HP’den yeni depolama sistemleri

Özge Okyay

HP, gelişmiş veri depolama sistemleri ile ilgili 2013 yılının ilk basın toplantısını İstanbul Ritz Carlton Hotel’de gerçekleştirdi.
Mevcut verilerin depolanmasında yaklaşık yirmi yıldır aynı mimarinin kullanıldığını ve depolama maliyetinin %70’ine yakını tam kapasite kullanılamayan sistemlerin yol açtığı kayıplardan kaynaklandığını belirten HP Türkiye Veri Depolama Sistemleri Bölüm Yöneticisi İlker Rodoplu yaptığı sunumda şunları söyledi; “Şirketlerin büyük çoğunluğunda farklı ihtiyaçlar için farklı depolama sistemleri kullanılıyor. Bu farklı depolama sistemleri günümüzde karmaşık, verimsiz, işlevsiz ve sürdürülemez bir konuma geldi. Bu soruna bir çözüm olarak da HP, bütünleşik depolama sistemleri ile bütün bu sistemleri tek bir çatı altında birleştirip zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.”

Uygun maliyetli depolama seçenekleri
Kurumlar, BT-Bilişim Teknolojileri bütçelerinin yüzde 70’ine yakınını satın aldıkları, ancak tam kapasite kullanmadıkları veri depolama sistemlerine harcıyor. Öte yandan, sistem yöneticileri onlarca farklı depolama mimarisini yönetmeye çalışıyor. Bu da esnek olmayan ve dağınık bir altyapıya sebep olurken, kurumlar ürün özellikleri ile fiyat avantajı arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.

Yeni donanım ve yazılım seçenekleri
2011 yılında, HP, Bütünleşik Depolama çözümlerini duyurduğu zaman, sosyal medya gibi insan kaynaklı veri artışının yanı sıra, telekom ile BT sektörünün yakınsaması ve Hizmet olarak BT çözümlerinden kaynaklanan büyük veri depolama ihtiyacını gidermeyi amaçlıyordu. HP’nin Bütünleşik Depolama vizyonu “polimorfik basitlik” olarak adlandırılıyor.
Bu yeni depolama anlayışında farklı özelliklere göre değişiklik gösteren, farklı form faktörlerine sahip olan, kurumsal firmalar ile KOBİ’lerde farklı biçimlerde ölçeklenen donanımların tek bir ortak mimari ile çalışmasını sağlıyor. Ortak mimarinin farklı sistemlere adapte olması, blok depolama, nesne depolama ve dosya uygulamalarının aynı veri hizmeti üzerinden çalışmasına izin vererek uyumluluğu sağlıyor. HP aynı zamanda, sabit disk sürücüler (HDD) ve katı hal diskleri (SSD) için de iyileştirme sağlıyor.
Var olan klasik mimarilerin sınırlarını aşmak istediklerini ve bu doğrultuda şu an HP’nin tüm farklı veri depolama ihtiyaçlarını tek bir çatı altında birleştirebilme sistemine sahip olduğunun altını çizen Ropodlu, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “KOBİ seviyesindeki müşteriler günümüzde depolama çözümlerini satın alabilir hale geldiler. BT yöneticileri de artık sistemleri nasıl yöneteceklerini değil, süreçleri nasıl iyileştirebileceklerini düşünmeye başlayacak. HP depolama çözümleri ile mevcut alt yapılar basitleşiyor, maliyetler düşüyor ve zamandan tasarruf sağlanıyor. Ayrıca HP Labs teknolojisi ile yüksek miktardaki veri, çok kısa sürede sorgulanıyor ve analiz edilip sonuçları değerlendirilebiliyor.”