Ağ çözümlerinde verimlilik getiren uygulamalar ve kolay kullanım öne çıkacak

İletişim ağı ürünleri sağlayıcısı 3 Com, 2003 yılının eğilimlerini açıkladı.

HER yılın başında, o yıla ait beklentilerini duyuran 3 Com, rekabetin önemli bir kısmının teknolojiye dayandığı günümüzde şirketlerin geri dönüşü yüksek yatırım yapmaya her zamankinden daha fazla özen göstereceklerini belirtti. Açıklamasında, yüksek performans, güvenilirlik ve verimin başarı yolundaki en önemli kriterler olacağını vurgulayan 3Com’a göre ağ güvenliğine verilen önem artacak, kullanım kolaylığı, kablosuz çözümler ve ağ telefonu yine gündemde olacak.

Geri dönüşü olan yatırımlara yöneliş
Önümüzdeki dönemde kurumlar enformasyon ve telekomünikasyon harcamalarını yeni teknolojiler üretmek için değil, iş hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak performans, güvenilirlik ve operasyonel verimliliği artırmayı sağlayacak altyapıyı oluşturmaya yönelik yapacak. İş hacimlerini sınırlayan ya da güçsüzleştiren ekipmana yatırım yapmak yerine iletişim ağlarını kolaylıkla genişleyebilen teknolojiler üzerine kurmayı tercih edecekler. Forrester Research araştırmasının sonuçlarına göre daha yüksek güvenlik ve aynı zamanda işletme maliyetlerinin düşürülmesi gibi hızlı geri dönüş sağlayan ürün ve hizmetler 2003 yılında önem kazanacak.

Güvenlik daha da önem kazanacak
Kurumlar güvenlik risklerini hem teknoloji, hem de uygulamaları içeren daha bütünsel bir yaklaşımla değerlendirecek. Şirketlerin 2002 yılında artan güvenlik bilinci 2003 yılında risklerin en aza indirilmesine yönelik çözümlere yoğunlaşmalarını sağlayacak. Birçok organizasyonun en öncelikli konuları arasında bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına karar veren mercilerin artan güvenlik eğitimi gereksinimi ve ağ güvenliğinin karmaşıklığı konusunda kurum içi deneyimin eksikliği olacak.

Kullanım kolaylığı hala önemli
Ağ altyapılarında kullanım kolaylığı önemli hale gelecek. İletişim ağı altyapılarının gelişmiş özellikleri kadar kullanım kolaylıkları da önümüzdeki 10 yılda şirketler için en önemli kriterler arasında olacak. Ağ altyapılarını kullanmak bir fişi prize takmak kadar kolaylaşacak ve bunun ilk adımlarını 2003 yılında göreceğiz. Bilgi ve iletişim teknolojileri yöneticileri giderek artan dağınık kurumsal ağ ortamlarıyla ve Web, ses ve kablosuz gibi yeni uygulama ihtiyaçlarıyla boğuşurken, zaman içinde kendi kendini konfigüre eden ya da yeni ihtiyaçlara yönetimi kolaylaştıracak, kontrolü artıracak ve toplam sahip olma maliyetlerini aşağı çekebilecek şekilde uyum sağlayabilen çözümlere ihtiyacı da giderek artacak.
Kablosuz çözümler artacak
Gartner Dataquest’in “Wireless LAN Market Set For Strong Growth Through 2005” adlı raporuna göre, 2001 yılında tüm dünyada son kullanıcılar tarafından kablosuz yerel alan ağı (LAN) ürünlerine yapılan harcama yüzde 40 artarak 1,5 milyon Dolar’a ulaştı. Gartner Dataquest pazarın dünya çapında 2005 yılına kadar yılda ortalama yüzde 22 büyüme kaydetmesini öngörüyor.
Gartner Dataquest kablosuz yerel alan ağlarının gelişimindeki en önemli faktörün taşınabilir bilgisayarların e-posta, Web içeriği ve kurumsal uygulamalara daha esnek erişim sağlamasına olanak tanımak için bantgenişliğine duyulan ihtiyacın her geçen gün daha da artması olduğunu belirtiyor.

Kullanıcılara yakın bir ağ anlayışı hakim olacak
Önümüzdeki dönemde daha fazla insanın Ethernet üzerinde kritik iş uygulamaları gerçekleştirmesi, ağ anlayışının kullanıcıya daha yakın hale gelmesini sağlayacak. Bugüne kadar kurumlara sunulan pahalı ve karmaşık ağ çözümleri yerine kurulumu ve kullanımı kolay çözümler revaçta olacak.

eMAN çözümü ile metropolitan alan ağlarının maliyetleri düşecek
Bugün durağan ve belirsiz ekonomi şartlarına rağmen firmalar, okullar, hastaneler ve kamu kuruluşları eMAN çözümlerini uygulayarak metro alan ağı maliyetlerini düşürecek ve aynı zamanda ağ bağlantılarının hızını artırabilecek. 3Com yerel alan ağlarının metropolitan bir alana bağlanmasında başlangıç noktası olarak kullanılan Metro Alan Ağlarına (MAN) yönelik Ethernet tabanlı ağ teknolojisini, geniş alan ağı (WAN) bağlantıları için artırılmış hızlar ve daha uygun maliyetlerle pazara sunacak.

IP telefonu odak noktası haline gelecek
IP telefonu çözümlerinin hızlı ve başarılı bir şekilde uygulanması 2003 yılında farklı yerlerde şubeleri bulunan işyerleri, okullar ve kamu kuruluşlarında IP telefonunun kullanımının daha fazla yaygınlaşmasını sağlayacak. Bu kurumlar mevcut teknoloji ve altyapılarını güçlendirirken IP telefonunun sağladığı avantajları farklı yerlerde bulunan ofis çalışanlarıyla da paylaşacak. Kurumlar IP telefonu sayesinde çok ciddi maliyet avantajı kazanacak. En önemli avantajlardan biri kurumların ses trafiğini WAN üzerinden sağlamasıyla yüksek maliyetli iç ve dış hat telefon ücretlerini neredeyse sıfıra indirmeleri olacak.