Microsoft ‘Verimlilik tek çözüm’ diyor

Verimlilik, günümüz iş yapış şekillerinin vazgeçilmez yapı taşlarından biri haline geldi.

ZORLU rekabet koşullarının hakim olduğu pazar yerlerinde, rakiplerinin önüne geçebilmek için verimlilik faktörünü gözardı etmemek durumunda olan firmalar, enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerini kullanarak iş akışlarını daha verimli hale getiriyorlar.
Microsoft Türkiye bu çerçevede, ‘Verimlilik için 210 dakika’ sloganıyla düzenlediği

Verimlilik Günü’nde iş dünyasını biraraya getirdi. Teknoloji kullanımının yönetim, karar alma ve rekabette sağladığı avantajların irdelendiği Verimlilik Günü, 14 Ocak Salı günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Verimlilik konusunun; ‘Zaman Yönetimi ve Kişisel Verimlilik’, ‘Proje Yönetimi’ ve ‘Yönetim Ekonomisi’ başlıkları altında incelendiği etkinliğe konuşmacı olarak İş Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Ersin Özince, Doğan Medya Grubu Basılı ve Görsel Yayınlar Koordinatörü Nuri Çolakoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Gökçe katıldı. Etkinlikte Microsoft Türkiye Ürün Müdürü Tolunay Tomruk, Microsoft Türkiye Kurumsal Bayi İş Geliştirme Müdürü Çağlayan Nur ve Microsoft Türkiye İş Geliştirme Müdürü Tülin Oktay sunumlar ve canlı tanıtımlarla katılımcıları bilgilendirdiler. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte yeniden tanımlanan verimlilik kavramının masaya yatırıldığı Verimlilik Günü’nde açılış konuşmasını yapan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Haluk Maga, teknoloji kullanımının verimliliğe etkisine dikkat çekti. Konuşmasında bilgi çalışanlarının verimliliğinin şirketin verimliliği ile eşdeğer olduğunu belirten Maga, “Bu yıl Microsoft Türkiye’nin 10. yılını kutluyoruz. 10 yıl önceye baktığımızda Internet, e-posta bile yoktu. Ancak o günlerde de verimlilik çok önemliydi. O günlerden bugüne değişmeyen tek şey zamanın çok değerli olduğu. Günümüzün bilgi toplumunda şirket çalışanları bilgi çalışanlarına dönüştü.

Onları uygun teknoloji araçlarıyla buluşturduğunuz zaman kurum içinde ve dışında; birlikte çalışma, bilgi paylaşımı, bilgiye hızlı ulaşma gibi verimliliğe destek olan özellikleri şirketinize kazandırırsınız. Şirketler hızlı hareket etmek, çabuk kararlar almak istiyorlarsa teknolojinin sunduğu avantajlardan yararlanmalılar” dedi.
Verimlilik Günü’ne konuşmacı olarak katılan Ersin Özince, verimlilik sözcüğünden rekabeti anlamak gerektiğini belirterek, finans sektörüne verimsizliğin hakim olduğunu söyledi. Konuşmasında zamanın değerli olduğunu vurgulayan Özince “Parayı verimli yönetebilmeliyiz. Kayıt dışı paranın da önüne böyle geçebiliriz.

Bilginin değer kazandığı bir dünyada Türkiye’de yalnız aydınların değil herkesin bilgi teknolojilerini kullanması gerekiyor. Verimlilik de, bilgi teknolojileri kullanımı da Türkiye’de milli politika olmalıdır” dedi.

Kurumsal verimlilik iş akışını etkinleştiriyor
Katılımcılara Tablet PC ve uygulamaları hakkında bilgi veren Microsoft Türkiye Ürün Müdürü Tolunay Tomruk yaptığı konuşmada ortak çalışma ve bütünleşmenin önemine değindi:
“Kurumsal verimlilik, öncelikle bireyler ve iş süreçlerinin etkinleştirilmesiyle mümkün olur. Günümüzde kurumların çalışma şekli birbirinden bağımsız adacıklar şeklinde. Bu adacıklarda oluşturulan, saklanan bilgiler bütünleşik değil. Bu da kurumların daha hızlı daha doğru karar vermesini güçleştiriyor. Verimlilik Günü ile amacımız kurumlarda bu adacıklar üzerinde köprüler kurarak ortak çalışmanın ve bütünleşmenin nasıl yapılabileceğini örneklerle göstermek. Kurumlar bu sayede mevcut Microsoft yatırımlarından da daha fazla fayda elde etmeye başlayacaklar.”
Yapılan araştırmalara göre bilgi ve iletişim projelerinin yüzde 30’unun başarısız olduğunun altını çizen Tolunay Tomruk, bu projelerde başarılı uygulamalara oranla çok daha fazla harcama yapılmasına karşın sonuç alınamamasını, iyi yönetilememelerine ve proje aşamalarının doğru şekilde planlanamamasına bağladı. İletişim eksikliğinin proje ve uygulamaların başarısız olmasına neden olduğuna dikkat çeken Tomruk, bu tip çalışmalarda bilginin merkezileştirildiği ‘merkezi bilgi sisteminin’ oluşturulması gerektiğini söyledi.
Zaman yönetimi, mobilite, proje yönetimi alanlarındaki Microsoft çözümleri ve karar destek sistemlerinden örneklerin sunulduğu etkinliğin sponsorluğunu, Fujitsu Siemens, CNN Türk, HP, Enocta, CoreTech, Bizitech, Acer, Ernest&Young, Mobilera, Milli Prodüktivite Merkezi, Metis, KoçBryce, İPYD (İstanbul Proje Yönetim Derneği) ve IMS Mühendislik üstlendi.
Verimlilik Günü 16 Ocak 2003 tarihinde Ankara’da tekrarlandı.