlemlerin uygulanması gerekli.”

Ayşegül İldeniz: “Genç fikirler, her alanda yaşanılan sıkıntıların giderilmesinde önemli bir araç”
Günümüzde kadınların yaşamlarında sağlık, yasal haklar, iş hayatı ve girişimcilik gibi konularda teknolojiyi kullanmaya başladığını belirten Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Ayşegül İldeniz, bu konuda pek çok örnekle karşılaştığını söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Gençlerin toplumsal konulara ilişkin fikir ve çözüm üretmeleri ülkenin gelişimi için büyük önem taşıyor. Teknolojinin her alanında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması, yaşam koşullarının daha iyi hale getirilmesi için genç fikirlerin önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Genç Fikirler Güçlü Kadınlar projesinin bu bağlamda önemli bir adım olduğunun bilincine varmalıyız.”

Gülden Türktan: “Projemizle en az bin kadına dokunmayı amaçlıyoruz”
KAGİDER Başkanı Gülden Türktan, toplantıda yaptığı konuşmada “Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda birçok alanda ilerleme kaydeden bir ülke ve genç nüfusu, dinamik yapısıyla son derece etkin kaynaklara sahip. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimiz yolda en büyük kaynağımız olan kadınlarımızın gücünü yeterince kullanamıyoruz. Türkiye’deki kadınların sosyal konumlarının değişmesi ve gelişmesi için başlattığımız proje ile en az bin kadına dokunmayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.