Türkiye’yi geleceğe taşıyacak “Sayısal Türkiye Üssü” İstanbul Maslak’ta kuruluyor


 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliği ile İTÜ Maslak Kampüsü’nde Türkiye’nin en büyük ARGE merkezlerinden birisi kuruluyor.
“Sayısal Türkiye Üssü” adını taşıyan merkez, 30 bin m2’lik kapalı alana sahip olacak, ARGE ve yaratıcılık konularında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin çalışmalarını aynı çatı altında toplamayı amaçlayan Sayısal  Türkiye Üssü 2012 yılında tamamlanacak.
Türkiye’nin en büyük ARGE ve yaratıcılık merkezlerinden birisi olması planlanan “Sayısal  Türkiye Üssü” için, İTÜ Maslak Kampüsü’nde düzenlenen imza töreni ile ilk adım atıldı. Törende, İTÜ Rektörü Prof. Muhammed Şahin ile TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy “Sayısal Türkiye Üssü” projesi işbirliği protokolünü birlikte imzaladı. Törene ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, İTÜ bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Eşref Adalı ve TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Kemal Cılız katıldı.
 İTÜ ve TÜBİSAD eşgüdümüyle üniversite- sanayi işbirliğinin en önemli projelerinden birisi olarak hayata geçirilecek “Sayısal  Türkiye Üssü”, İTÜ İstanbul Maslak Yerleşkesinde 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Aynı proje kapsamında 6 bin metrekare kapalı alana sahip Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi inşaatı da gerçekleştirilecek. Böylece akademik dünya ile bilişim sanayinin önde gelen şirketleri arasında bir sinerji sağlanacak. Bölge, kullanım ve kiralama açısından çok avantajlı şartlara sahip olacak “Sayısal Türkiye Üssü”, Türkiye’nin ARGE ve yaratıcılıkta önde gelen şirketlerini aynı çatı altında birleştirecek.
İTÜ ve TÜBİSAD “Sayısal  Türkiye Üssü” protokolünün imza töreninde konuşan Kurum Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Sayısal Türkiye Üssü Projesi’nin heyecan verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:” Türkiye ARGE destek hizmetleri konusunda çok büyük avantajlara sahip. Dünyadaki birçok ülkeden daha iyi bir durumdayız. Farklı ülkelere gittiğimizde Türkiye’nin ne kadar büyük bir imkana sahip olduğunu görüyoruz. Bu tip projelerin Türkiye’nin ARGE konusunda şu andaki konumumu daha da güçlendireceğini düşünüyorum.”
Törende konuşan İTÜ Rektörü Muhammed Şahin ise, “İstanbul Teknik Üniversitesi kurulduğu 1773 yılından beri sadece yetkin mühendisler yetiştirmekle yetinmemiştir. Ülkemizin sanayisinin kalkınmasına en üst düzeyde katkı sağlamış, bu amaçla üniversite-sanayi birlikteliğine her zaman önem vermiştir” dedi. Şahin konuşmasında, Üniversite sanayi birlikteliğini sağlamak üzere Arı Teknokent’in 1997 yılında Maslak yerleşkesinde kurulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: “Her mühendislik alanında öncü olan İTÜ, bilgisayar ve bilişim alanında da öncülüğünü göstermiş ve Türkiye’nin ilk Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’ni kurmuştur. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi için yeni bir yerleşim alanı planlanırken, Türkiye’ye örnek olacak yeni bir kavram ortaya konmuştur. TÜBİSAD ile birlikte oluşturduğumuz bu yeni modelde fakülte ve sanayi kuruluşlarının araştırma ve geliştirme bölümleri yan yana olacaklardır. Bugün başlattığımız modelin ülkemiz için örnek ve başarılı bir uygulama olacağına inanıyorum” dedi.
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy ise yaptığı konuşmada, Sayısal Türkiye Üssü’nü İTÜ’nün destekleriyle sektöre ve Türkiye’ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gürsoy, projenin önemine vurgu yaparak, “Bu proje sektör için konumu, sunduğu şartlar açısından büyük avantajlar sağladığı gibi, üniversiteyle sektörün işbirliğini yaratacak çok önemli bir adım olacak. ARGE ve yaratıcılıkta lider şirketleri bir çatı altına alacak projeyle İstanbul Maslak’da Türkiye’yi geleceğe taşıyacak bir merkez kurulmuş olacak. Bu merkezin Türkiye’nin sayısal geleceğinin oluşturulmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Sektörümüz açısından değerlendirildiğinde, bölge, kullanım ve kiralama şartları açısından çok avantajlı şartlara sahip olacak “Sayısal Türkiye Üssü”, Türkiye’nin, ARGE ve yaratıcılıkta önde gelen şirketlerini bir çatı altında birleştirecek” dedi.
Yaratıcılık, araştırma ve geliştirme (ARGE) faaliyetlerinin yürütüleceği “Sayısal Türkiye Üssü”, İTÜ öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin teorik bilgilerini ticari yaşamda uygulama ve çalışma fırsatı bulabilecekleri bir merkez olacak. Fakülteyle Bilişim sektörünün önde gelen firmaları arasında doğrudan ilişki kurma olanağı doğacak. Böylece üniversitede eğitimlerinin günümüz iş ihtiyaçlarına uygunluğunu daha da geliştirme olanağı artırılacak, İTÜ mezunları daha da donanımlı olarak iş dünyasına katılacaklar.

Sayısal  Türkiye Üssü modeli neleri kapsıyor?
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ile TÜBİSAD birlikteliğinde oluşturulacak olan “Sayısal Türkiye Üssü”, Teknokent modelinden farklı özelliklere sahip. Bu model öncelikle tek bir alanı, Bilgisayar ve Bilişim alanını kapsamaktadır.
İkinci olarak bu model kapsamında çalışacak sanayi kuruluşları, kendi yerinde ARGE yapabilme yeteneğine sahip büyük kuruluşlar olacaktır. Bilindiği gibi bu yeteneğe sahip firmaların en az 50 tam zamanlı ARGE elemanı çalıştırmaları gerekmektedir.
Kurgulanan model yapı içinde, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ve Bilişim Sanayinin ARGE birimlerinin bulunacağı bina olmak üzere iki bina yer alacak. Birbirine komşu olarak inşa edilecek binalarda çalışanların birbirleriyle sıkça görüşebilecekleri ortamları yaratacak sosyal ve toplantı mekanları da hedeflenmiştir.

Şirketlere önemli fırsatlar yaratacak
Halen Elektrik Fakültesi içinde yer alan Bilgisayar bölümünü, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’ne yükselterek önemli bir adım atan İTÜ ile Türkiye’de bilişim sektörünün yüzde 95’ini temsil eden ve üniversite sanayi işbirliğine büyük önem veren TÜBİSAD tarafından eşgüdümle hayata geçirilecek “Sayısal Türkiye Üssü” şirketler için de pek çok önemli özelliğe sahip olacak. Proje, uluslararası şirketlerin ARGE ve yaratıcılık çalışmalarını Türkiye’ye taşımalarını da teşvik edecek.
Bölge, kullanım ve kiralama şartları açısından çok avantajlı şartlara sahip olacak “Sayısal Türkiye Üssü”, Türkiye’nin ARGE ve yaratıcılık konusunda önde gelen şirketlerini bir çatı altında birleştirecek. Böylece Türkiye, İstanbul-Maslak gibi çok cazip bir noktada uluslararası öneme sahip, nitelikli insan gücü istihdamına uygun, sektörün kullanım koşullarına uygun kaliteli ofis yapısı ve üniversite ile bütünleşmiş bir ARGE yaratıcılık merkezine kavuşacak. Bu merkezde faaliyet gösterecek şirketler, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ARGE MERKEZİ statüsüne sahip olan şirketlere sağlanan tüm teşvik ve desteklerden yararlanabilecek.
Bu işbirliğinin gereği olarak binanın bir an önce üniversite ve bilişim sektörüne kazandırılması amaçlanıyor. “Sayısal  Türkiye Üssü”, inşaat projesinin taraflarca onaylanmasının ardından inşasına başlanacak. Sayısal Türkiye Üssü alanında kiracı olarak yer alacak şirketlerin belirlenmesi ve projeyi gerçekleştirecek Sayısal Türkiye A.Ş. kurulacak.
Proje çalışmasının başlaması, projenin seçilmesi ve toprak üstü ruhsatın alınmasının ardından inşaatın 2011 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi de 2012-2013 eğitim yılına yeni binasında başlayacak.

TÜBİSAD
TÜBİSAD, 1979 yılında kuruldu. BT-Bilişim Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Yeni Medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesini temsil etmekte. Türkiye haberleşme ve bilişim sektöründe %95’in üzerinde bir paya sahip olan 200'e yakın TÜBİSAD üyesi, Türkiye'de yıllık 30 milyar dolarlık ticaret hacmini yönetmekte. TÜBİSAD; 30 yıldır, Bililşim Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Yeni Medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin en güçlü ortak sesini temsil etmekte. TÜBİSAD’ın temel amacı, bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon sektörlerini ülkemizin büyümesinin temeli olarak konumlandırırken, tüm üye şirketlerinin ortak çıkarlarını evrensel değerlere bağlı kalarak ve tarafsızlığımızı da koruyarak en üst düzeyde temsil etmektir.

İTÜ
İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla 3. Mustafa döneminde kuruldu. 237 yıllık geçmişi ile İTÜ, evrensel bilimin, teknolojik gelişmelerin, topluma katkı sağlayan projelerin öncüsü olarak ülkenin sınırları içine sıkışmadan dünyada yarışan bir araştırma üniversitesi olarak eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Araştırmalarının düzeyi, mezunlarının iş bulma oranı, uluslararası görünümü ve eğitim düzeyi gibi ölçütlere dayanarak İTÜ, 2010 yılında dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 108 inci, Türkiye’deki mühendislik eğitimi veren üniversiteler arasında bu sıralamayla 1’inci oldu. İTÜ’nün 13 Fakülte, 37 Bölüm, 5 Enstitü, 15 Araştırma Merkezi, Konservatuar ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile 5 ayrı yerleşkesinde eğitim-öğretim çalışmaları devam etmekte. İTÜ, 2200 öğretim elemanından oluşan güçlü akademik kadrosu, 1200 idari personeli ve 25 bini aşkın öğrencisi ile büyük bir aile konumunda.