HP’nin yeni bilgi iyileştirmesi çözümleri büyük verinin gücünü açığa çıkarıyor

 

HP, yenilenen ‘Bilgi İyileştirmesi-Optimizasyonu Çözümlerini’ duyurdu. Yeni çözümler, kurumların idari süreçlerde hızla artan ve büyük çeşitlilik gösteren veri kaynaklarını doğru analiz ederek bilgiden sağlanan getiriyi en üst düzeye çıkarmasını sağlıyor. Bilgiden sağlanan getiri; kurumların veri çözümlerine yaptıkları yatırımlar ile elde ettikleri iç görüyü kullanarak, daha hızlı ve isabetli karar almaları sayesinde sağladıkları katma değer anlamına geliyor.
Büyük Veri, geleneksel veri tabanlarında yer alan yapısal veri kaynaklarının yanı sıra, görüntü, video ve e-posta gibi yapısal olmayan veriler ile algılayıcılardan ya da makinelerden elde edilen kısmi yapısal verilerden oluşuyor. Bu da kurumların farklı veri kaynaklarını yönetip etkili iş kararları almasını gittikçe zorlaştırıyor.

2015’te, sanal evren, 8 zetabayta ulaşacak
“Sanal Evrenin” hacminin, 2015 yılında 8 zetabayta ulaşacağı öngörülüyor. Yani depolama ve bilgi yönetimi gittikçe büyüyen bir zorluk haline gelecek. HP’nin yaptırttığı yeni bir araştırmaya göre, şirket yöneticilerinin yüzde 60’ı kurumların Büyük Veri’den içgörü elde edebilmesi için gerekli çözümlere sahip olmadığını ifade ediyor. Ayrıca yöneticilerin yalnızca yüzde 10’u, yapısal olmayan veriyi kurumsal karar, süreç ve stratejilerle bütünüleştirebildiklerini belirtiyor.
HP Bütünleşik Altyapılara dayalı HP Autonomy ve HP Vertica yelpazesindeki yeni çözümler, özel sektör ve kamu kuruluşlarının yapısal, kısmi yapısal ve yapısal olmayan veriden yüzde 100 düzeyinde yararlanmasını sağlıyor.
HP Türkiye Yazılım Ülke Müdürü Nil Bağdan konuyla ilgili şöyle konuştu: “Önümüzdeki birkaç yıl içinde bilgiden sağlanan getiri, kurumlarda başarının en önemli ölçüsü olacak. Biz de HP olarak bu konudaki yatırımlarımızı sürdürerek, kurumların verinin büyüklüğünden ve çeşitliliğinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için, büyük veri çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.”

HP’nin akıllı ekosistemi, müşterilerin Bilgi Yönetimi’ni kolaylaştırıyor
HP, Büyük Veri sistemlerinin yapılandırma ve kurulum ihtiyacını gidermek için HP AppSystems yelpazesini genişletti. HP, Apache Hadoop, HP Vertica Analiz Platformu ve Autonomy eDiscovery ortamlarıyla müşterilere daha fazla seçenek ve ek özellik sağlayan HP Bütünleşik Altyapılar sunuyor.

HP kurumların veriyi çözümleyerek akılcı kararlar almasına yardımcı oluyor
HP Vertica Analiz Platformu 6.1, Büyük Veri’yi iyileştirmek için özel tasarlanan gelecek kuşak bir analiz platformu. HP Vertica Analiz Platformu; analiz paketleri, performans artışı, gelişmiş Hadoop bütünleşmesi ve basitleştirilmiş Amazon EC2 bulut yapılarıyla, kurumların Büyük Veriyi optimize ederek gelirlerini artırmasını sağlıyor. HP, bu sürecin yüksek hızlarda ihtiyaca göre ölçeklenerek gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.
Yeni HP Telekom Büyük Veri ve Analiz çözümleri, iletişim hizmet sağlayıcılarının, abonelerinin deneyim ve tercihleri gibi farklı kaynaklardan gelen yapısal ve yapısal olmayan verileri kullanılabilir bilgiye dönüştürmesini sağlıyor.
HP Büyük Veri Strateji Atölyesi, müşterilerin bilgi iyileştirmesinde karşılaştığı zorlukları aşmalarına yardım ediyor. Atölye eğitim programı, kurumlara, veri kaynaklarından daha iyi faydalanarak hızlı ve bilinçli kararlar almak için gereken bilgileri sunuyor. Atölye kapsamında, bilgi teknolojilerini idari iş ihtiyaçlarına uyarlama ve Büyük Veri mimarisi ile Sistem Altyapısı Stratejisi’ndeki kritik başarı faktörlerini belirleme gibi konularda eğitim veriliyor. Veri koruma ve mevzuat uyumluluğu alanlarında da yürütülen atölye çalışması sayesinde, kurumlar idari verilerin artan hacim, hız ve çeşitliliğini yönetecek en doğru çözümleri hayata geçirebiliyor.

HP müşterilerin verilerden faydalanarak daha hızlı ve doğru kararlar almalarına yardımcı oluyor
Autonomy Pazarlama Performans Süiti, şirketlerin pazar payları ile gelir kaynaklarını önemli ölçüde artırmasını ve pazarlama harcamalarını optimize etmesini kolaylaştıran tam kapsamlı bir platform olarak sunuluyor. Platformun çözümleri arasında, müşteri deneyimi yönetimi, pazarlama iyileştirmesi ve çok kanallı analitik yer alıyor.