Tüketici Yasası değişiyor


Tüketici Yasası, AB standartları çerçevesinde değişiyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’da değişiklik öngören yeni yasa taslağı, yeni düzenlemeler içeriyor. Yeni düzenlemeler kapsamında, tüketici kredisiyle ilgili maddeye ilave olarak “Kredi kartları” başlığı altında yeni bir madde eklendi. Bu madde uyarınca, kredi kartı faiz oranı artırımı 30 gün önceden tüketiciye bildirilecek.
Bu ay içerisinde Meclis’e sunulması beklenen taslağa göre, faiz oranları geriye dönük uygulanamayacak. Tüketici kredisinin yabancı para birimi cinsinden kullanılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin bilginin sözleşmede yer alması zorunlu olacak. Tüketiciler, isteklerini yazılı olarak bildirmek şartıyla, taraf oldukları her türlü abonelik sözleşmesine son verebilecekler.
Yasada değişiklik öngören taslakla, mal tanımına yapılan ilave ile konut ve tatil amaçlı taşınmazlar ve elektronik ortamda hazırlanan gayri maddi mallar da kapsama alındı. Açık ayıp taşıyan mal veya hizmetlerin, satıcı veya sağlayıcıya bildirim süresi 15 günden 30 güne çıkarıldı. Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı tüketicinin tazminat talep etme hakkı sağlandı. Taksitli satışlarda temerrüde düşen tüketiciye sağlanan haklar genişletilirken, bazı kampanyalı satışlar, bakanlık izniyle yapılabilecek. Sanayi mallarında asgari garanti süresi bir yıldan iki yıla çıkarıldı. Gizli reklamı yasaklayan ve reklamlarda yer alan iddiaların reklam veren tarafından ispatını öngören ilaveler yapıldı. Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretinin bakanlıkça karşılanması öngörülürken, kanunda yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyenler için öngörülen idari para cezaları da, günümüz şartları dikkate alınarak yeniden belirlendi.