Kablolu operatörler üzerinden kısa mesaj

Ebru Hanegelioğlu / T-Systems

GSM operatörleri için katma değerli servislerden biri olan kısa mesaj (SMS - Short Message Services) tüm dünyada hızla yayılmaktadır.

HENÜZ 3.Kuşak’ın (3K – 3G / Third Generation) uygulanmaya başlamaması ve çoğul ortam mesaj servisleriyle (ÇOMS - MMS / Multimedia Messaging Services) uyumlu telefonların pahalı olması nedeniyle kısa mesajlar güncelliğini korumakta, insanlar birbirleriyle iletişim kurmak için, ucuz ve eğlenceli olan kısa mesajı tercih etmektedirler. Avrupa’da bugün, ayda yaklaşık 10 milyar kısa mesaj gönderilmekte; bazı ülkelerde, gönderilen kısa mesaj sayısı, her beş ayda bir iki katına çıkmaktadır.
GSM operatörleri, gelirlerinin %10-13’ünü kişiden kişiye gönderilen kısa mesajlardan, yaklaşık %1-3’ünü de bilgi sorma, melodi servisleri gibi servislerde uygulamadan kişiye gönderilen kısa mesajlardan elde etmektedirler. GSM operatörlerinde başlayan bu servis, birçok ülkede doğrudan pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlamış ve bu servis sabit operatörler için de çekici hale gelmiştir.
Katma değerli bu servisin sabit operatörler için çekici hale gelişi, Almanya’da Deutsche Telekom’da uygulanan sabit ağ üzerinden kısa mesaj servisi ile kolayca açıklanabilir. Almanya’da, ayda yaklaşık 2 milyar kısa mesaj gönderilmektedir (Almanya’nın en büyük GSM operatörü olan T-Mobile’de aylık kısa mesaj akışı 500 milyon kadardır). GfK (Almanya’da kurulan ilk pazar araştırma şirketi)’nin yapmış olduğu araştırmaya göre en fazla kısa mesaj, sabit operatör kullanılarak evden gönderilen kısa mesajdır, çünkü 16-20 yaş arasındaki gençler günde ortalama 6 kısa mesaj göndermektedirler ve bu yaşlardaki geçlerin de çoğunun mobil telefonları bulunmamaktadır. Ülkemizde, genç nüfus oranının fazla olduğu düşünülürse, bu değer Almanya’dan daha fazla olacaktır. Yine araştırmalar göstermektedir ki; PSTN ya da ISDN yapıda, ağda ek bir yatırıma gerek kalmadan, bu uygulama için gerekli olan yatırım en kötümser yaklaşım ile 1 yıl içinde geri alınmaktadır.
PSTN ya da ISDN üzerinden, yani sabit operatör kullanılarak gönderilen ya da alınan kısa mesajın yanında (kısa mesaj uyumlu telefonlar ile), GSM operatör/operatörleri ile oluşturulacak arayüz ile mobil kullanıcılara da kısa mesaj gönderip almak mümkündür. 2001 yılının ortalarında pazarda yerini almaya başlayan kısa mesaj uyumlu telefonların maliyeti, operatörleri en çok düşündüren konulardan biridir. Kısa mesaj göndermenin tek yolu bu telefonlara sahip olmaktır ve telefon maliyeti düşünüldüğünde, her abone başlangıçta bu telefonlara sahip olmayacaktır. Ancak bu çözüm ile kısa mesajın faks terminallerine, e-posta adreslerine, hatta TV setlerine gönderilmesi mümkün olmakta, normal telefona sahip olan kişiler ise metnin seslendirilmesi (Text-to-Speech / TTS) teknolojisi ile mesajı dinleyebilmektedirler.
TTS (Text-to-Speech) adı verilen konuşma sentezi teknolojisi ile gönderilen mesajın seslendirilmesi kadın veya erkek sesi olarak iki farklı şekilde yapılabilir. Sisteme entegre edilecek ve bu işlevi sağlayacak yazılımlar üzerinde uzun süredir çalışılmış olup, kısa mesaj ile gönderilecek kısaltmaları, rakamları anlayabilecek ve okuyabilecek yapıdadır. Temel olarak kısa mesaj gönderip almanın yanında, gelişmiş servisler de uygulanmaya başlanmıştır. Sabit operatörler için Premium SMS olarak adlandırılan bu servis ile, son kullanıcı, normal kısa mesaj ücretine ek bir ücret öder. Premium SMS, özellikle oyunlar ve bazı özel servisler için olup; servis performansına göre ücretler, Avrupa’da 0,49 Euro ile 1,99 Euro arasında değişmektedir. Bu servisi kullanmak isteyen müşteri, uygun içerik ile kısaltılmış bir numaraya kısa mesajı iletir ve birkaç saniye içinde sabit telefonundan istediği bilgiyi alır. Bu hizmeti kullanma bedeli ise genel telefon faturasında yer alır. Uzun yıllar boyunca, tüm dünyada kablolu servis sağlayıcılar sesten başka diğer vurucu uygulamalar konusunda motivasyona sahip olamadılar. Bunun en büyük nedeni, elbette kablolu operatörlerin tekel olması ve rekabet ortamının olmamasıydı.
Bu durum, GSM operatörlerinin verdikleri hizmetlerin; yenilikçi, farklı, geniş olmasının yanında, fiyatlarının düşmesi ve kablolu operatör müşterilerini çekmesi ile değişiklik gösterdi. Müşteri kazanımı, yeni müşterilerin çekilmesi, hatta kalma süresinin arttırılması, yatırımda geri dönüş (ROI - Return on Investment) sağlanarak gelir yaratacak yeni servislerin sunulması için dünyanın farklı yerlerinde, farklı yaklaşımlarla uygulanmaya başlanmış olan bu servis, gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam etmektedir. Özellikle Avrupa’da ve Asya’da başlayan bu uygulama, Amerika’da da sabit ücret ile belli servisleri veren operatörlerin ilgisini çekmeye başlamıştır.
Deutsche Telekom’un bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon alanında hizmet sağlayan şirketi T-Systems, Deutsche Telekom ve Matav Telekom’da bu çözümü başarı ile gerçekleştirmiştir. Bilgi ve tecrübesiyle; planlamadan uygulamaya kadar her aşamada çözüm sunan T-Systems, bu uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli olan pazarlama stratejileri ve gelir elde etme yöntemleri alanında da danışmanlık hizmeti vermektedir.
Deutsche Telekom’un dört bölümünden biri olan T-Systems; 43.000 çalışanı ve 11,8 milyar Euro 2001 yılı geliri ile Avrupa’nın 2 numaralı çözüm şirketi olup, dünya çapında 20’den fazla ülkede temsil edilmektedir.
T-Systems, bilişim teknolojileri (IT) ve telekomünikasyon (CT) hizmetlerini bütünleşik olarak sunan, ender ve lider şirketlerden biridir.