Geleceğin liderleri, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesinde yetişiyor

Baykan Çallı

ODTÜ tarafından bir toplumsal sorumluluk projesi olarak benimsenen Kuzey Kıbrıs Kampüsü, 8. akademik yılında yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 burslu kontenjanlarına öğrenci kabul etti.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, 14 lisans ve 3 lisansüstü programa kayıtlı 1,800 öğrencisi ile 8. akademik yılına başladı. Başarısını Türkiye’de ve dünyada kanıtlayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından bir toplumsal sorumluluk projesi olarak benimsenen Kuzey Kıbrıs Kampüsü, geride bıraktığı 7 akademik yılda 500’ü aşkın mezun verdi. Bilginin yarı ömrünün 5-10 yıla indiği; yani bugün öğrenilenlerin yarısının 5-10 yıl sonra geçerliliğini yitireceği gerçeğinden hareketle, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesinde sınıflara hapsolmuş tek yönlü öğretimin çok ötesinde, “öğrenmeyi öğrenme ve sürdürebilme” özelliklerini geliştiren eğitim anlayışı hakim.

Turgut Tümer: “Geleceğin liderleri, düşündüğünü serbestçe dile getiren bireylerden oluşacaktır”
13 öğrenciye bir öğretim elemanının düştüğünü ve bu sayede daha verimli bir tahsil ortamının yaratıldığını belirten ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Turgut Tümer, konuşmasında: “ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, öğrencilerine çağdaş eğitim anlayışını yaratarak eğitim ve öğretim hayatına devam ediyor. Çoğu kez farkında olmadan yerleşkede yaratılan eğitim ve yaşam ortamında, bireysel yetenekleri ortaya çıkarmak gerekmektedir. Gelecek için, özgür düşünce sahibi ve düşüncelerini rahatça dile getirebilen öğrencilerin hayata kazandırılması için çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Kuzey Kıbrıs Kampüsümüzde, 13 öğrenci başına 1 öğretim elemanı düşmektedir. Bu oran dünyanın birçok gelişmiş araştırma üniversitelerinin oranlarından daha iyidir. Küçük sınıflarda gerçekleştirilen eğitim olanağı, daha başarılı sonuçları doğurmaktadır” ifadelerine yer verdi.

5 yıldızlı buluşmalar
Kaliteli bir eğitimin yanı sıra; ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesinde, öğrencilerin gelişimleri için birçok etkinlik düzenleniyor. Gerçekleştirilen “5 Yıldızlı Buluşmalar” ile Türkiye’nin farklı sektörlerinde önemli başarılara imza atan profesyoneller, öğrencilerle buluşturuluyor. Son olarak İntel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın’ın katıldığı etkinlik kapsamında, öğrenciler teknoloji alanındaki birçok yenilik hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladılar.
Geçmişten günümüze teknolojinin çok süratli bir biçimde ilerleme kaydettiğini söyleyen Aydın, “En son teknolojik gelişmeler ışında hepimiz biliyoruz ki, artık sanayi çağını kapayarak teknoloji çağına geçmiş bulunuyoruz. İntel olarak biz de, bu gelişim ve dönüşüm çağına öncülük eden firmalardan biriyiz. İçinde bulunduğumuz çağda, teknolojik ilerlemelerin ne yönde nasıl yol kat edeceğini belirleyebilmek çok zor; ama bu gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlamak hepimiz için çok önemli. Teknoloji hayatımızın her alanını önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle, eğitim de dahil olmak üzere birçok alanı teknolojisiz olarak düşünmemiz mümkün değil” dedi.

Yurt olanakları
Yeni kayıt yaptıran her öğrenciye ilk 2 yıl yurtlarında barınma garantisi veren ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesinde, I. II. ve III. Yurt binalarında toplam 1590 kapasite ile tek kişilikten dört kişiliğe kadar seçenekleri olan, öğrencilere en son teknoloji kullanılarak donatılmış, güvenli, rahat ve bakımlı bir yaşam ortamı sunuluyor.

Yeşil yerleşke
2011 Yılından bu yana Yeşil Yerleşke çalışmalarını sürdüren ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, bu çalışmalar kapsamında, projeye gönül veren akademik ve idari personel ile öğrencilerini bir araya getirerek Yeşil Kampüs Koordinasyon Kurulu’nu oluşturdu. Kurul tarafından hazırlanan sürdürülebilir ve iklim dostu vurgularıyla oluşturulmuş bir toplumsal sorumluluk açılımı olan strateji belgesi Yerleşke Yönetim Kurulu’nca onaylanarak Web sayfasında yayımlandı. Yerleşke dahilindeki enerji üretimi (jeneratörler), iletimi ve tüketimindeki verimliğin artırılması, bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması; iklim değişikliği ile mücadele edilmesi amacıyla Kampüsün sera gazı salınımın azaltılması; arazi kullanımı ve yağmur suyu yönetim planı ile doğal kaynakların korunmasının sağlanması; atık yönetim planı ile çevre kirliğinin önlenmesi ve toplumun enerji ve çevre konularında bilinçlendirilmesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi’nin çevre ve enerji politikasının öncelikli ve önemli bileşenlerini oluşturuyor.