Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı İstanbul'da

Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı 2002 (WTDC-World Telecommunication Development Conference 2002) 18-27 Mart tarihleri arasında, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

İLKİ 1994'te Buenos Aires, Arjantin'de, ikincisi 1998'de Valetta, Malta'da gerçekleştirilen konferansın üçüncüsünün, yine ITU tarafından aynı mekanda düzenlenen Dünya Radyokomünikasyon Konferansı (WRC-2000)'nın başarısından dolayı, ITU tarafından yapılan oylamada oybirliği ile ülkemizde yapılmasına karar verildi.
Türk telekomünikasyon otoritesi olan Telekomünikasyon Kurumu'nun Türk hükümeti adına ev sahipliği yaptığı Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı 2002 (WTDC-2002), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU-International Telecommunication Union) tarafından gerçekleştiriliyor ve birliğin Telekomünikasyon Kalkınma Bürosu organizasyonun hazırlıklarını üstleniyor. Konferans, 189 üye ülkeden 1500'e yakın üst düzey delegenin toplandığı bir organizasyon. Delegelerin dışında konferans boyunca 200'e yakın ITU personeli görev yapacak. Toplantının amacını, enformasyon ve komünikasyon teknolojilerinin (ICT) kalkınması yönünde Telekomünikasyon Kalkınma Bürosu'nun çalışmalarını şekillendirecek ve bu çalışmalara ışık tutacak önceliklerin, stratejilerin ve faaliyet planlarının belirlenmesi oluşturuyor.
WTDC-2002 etkinliğinin Türkiye'de yapılıyor olmasından mutluluk duyduğunu belirten Başbakan Bülent Ecevit şunları söyledi: "Hepimizin bildiği gibi dünya, hızla gelişen ve ortak noktada birleşen telekomünikasyon ve enformasyon teknolojilerinin girişimleriyle küresel bir bilgi devrimini yaşıyor. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri ülkelerin sosyal, politik ve ekonomik anlamda gelişmesinde güçlü bir rol oynuyor.
Birçok gelişmekte olan ve az gelişmiş ülke, teknolojik yeniliklerden yalıtılmış durumda. Birçoğu teknolojinin getirilerinden yararlanamıyor. ITU'nun başlıca hedeflerinden biri gelişmekte olan ülkelerde telekomünikasyon sektörünün gelişimini desteklemek ve teknolojinin yararlarını dünya çapında sağlamaktır. Bilgi teknolojilerinin dünyada geniş çapta kullanılması bilgi dünyasına girmiş ve girememiş olanlar arasındaki sayısal ayrılığı ortadan kaldıracaktır."
Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan konferansta, çalışma programları ile enformasyon ve telekomünikasyon teknolojileri sektörünün sorunları ve sektörün hızlı gelişimiyle ilgili öncelikler, tanımlamalar ve sayısal bölümlemelerin belirlenmesi ana hatları ile ele alınacak. Dünyada çapında ve bölgesel boyutta telekomünikasyon sektörünün kalkınması için gerekli olan hedef ve stratejiler kararlaştırılacak.
Günümüzde telekomünikasyon ve enformasyon teknolojilerinin büyük bir hızla geliştiğini belirten Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Fatih Mehmet Yurdal ise konuyla ilgili olurak şunları söyledi: "Bu gelişmeler çerçevesinde bütün ülkeler sürekli gelişim içinde olan bu teknolojilerin eşit şartlarda kullanılması konusunda hem fikirdirler. Bununla birlikte bu görevi gerçekleştirecek tek başlı bir yönetim ihtiyacı, koordine edici bir otoriteyle beraber her zaman hissedilmiştir. Bu otorite uzun yıllardır ITU'dur". ITU'nun tarihsel gelişiminden bahseden Yurdal, Türkiye'nin, bu sürecin en başından beri, oluşumun içinde olduğuna dikkat çekti ve ekledi: "ITU'nun insanlık için gerçekleştirdiği bu üçüncü önemli toplantıda Türkiye görev almıştır. 50 yıldır ne yazık ki düzenli olarak çalışma imkanı bulamadığımız ITU Konseyi'nin bir üyesi olarak hizmet vermek dileğindeyiz. Gelecekte de ITU'ya olan katkılarımızı arttırmak ve düzenlenecek diğer etkinliklerinde ev sahipliği yapmak istiyoruz. İnanıyoruz ki, WTDC-2002, dünya telekomünikasyon sektörüne ve özellikle az gelişmiş ülkelerin telekom ihtiyaçlarına katkı sağlayacaktır."
ITU, hükümetlerin ve özel sektörün koordine ettiği telekom ağ ve servislerinin tesis edilmesi ile çalıştırılması konusunda Birleşmiş Milletler'in uzman kolunu oluşturuyor. Uluslararası telekom sektörünü, ulusal politikalarla uyumlu bir şekilde geliştirmek, standartlarını oluşturmak ve koordine etmekle sorumlu.
Telekomünikasyon Kalkındırma Bürosu, ITU Geliştirme Bölümü'nün idari kolunu oluşturuyor. Bu kol, uluslararası erişim ve bağlantıları kolaylaştırmak; ortak politikaları, regülasyonları ve şebeke hazırlıklarını teşvik etmek; eğitimlerle insan kaynakları kapasitesini genişletmek; finansal stratejiler formüle etmek; az gelişmiş ülkeleri küresel toplulukla bütünleştirmek ve gelişmekte olan ülkelerde elektronik ortamda yatırımların gerçekleşmesini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyor.
WTDC-2002'nin dünya çapında kararlaştırılmış işlevleri ve teknik konular hakkında verilmiş ortak hatları ise, uluslararası erişim, enformasyon ve komünikasyon teknolojileri; telekomünikasyon sektörünü geliştirme politikaları, bu konudaki regülasyonlar ve geliştirme çalışmalarının ekonomik boyutu; insan kaynaklarının gelişimi; ağ gelişimi ve yeni teknolojilere giriş; özel Az Gelişmiş Ülkeler Programı oluşturuyor.