Telesis’ten Pakistan atağı


Telesis, Çin, Malezya, Latvia, ABD, Almanya ve Pakistan firmalarını geçerek Pakistan Ulusal Telekom Kurumu’nun (PakTelekom) açtığı ihaleyi kazandı. Pakistan Ulusal Telekom Kurumu’nun (PakTelekom) ortağı olduğu ve üretim tesisleri de bulunan “CTI Limited’in açtığı ihaleye 8 firma teklif vermişti.
Uluslararası arenada ihaleye katılan Çin, Malezya, Latvia, ABD, Almanya ve Pakistan’ın önünde ihaleyi alan Telesis, Pakistan’a teknoloji transferi gerçekleştirdi. Telesis’in lisansı altında santralların üretimini tamamlayan CTI Ltd.’de Siemens’in de yüzde 47’lık bir oranda hissesi bulunuyor. Proje’nin tamamlanması ile birlikte Telesis Pakistan’a bilgi birikimi ihraç etmiş olacak.
İhale kapsamında; teknoloji transferi, üretimin denetlenmesi, kalite kontrol gibi aşamalarda sorumluluk aldıklarını belirten Telesis Genel Müdürü Dr. Hüsnü Tokmen, 135 milyonu aşkın nüfusu ile Pakistan’ın telekomünikasyon altyapısının hızla gelişmekte olduğunu ve aldıkları proje çerçevesinde kırsal alanlara telefon hizmeti götürerek bu gelişmeye katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.
Türk firmalarının dünya rekabet koşulları içinde projeleri yoktan var ederek yoğun efor ile Türkiye’nin sesini dünyaya duyurduklarını kaydeden Tokmen, “Öncelikle yerli üretimin hükümetlerce desteklenmesi durumunda uluslararası rekabet koşullarında diğer firmalar karşısına güçlü bir şekilde çıkmamız sağlanabilir. Böylelikle, Türk firmalarının büyük çaplı projelerin altına imza atmaları ve bu başarıyı Türk ekonomisinin dinamizmine sunmalarının yolu açılabilir” şeklinde konuştu.

AR-GE çalışmalarına destek verilmeli
AR-GE faaliyetlerinin sağladığı teknolojilik yenilikçilik olmadan yabancı rakiplerle uzun vadede yarışmanın çok güç olduğunu vurgulayan Tokmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Telekomünikasyon konusunda ilerlemiş ülkelerde üretim ve AR-GE faaliyetlerine çok büyük destek veriliyor. Türkiye’de de böyle olması gerekir.”
İhaleyi açan PakTelekom Başkanı Akhtar Ahmad Bajwa ise, Pakistan’ın uluslararası gelişmelere uzak durmadığını, bu kapsamda ilerideki telefon santralı yatırımlarında Telesis ile olan teknolojik işbirliklerinin devam edeceğini umduğunu ve Pakistan’ın 2 binli yıllara telekomünikasyon altyapısını çağın gereklerine uygun seviyeye getirmiş olarak girmesini hedeflediklerini vurguladı.