Bilgi Toplumu Çağında e-Devlet 2003 Semineri


Gartner analistleri ve danışmanları 28 Ocak 2003’te Ankara Sheraton Oteli’nde gerçekleştirilen Bilgi Toplumu Çağında e-Devlet 2003 Semineri’nde bilgi toplumuna dönüşüm süreci tartışıldı.
Seminerin amacı; bilgi toplumu çağında Avrupa Birliği’ne ve Avrupa’daki birçok ülkeye e-devlet ve bilgi toplumu konusunda danışmanlık veren Gartner analistlerinin tecrübelerini, dünyadaki uygulamaları ve 2010 yılına kadar olan vizyon ile öngörülerini paylaşmak olarak açıklandı. Seminerde dünyada e-devlet konusunda gelişmiş ülkelere ve Avrupa Birliği’ne danışmanlık sağlayan Gartner analistleri ve danışmanları bilgi toplumuna dönüşüm sürecini, e-devlet konusunda yapılan hataları, atılması gereken adımları, ekonomik ve politik beklentiler ortamında vatandaşların isteklerini, zor ekonomik koşullarda bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlardan geri dönüş alınmasını, bilgi teknolojilerinin toplum düzeyinde eğitim, sosyal yapı gibi alanlarda yarattığı değeri, dünyadaki başarılı e-devlet uygulamalarından edinilen tecrübeleri paylaştılar.