Başbakanlık’tan Internet’te rehberlik

Araştırmalar bütün dünyada insanların devlet dairelerindeki bürokratik işlemlerini halletmek için Net’ten yararlanma oranlarının arttığını ortaya koyarken, Türkiye’de de insanların bürokratik işlemler için çeşitli kamu kuruluşlarının Internet sitelerine başvurdukları gözleniyor.
ICT- Enformasyon ve Komünikasyon teknolojilerindeki gelişmeler, vatandaş-devlet ilişkilerini sanal ortama taşırken, bunun en önemli yansıması ise, bürokrasisi ve hantallığı ile sürekli şikayet konusu olan devlet hizmetlerinde görülüyor. Devlet hizmetlerinin bazılarını Internet ortamına taşıyan en önemli kuruluşlardan biri olan Başbakanlık, www.basbakanlik.gov.tr adresinde şu hizmetleri veriyor:
Mevzuat Bilgi Sistemi: e-devlete geçişte önemli adımlar atan Başbakanlık, ‘Mevzuat Bilgi Sistemi’ ile ilgili kişi ve kurumlara büyük kolaylık sağlıyor. İlgililer, abone oldukları takdirde, yenilenen veya değişen yasa, yasa hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerin en son şeklini bu adreste görebiliyorlar.
Arşivler de Internet’te: Web sitesindeki en önemli hizmetlerden biri de, tasnifi yapılan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arşivlerine ulaşım olanağı. Arşiv Otomasyon Projesi kapsamında sunulan hizmetle, Osmanlı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerine ait belgeler, dokümanlar artık ücretsiz olarak tüm vatandaşların kullanımına sunuluyor. Başbakanlık Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında vatandaşa rehberlik hizmeti sunulurken, sistem içerisinde çok sayıda hizmet ve projeler yer alıyor.