Gelişmiş altyapı, gelişmiş Türkiye

Baykan Çallı

TÜBİSAD’ın desteği ile gerçekleştirilen optik ve geniş bant şebeke ve Türkiye’deki çözümler çalıştayı, 10 Aralık tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleştirildi.
Teknolojilerin etkin kullanımı ve hızlı artış yakalaması, altyapı ihtiyacını günden güne daha fazla arttırıyor. Bu kapsamda ülkeler, değişmekte olan çağa ayak uydurabilmek ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için çözümler geliştiriyorlar. Özel kuruluşların değil aynı zamanda devlet kamu kuruluşlarının da geleceğe uygun politikalar izlemesi oldukça önemli. Geniş bant abone sayılarının artırılması, ülke ekonomilerinin yükselmesinde büyük rol oynuyor. Tabi ki, bu gelişmeler ışığında altyapının oluşturulabilmesi çok önemli. Altyapıların doğru konumlandırılması ve girişimlerin başarılı olması, dünya ülkeleri arasındaki saygınlığı da oluşturuyor. Dünya geneline yayılmış olan rekabet ortamında, altyapıyı hızlı, verimli ve güvenilir şekilde oluşturan ülkeler avantaj elde etmiş oluyorlar. Bu kapsamda TÜBİSAD’ın teşviki ile gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye’deki gelişmeler ve Japon şirketler ile yapılan çalışmalar ele alındı.

Rekabette öne geçmenin yolu hızdan geçiyor
Küreselleşen dünyada rekabet alanında başarı elde edebilmenin hızdan geçtiğini belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Veli Tan Kirtiş, açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Son yıllarda başarı üzerine birçok araştırma yapılmış bulunuyor. Bireysel başarıları araştırmalarının sonunda gelinen nokta şöyle belirlenmiş; bir kişinin iletişim becerisi, tek başına bireysel başarının en önemli etkileyici faktörüymüş. Aynı şekilde bu araştırma kurumlar için de gerçekleştirilmiş ve hızın kurumlar için bir numaralı faktör olduğu görülmüş. Yani teknoloji, finansman, inovasyondan da daha öncelikli olarak hızın ön plana çıktığı görülmüş. Bu noktada görülüyor ki; şirketlerin iletişim ihtiyaçlarını giderebilmeleri için altyapı çok önemli. Son on yılda birçok firma tarafından bu ihtiyaçların farkına varıldı ve yatırımlar gerçekleştirildi. Türkiye’de geldiğimiz noktada 20 katlık bir büyüme gerçekleştirdik. Gelişim dediğiniz olay kendi kendisine olmuyor. Türkiye’de bugün hemen hemen her sektörde gelişim olduğunu görebilirsiniz. Tabi ki bu büyümenin sürekli olmasını tüm içtenliğimiz ile diliyoruz. Türkiye’nin son yıllarda göstermekte olduğu başarının katlanarak artması çok önemli. Altyapının gelişmesinin ülkemiz açısından her alana yayılan bir önemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Sahip olduğumuz teknoloji ya da olacağımız teknolojiler altyapı olmaksızın hiçbir şey ifade etmiyorlar. Teknolojiyi etkin kullanabilmek adına, altyapımızı sürekli olarak güçlendirmek durumundayız. Ülkemizin sahip olduğu genç nüfusa güzel bir miras oluşturmak ve bırak için eylemlerimizi hayata geçirmeliyiz.

Hideo Fuseda: “İhtiyaçların karşılanabilmesi için altyapının doğru konumlandırılması şart”
Altyapı ihtiyaçlarının günümüzde giderek çok önem arz ettiğini söyleyen Japon İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Direktörü Hideo Fuseda, “Dünya genelindeki ihtiyaçların karşılanabilmesi için altyapının hızlı bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Doğru konumlandırılmış olan altyapı, oluşmuş olan rekabet ortamında avantaj elde etmenizi sağlıyor. Altyapı çalışmalarında sadece yerel anlamda değil aynı zamanda uluslararası alanda da birliktelik ve çalışmalar yapılması, altyapı konumlandırma çalışmalarını olumlu etkiliyor. Teknolojinin etkin kullanılmasını sağlayan altyapı, kurumlar nezdinde kamu politikaları gözetiminde hayata geçirilmelidir” dedi.

Lütfi Aydın: “Bu çağ değişimi, daha öncekilerden farklı olarak doğası gereği çok hızlı yaşıyor”
Çağ açıp çağ kapatan gelişmelerin en sonuncusunun bilişim teknolojileri olduğunu ifade eden Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Lütfi Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünya artık sanayi toplumundan çıkıp, bilgi toplumu çağı yönünde hızla ilerlemektedir. Bu çağ değişimi, daha öncekilerden farklı olarak doğası gereği çok hızlı yaşıyor. Bu değişim, hızlı ve etkin bilgi paylaşımını zorunlu kılarken, ülkeler arasındaki sınırları kaldırmış ve küreselleşmeyi desteklemiştir. İnternet’in her alanda kullanılmaya başlanması ve yaygınlaşması, bireyler, şirketler ve ülkeler arasındaki sosyo-ekonomik faaliyetleri arttırmış ve günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, insan yaşamı, haberleşme ve bilginin yayılma hızı katbekat artmıştır. Bu hıza ayak uydurabilmek ve yarışta geri kalmamak için ülkeler bir taraftan kendi imkanlarını seferber ederlerken; öte yandan diğer ülkelerin, teknolojilerini, deneyimlerini paylaşmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Ürettiğiniz bilgi ve bilişim teknolojilerini paylaştıkça yükseliyorsunuz. Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanıyor. Bu nedenledir ki; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak 2003 yılında önümüze öncelikle bilgi toplumu olma hedefi koyduk. Sayın Bakanımız Binali Yıldırım’ın direktifleri doğrultusunda, Türkiye’yi bilgi toplumuna taşımak için gerek ülkemizdeki sektör temsilcileri, üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla gerekse uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yapıyoruz. İnternet’in yaygınlaşması ile birlikte dünya küçük bir göl haline dönüşmüştür. Herkes elinin altındaki bilgisayar ile dünyanın herhangi bir yerindeki insanla anında görüşebiliyor ve bilgi alışverişinde bulunabiliyor. Bu nedenledir ki; İnternet’e ve bilişim teknolojilerine dünyanın her yerinde ilgi var. İnternet artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumdadır. Bugün hiçbir kurum veya kuruluşun telekomünikasyon ve inovasyon dünyasından uzak kalarak gelişmesini sürdürebilmesi mümkün değildir. Çünkü hangi işi yapıyor olursanız olun mutlaka sayısal yenilikleri, teknolojik haberleşmeyi ve İnternet’i kullanmak zorundadır. Bununla birlikte kullandığınız tüm araç ve gereçler akıllandırılıyor. Bilişim teknolojilerine ve bilişim altyapılarına duyulan ihtiyaç gün geçtikçe daha da artacaktır. Bilişim sektörü, bütün sektörlerin temel ve stratejik altyapısını oluşturuyor. Günümüzde İnternet kullanımı, bankacılık, elektronik haberleşme ve kamu hizmetlerinin sunumu gibi alanlarda etkinliğini arttırıyor. Toplumla barışlarını, iş süreçlerini dolayısıyla geleceğimizi şekillendirmektedir. İnternet alanına yapılan altyapı yatırımları, teknolojik gelişimi şekillendirirken, bilgi paylaşımını arttırarak inovatif çözümler için gerekli olan bilgi platformalarının oluşumuna da büyük bir katkı sağlamıştır. Dünyada hızla artan bu ilgiye cevap verebilmek için ülkelerin bir taraftan bilişim altyapı ve üst yapılarını oluştururken öte yandan ülkeler arasında iş birlikleri kurarak çalışmak zorundadırlar. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak biz ülkeler arası iş birliğine çok önem veriyoruz. Bugün burada gerçekleştirilen konferansa vermiş olduğumuz destek, önem derecesini gözler önüne seriyor.”

Gündüz Şengül: “Bilişim ve haberleşme sektörünün sosyal ve ekonomik olarak hayatımıza artış sağladığı bir gerçek.”
Bilişim ve haberleşme teknolojilerinin günümüzde bütün sektörlerin altyapısını oluşturan stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul İkinci Başkanı Gündüz Şengül, konuşmasında: “Bilişim ve haberleşme sektörünün sosyal ve ekonomik olarak hayatımıza artış sağladığı da önemli tespitlerden biridir. İnternet ve geniş bant yayılımı ülkemizin ekonomisini arttırdığı gibi aynı zamanda hem rekabeti hem de verimliliği beraberinde getiriyor. Toplumların yaşamlarının kolaylaştırılması ve refah düzeyini arttırması konusunda da bilişim teknolojilerinin rolü çok büyüktür. Eğer geniş bant yayılımını yüzde 10 civarında arttırabilirseniz, ekonomide yüzde 1,3 oranında bir büyüme sağlamış oluyorsunuz. Bakanlığımızın bu anlamda sektör temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda fikir alışverişinde bulunuyor. Bunlardan en önemlisi bilişim ve haberleşme teknolojilerindeki altyapıların yayılımını ve rekabetin arttırmak yönünde olanlarıdır. Bilişim ve haberleşme teknolojilerine uygun olarak oluşturduğumuz politikalarımız, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda da desteklenmektedir. 2023 öngörüsü doğrultusunda, fiber optik şebekenin ülke genelindeki yaygınlığını arttırmak ve bölgemizi diğer bölgeler arasında bir merkez olarak konumlandırmak amacındayız. Fiber kullanımı ülkemizdeki bütün evlere ulaştırabilmek adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki gerek sabit gerekse mobil geniş bant kullanıcılarını giderek arttırmak amacındayız” ifadelerine yer verdi.

Türk hukuk kurallarına uygun yapılar
Yetkilendirme sürecindeki kıstaslardan bilgiler aktaran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yetkilendirme Dairesi Başkanı Elif Özdemir, “Yetkilendirme talebi Türkiye’de hizmet sunmak isteyen firmalar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yetkilendirme Dairesine başvuruda bulunarak izin alabilirler. Bir firmanın hizmet sunmak adına izin alabilmesi, o kurumun Türk hukuk kurallarına uygun koşullara sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, gerek yerli gerekse yabancı her türlü oyuncunun aynı koşullar altında izin sahibi olabilmeleri mümkündür. Aranılan koşullar altındaki en temel nokta, bir kurumun Türk hukuk kurallarına uygun olmasından geçiyor. Aranılan bazı ilkeler arasında, bir kuruluşun hizmet vereceği alanda uzmanlaşmış olması önem arz ediyor” dedi.