CeBIT 2003 Hannover Mart ayında ziyaretçilere kapılarını açacak

CeBIT 2003 Hannover, 12-19 Mart 2003 tarihleri arasında gerçekleşecek. Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerine yönelik ürün ve hizmetlerin sergileneceği Fuar’da, sektörün vizyonunun ortaya konması hedefleniyor

380.000 metrekare sergi alanında 59 ülkeden 7.100’ün üzerinde katılımın beklendiği etkinlikteki başlıklar; ‘BT Ekipman ve Sistemleri’, ‘Telekomünikasyon ve Ağlar’, ‘Yazılım ve Hizmetler’, ‘İnsan Kaynakları ve Otomatik Veri Yakalama’, ‘BT Güvenlik ve Kart Tekonolojisi’, ‘Bankacılık Teknolojisi ve Finansal Hizmetler’, ‘İş Dünyasında Araştırma ve Yeni Teknolojilerle Buluşma’ ve ‘CeBIT İş ve Kariyer Pazarı’ olarak sıralanıyor.

World Forum @ CeBIT 2003
CeBIT 2003 kapsamında 10-11 Mart tarihlerinde sektör yöneticilerinin biraraya gelmesinin hedeflendiği ‘ICT World Forum @ CeBIT 2003’ başlıklı bir toplantı yer alacak. Sektör eğilimlerinin ele alınacağı bu toplantıda, piyasanın önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve politika dünyasından temsilciler ekonomi politikası ve gelecek yıl için sektörel vizyonlarını paylaşacaklar. Üst düzey yöneticilerin sunum yapacağı ana oturumlar, münferit konuların tartışılacağı genel oturumlar, paneller ve yuvarlak masa toplantılarından oluşacak olan forumun amacı, tüm sektörü içine alan bir bilgi birikimi havuzu oluşturmak olarak ifade ediliyor. Deutsche Messe AG, Hannover ve Lake Mary, Florida, ABD’den 12i Media LLC tarafından düzenlenen toplantı, Hannover Congress Centrum’da gerçekleşecek.

Fuar’da neler var?
CeBIT 2003’te yer alan belirli konulara odaklanmış ve kullanıcıya yönelik özel sunumlar, enformasyon ve telekomünikasyon sektörünün güncel durumları hakkında bilgi verecek.
Etkinlik çerçevesinde yer alacak olan ‘Planet Reseller’de, üreticiler doğrudan ortaklarını hedef alarak sunumlar gerçekleştircekler.
Sayısal televizyonlar ve video cihazları, ses düzeni, yüksek kaliteli ses sistemleri (Hi-Fi) ve otomobil ses düzenlerinin yanı sıra ev güvenliği ve bina otomasyonu için kumanda sistemleri gibi ev otomasyonu alanında ürünlerin sunulacağı Fuar’da, sayısal fotoğraf makinaları, sayısal video kameraları, fotoğraf stüdyosu ve projeksiyon sistemleri gibi sayısal fotoğrafçılıkla ilgili ürünler yer alacak.
Yazılım çözümlerinin sunulduğu ‘Çözümler Dünyası’ Salon 6’da katılımcılarla buluşacak. Konu yelpazesindeki uygulama hizmet sağlayıcılığı (ASP) ve tedarik zinciri yönetimi gibi içeriklerin olduğu ‘Çözümler Dünyası’ merkezinde yer alacak ‘Plaza’da, ortaklaşa sunum yapan kişiler kendi ürünleri hakkında bilgi verirken, katılımcı işletmeler ziyaretçiler için bir şans oyunu düzenleyecekler.
Yine Salon 6’da gerçekleşecek olan ‘Internet Parkı’nda Internet uygulamalarının imkanları sergilenecek. E-ticaret ve m-ticaret yazılım çözümlerinin ağırlıklı olduğu ‘Internet Parkı’nda da bir etkileşimli iletişim ortamı olacak.
Fuar’da bu sene ilk kez olarak bir ‘İKYM-İnsan Kaynakları Yetkinlik Merkezi’ bulunacak. Bu forum, insan kaynakları çerçevesinde gerçekleşecek. BT destekli personelin çalışmalarının konu alınacağı merkezde, konuşmacılar günlük işin nasıl daha verimli hale getirileceği ve daha ekonomik tasarlanabileceğine ilişkin çözümler tanıtan ve yollar gösteren akademisyenler, bakanlıklardan temsilciler, işletme danışmanları ve yazılım sağlayıcılar olacak.
2003 yılında ‘İş ve Kariyer Pazarı’ ilk kez Salon 9’da gerçekleşecek. Bu doğrultuda fuar ağırlık noktasının insan kaynaklarına doğrudan doğruya bağlanması hedefleniyor. İş arayanların potansiyel işverenlerle buluşabileceği, kişisel danışmanlık hizmetleri alabilecekleri ve iş görüşmeleri yapabilecekleri bu merkezde, özel görüşmeler için mekanlar hizmete sunulacak. ‘İnsan Kaynakları Pazarı Forumu’nda iş pazarı ve iş bulma olasılıkları hakkında bilgi verilecek. Öte yandan iş başvurusu konusunda püf noktalar gösterilecek. CeBIT sırasında ve sonrasında iş arayanlar için özel bir anında erişimli iş borsası hizmete sunulacak.
Salon 11’de yer alacak özel sunum ‘Enac Avrupa’da, ‘Kullanıcılar kullanıcılara danışmanlık yapıyor’ sloganıyla belediyeler, devlet ve ekonomi için çözümler sunulacak. Burada gösterilen BT uygulamaları; e-yönetim, vatandaşlarla iletişim ve vatandaşların katılımı, eğitimi ve nitelik, ekonomi ve mesleki faaliyet, sağlık ve sosyal konular, çevre ve değişkenlik, güvenlik ve düzen konularına odaklanacak. ‘Enac Forum’da politika, yönetim, ekonomi ve bilim alanlarında üst düzey temsilciler, e-yönetim çözümleri hakkında tartışacaklar.
Salon 15’te ‘Ağ Bilgi Merkezi’nde ağlar konusundaki yeni gelişmeler ve uygulamalar hakkında üreticiler tarafından bilgi verilecek. Ağırlıklı konuların hizmet yakınlaşması, Internet protokolü üzerinden ses aktarımı, IN-IP bütünleşmesi, ağ güvenliği, kablosuz teknolojiler ve yüksek hızlı ağ olduğu merkezin odak noktasını; uzmanların güncel sektör eğilimleri hakkında bilgi verdikleri bir konuşma ve tartışma forumu oluşturacak. Özel gösterimin teknik etkinliği ise şebeke teknolojilerinin yanı sıra şebekeler ve uygulamaları için standart bazlı değerlendirme yöntemlerinin tanıtımı olacak.
Salon 17’de yer alacak olan ‘CefIS-Bilgi Güvenliği Merkezi’ organizasyonunun konularını; teknik, fiziksel ve mantıksal organizasyon güvenliği ürünleri, yazılımlar ve hizmetler oluşturuyor. İhtisas konuşmaları ve tartışma turlarında uzmanlar, enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerinin güncel eğilimleri ve gelişmeleri hakkında bilgi verecekler. ‘CefIS 2003’te ayrıca ‘Güvenli Hesaplama Merkezi’ özel gösterisi yer alacak. Bu gösteri, hesaplama merkezleri ve sunucu parklarının planlanması sırasında ve uygulama sürecinde ortaya çıkan tipik hataları ve zayıf noktaları gösterecek ve ilgili çözümleri ortaya koyacak. Özel gösterinin içeriğini, yapısal donanımlar, gerilim beslemesi, yangın ve çalınmaya karşı önlem, bütünleşik sistem kumandası, gözetleme tekniği ve giriş kontrolleri oluşturacak.
Salon 17’deki ‘Öz Sermaye Dünyası’, sermaye veren ve arayan işletmeleri biraraya getirecek. Burada; ortaklık işletmeleri, risk sermayeli firmalar, işletme ve yönetim danışmanları, ekonomik denetim uzmanları ve işletme kredisi desteği verenler hizmetlerini sunacaklar ve sermaye arayan işletmelere danışmanlık yapacaklar. Başlangıç sermayesinin sağlanması ve büyüme finansman imkanları hakkında bilgi verilecek olan merkezde, yer alacak olan konuşma programı sergi içeriğine eklenecek. ‘Öz Sermaye Dünyası’nın ağırlıklı içeriklerinden birini de Basel-II Anlaşması’nın etkileri oluşturacak.
‘Banka-Finans Sistemleri’ organizasyonu, Salon 18’de banka ve finans hizmeti verenler için çözümler sunacak. 25’inci kez gerçekleştirilen organizasyonda, sergi, ihtisas forumu ve ‘Bankacılar Toplantısı’ ile uzman ziyaretçilerin pazar hakkında kapsamlı bilgi edinmeleri amaçlanıyor. Yol gösterme sistemleri, bilgi standları ve ziyaretçi kılavuzları ile ihtiyaca uygun bilgiler sunulurken, ihtisas konuşmaları ve çalışma dükkanlarında güncel gelişmeler ve münferit konular ele alınacak. Ana teması ‘Finansal Sektörlerde Mobil Ticaret’ olan etkinlikte, iki özel gösteri düzenlenecek. Bunlar; manyetik şeritli karttan akıllı karta doğru gelişme hakkında bilgi verilecek olan ‘EMV-Çipli kart için uluslararası standart’ ve bireysel çözümlerin sunulacağı ‘Çözüm Şehri’.

‘Exchange Standları’ yer alacak
Sektörde gelecek vaadeden konuların ön plana çıkarıldığı ve tartışıldığı ‘Exchange Standları’nda, bu yıl, kablosuz kişisel/yerel alan ağları (PAN/LAN), açık kaynak ve depolama alan ağı (SAN) ele alınacak. Uluslararası şirketler burada çözüm ve uygulamalarını sunacaklar. Fuar salonundaki sunumlara ek olarak konu üzerine Convention Center’da konferans düzenlenecek.
Salon 13’te kablosuz kişisel/yerel alan ağları (PAN/LAN) teknolojileri için yer alan ‘Exchange Pavyonu’nda, konu hakkındaki en son eğilimler ve yenilikler sergilenecek. Burada sunulacak teknolojiler arasında Bluetooth, 802.11 standardı, GSM, IrDA protokolleri ve 3. Kuşak kablosuz sistemler bulunacak. ‘Kablosuz PAN/LAN Exchange’de ise ‘Wi-Fi Pavyonu’ yer alacak.
Salon 3’te bulunacak olan ‘Açık Kaynak Exchange’, kullanıcıların söz konusu çalışma alanında, açık kaynak çözümlerine yer verecek. Bu pavyonda; özel dağıtım çözümleri, bütünleşik sistemler, taşınabilir çözümler, donanım ve büro uygulamaları tanıtılacak.
‘SAN Exchange’, Salon 1’de ziyaretçilerin veri depolama alanındaki en son gelişmeler hakkında bilgi edinebilmeleri ve firmalarına uygun veri depolama çözümlerini seçebilmeleri konusunda uygulamalar sunacak. Pavyonda yüksek performanslı yedekleme çözümleri, veri kopyalama sistemleri, RAID sistemleri, veri depolama donanımları, yönetim yazılımları ve veri depolama yazılımları yer alacak. Ayrıca sunucuların kümelenmesi, veri taşıyıcı yönetimi ve veri yönetimi, anahtar, dağıtıcı ve köprüler tanıtılacak.

CeBIT 2003’ün bir bölümü Internet üzerinde canlı yayında olacak
CeBIT 2003 boyunca, hizmete sunulacak olan fuarın resmi Web kanalı CeBIT Channel, www.cebit-channel.de adresinden canlı olarak izlenebilecek.
Kanal, fuarda yer alan, özel başlıkları ve katılımcı raporlarını içeren çeşitli konular ve bölümlerle ilgili hazırlanmış olan raporlara ayrılıyor. Buna ek olarak, CeBIT kapsamında düzenlenen endüstri birliklerinin ve katılımcı firmaların basın toplantıları kaydedilerek, banttan yayınlanacak. Ayrıca CeBIT katılımcıları kendi özel tanıtım klipleriyle ‘Infochannel’ üzerinden tanıtım yapabilecekler.
CeBIT-Channel, fuar başlamadan bir gün önce 11 Mart’ta basın toplantısının ve CeBIT açılış töreninin yayınlanmasıyla hizmete giriyor ve fuarın bitiş tarihi olan 19 Mart’a kadar yayına devam edecek.
T-Systems, canlı yayınının koordinasyonundan ve ses/video yayınını aynı anda 40 bin kullanıcıya iletebilen telekom yayın ağlarının sağlanmasından sorumlu. Geçen yıl da yapıldığı gibi basın toplantıları gibi özellikle takip edilmek istenen yayınlar www.t-online.de/cebit adresinde bir sene boyunca banttan izlenebilecek. Ayrıca CeBIT Channel’den özel olarak seçilmiş içerikler T-online-Vision genişbant yayın Net kapısında gösterilecek.