Kamuda kırtasiyeciliğe son


58’inci Hükümet’in “Acil Eylem Planı”nda yer alan ‘Kamu Yönetim Reformu’ çerçevesinde kamuda kırtasiyeciliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Maliye Bakanlığı bu çerçevede 1960 yılından kalma, günümüze kadarki döneme ait değişik konularda yayınlanan, güncelliğini koruyan veya yürürlükten kalkan toplam 589 adet tebliği elden geçirdi. Bu konudaki düzenleyici işlemler güncellenerek tek tebliğ altında toplandı ve konularına göre kolay anlaşılır ve uygulanır hale getirildi.
Bütün bu çalışmaların ardından hazırlanan toplam 18 tebliğ ise yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Daha önce yayınlanan tebliğler ise yürürlükten kaldırılmış oldu. Maliye Bakanlığı’nın düzenleme yaptığı tebliğler sonucunda, başta devlet hastaneleri ve tıp fakülteleri olmak üzere döner sermaye işletmelerinin daha önce tahakkuk eden gelirleri üzerinden alınan Hazine payları, bu tebliğlerin yayınlanmasıyla birlikte “Tahsil ettikleri gelirleri” üzerinden alınacak. Bu uygulama daha önce tahsil etmedikleri gelirleri üzerinden ‘Hazine Payı’ ödemek zorunda bırakılan döner sermaye işletmelerini önemli ölçüde rahatlatacak. Çalışma ile tebliğlerin yayınlanmasının ardından taşra teşkilatının ‘Avans ve Kredi’ yetkilerinin genişletilmesi de amaçlanıyor. ‘Avans ve Kredi’ yetkilerinin genişletilmesiyle Maliye Bakanlığı, taşradan merkeze gelecek olan taleplerin merkeze gelmesini önleyerek, işlerin ‘Yerinde Çözümü’nü sağlamış olacak.