Vodafone, ‘AA1000 Güvenceli Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı


 

Vodafone Türkiye, sürdürülebilirlik projeleriyle 11 milyon TL değerinde tasarruf sağladı.
Vodafone Türkiye, ticari ve sosyal yatırımlarının merkezine yerleştirdiği sürdürülebilirlik stratejisini ve hayata geçirdiği ekonomik, sosyal ve çevresel uygulamalarını şeffaf bir şekilde paydaşlarına aktardığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisini yayınladı. Türkiye’nin AA1000 Güvenceli ilk Sürdürülebilirlik Raporu olma özelliği taşıyan Rapora göre Vodafone, hayata geçirdiği verimlilik uygulamalarıyla 11 milyon TL’den fazla tasarruf elde ederken, 8 bin 700 adet ağacın kesilmesinin önüne geçti.
23 Ocak 2013 - Vodafone Türkiye, bir ilke imza atarak, dünya çapında referans kabul edilen AA1000 Güvencesi ile Raporunun güvenirliğini tescilleyen Vodafone, enerji, kağıt ve atık yönetimi konularında hayata geçirdiği verimlilik uygulamalarıyla 11 milyon TL’den fazla tasarruf elde ederken, 8 bin 700 adet ağacın kesilmesinin önüne geçti.

AA1000 Güvenceli ilk Rapor
Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisinde yer alan performans bilgi ve verilerini, paydaşlarının görüş ve beklentilerini göz önünde bulundurmak ve şirket için değer yaratan öncelikleri baz almak suretiyle derleyen Vodafone, böylelikle Türkiye’de şeffaf raporlama konusunda öncü bir adım attı. Vodafone, çevresel, sosyal, ekonomik ve etik uygulamalarının ve elde ettiği performansın uluslararası standartlarda güvenirliğini AA1000 Güvencesi ile tescilledi.

Vodafone, 3 bin 300 ton karbon salınımının önüne geçti
Vodafone, Yeşile Saygılı Kırmızıhedefi doğrultusunda, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini minimuma indirerek, daha sürdürülebilir bir çevre ve toplumun inşasına katkıda bulunmayı öncelikli sorumlulukları arasında görüyor. Vodafone, bu hedef kapsamındaki çalışmalarını; enerji verimliliğini sağlayarak sera gazları salınımını azaltmak, bünyesindeki çalışanların ve ekosistemindeki tüm paydaşların doğa bilincini artırmak ve Yeşil Ofis Programı’nı yaygınlaştırmak şeklinde üç temel sacayağı üzerinde kurguluyor.
Faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salınımını azaltarak, uzun vadede Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine katkı sağlamayı hedefleyen Vodafone, baz istasyonlarında enerji verimliliği yüksek uygulamalar ile yenilebilir enerji kullanımı yöntemlerini hayata geçirmek üzere 2009 yılında Yeşil Teknoloji Programı’nı devreye aldı. Yeşil Teknoloji Programı kapsamında 2011/12 mali yılında yaklaşık 2 bin 300 apartman dairesinin yıllık elektrik tüketimine denk gelen, toplam 5,5 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayan Vodafone, dünyanın etrafını 288 kez dolaşmak için harcanacak karbondioksite eş, aynı zamanda 5 bin 297 adet yetişkin kızılçam ağacına karşılık gelen 3 bin 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçti. 2011/12 mali yılında baz istasyonları, veri merkezleri ve ofis binalarında, toplam 9 milyon TL enerji tasarrufu sağladı.

1 milyon TL’ye denk gelen kâğıt tasarrufu sağladı
Karbon ayak izini azaltma hedefinin önemli bir uzantısı olarak atık yönetimi alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiren Vodafone, çeşitli kampanyalar aracılığıyla müşterilerini e-faturaya özendirmeye yönelik çabaları neticesinde, 2011/12 mali yılında toplam 511 ton kâğıt kullanımını önleyerek, 1 milyon TL’ye denk gelen tasarruf elde etti. Bu çalışmalarla 8 bin 700 adet ağacın kesilmesinin önüne geçen Vodafone’un sağladığı kâğıt tasarrufu, kağıtlar üst üste yerleştirilirse 32 Eyfel kulesinin ya da ortalama 888 katlı bir binanın yüksekliğine denk geliyor.
Atık yönetimi stratejisi kapsamında, faaliyetleri sırasında oluşan bina ve şebeke kaynaklı atıklar ile müşterilerinin kullanmadığı GSM telefonlarını değerlendirip, ham maddeye dönüştürerek ekonomiye kazandırmak üzere de önemli çalışmalar yürüten Vodafone, toplam 120 adet bisikletin üretilebileceği 1,280 kg ağırlığında metal atığı geri dönüşüme gönderdi. Ayrıca çoğunluğu ağ kaynaklı atıkların geri dönüşümü ile 2011-2012 finansal yılında 1,3 milyon gelir elde etti.

Hasan Süel: “Türkiye için değer yaratmaya devam edeceğiz”
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, faaliyet gösterdikleri toplumun yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda sürdürülebilirlik anlayışını tüm iş süreçlerinin merkezine yerleştirdiklerinin altını çizdi. Süel, şunları söyledi: “30’dan fazla ülkede, 407 milyon kişiyi birbirine bağlayan bir Grubun üyesi olarak, mobil teknolojilerin sosyal dönüşümün, ekonomik gelişimin önünü açan potansiyelini hayata geçirip, ülkemizi sürdürülebilir geleceğine taşımayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, şebeke altyapımızı en ileri, en akıllı teknolojilerle yeniliyoruz. Artan küresel nüfus, azalan doğal kaynaklar ve iklim değişikliğinin artan etkilerinin, gerek bireysel gerekse kurumsal düzeyde daha sürdürülebilir yaşam ve çalışma süreçlerini gerekli kıldığı günümüzde, mobil teknolojilere ilişkin küresel bilgi birikimimizi seferber ediyoruz. Mobil haberleşme tabanlı, akıllı iş yapma yöntemleriyle şirketlerimizin iş ve enerji verimliliğine katkıda bulunurken, ülkemizin sürdürülebilir geleceği için kilit sektörlerde, mobil haberleşme teknolojilerinin gücüyle yeni ve etkin kalkınma modellerinin önünü açıyoruz. Bireylerin hayatında, kurumların ise iş yapma biçimlerinde olumlu dönüşüm yaratmak üzere yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar esnasında, enerji verimliliğini esas alarak çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’yi doğal kaynaklara, çevreye saygılı, fırsat eşitliğinin tesis edildiği bir toplum ve gelişmiş bir ekonomi ile daha iyi bir geleceğe taşımak hedefiyle yürüttüğümüz operasyonlarımızı, şeffaflık ilkemiz doğrultusunda paydaşlarımıza aktarmak üzere Sürdürülebilirlik Raporumuzun ikincisini yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Vodafone Türkiye’den “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ne destek
İklim değişikli üzerindeki etkilerini azaltmak hedefiyle, operasyonları ve kurumu bünyesinde enerji verimliliğini öncelikli sorumlulukları arasında ele alan Vodafone Türkiye, bu anlayışın bir uzantısı olarak Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ne imza atarak, kurumu bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmaları Türkiye ölçeğinde bir tasarruf hareketine taşıdı. Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları gibi çözüme katkı sağlayabilecek tüm paydaşlara açık olan bildirge, ticari binaların dünyadaki enerjinin yüzde 40’ını kullanarak iklim değişikliğini olumsuz yönde etkilediği noktasından hareketle, bu alanda Türkiye’de belirlenecek standartların, uzun vadede küresel ölçekte enerji kullanımı ve karbon salınımında kayda değer iyileşmelerin önünü açmasını hedefliyor.

Vodafone Türkiye - 2011/2012 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Faaliyetleri
Vodafone, sürdürülebilirlik yönetiminde katılımcı bir haberleşme modelini hayata geçirdi
Vodafone Türkiye’nin, AA1000 Güvence Standardı tarafından belirlenmiş güvence kriterleri ışığında şekillendirdiği Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisi, operasyon bazlı mevcut işleyiş ve yol haritalarını doğru bir şekilde aktarmak adına üst düzey yönetimle düzenli fikir alışverişi ve görüşmeler esas alınarak şekillendirildi. Bu süreçte, kurumsal sosyal sorumluluk, çevre ve finansal konulara ilişkin tüm yazılı dokümanlar ile Temmuz ayında gerçekleştirilen Paydaş Diyaloğu Çalıştayı başta olmak üzere müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler ile oluşturulan muhtelif diyalog ortamlarının çıktıları referans alındı. Paydaş diyaloğunu sürdürülebilirlik yönetim sürecinin merkezine yerleştirerek, önümüzdeki dönemde kamu, sivil toplum kuruluşları, çalışanlar, tedarikçiler ve diğer paydaşları ile hayata geçirdiği diyalog ortamlarını derinleştirmeyi hedefleyen Vodafone, bu alandaki performansını geniş bir ekosistemin desteğiyle iyileştirmeye dönük yaklaşımıyla, Türkiye’de sürdürülebilirlik yönetiminde katılımcı bir haberleşme modelini hayata geçirdi.

“Green Office” diploması Vodafone Maslak Plaza’nın oldu
Kendi çalışma ortamından başlayarak, ekosisteminde varlık gösteren tüm tedarikçi ve müşterileri kapsayacak şekilde belirlediği tasarruf kriterleri doğrultusunda daha sürdürülebilir çalışma ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasına odaklanan Vodafone Türkiye, binalarında yürüttüğü enerji verimliliğini artırmaya yönelik projeler ile dünyaca ünlü doğa kuruluşlarının takdirini topladı. WWF’in dünya çapında yürüttüğü ‘Green Office Programı’nın en başarılı uygulamaları arasına girmeyi başaran Maslak Plaza, Vodafone’a WWF Green Office (Yeşil Ofis)” diploması alan Türkiye’de ilk şirket unvanını kazandırdı.

Yılın Filo Yöneticisi Yarışması’ndan Vodafone Türkiye’ye büyük ödül
Vodafone’un “Yeşil’e Saygılı Kırmızı” vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar, 2011/12 mali yılı boyunca çeşitli ödül platformlarınca da takdir edilerek başarısını ortaya koydu. Vodafone, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda araç filosunu daha çevreci hale getirmek üzere gerçekleştirdiği çalışmalarla Mart ayında Leaseplan Filo Kiralama ve Ekonomist Dergisi işbirliğiyle düzenlenen Yılın Filo Yöneticisi Yarışması’nda Yılın Filo Yöneticisi Ödülü’nün sahibi oldu. Araç filosunu bir yıl içinde yüzde 95 oranında çevreci yeşil araçlara dönüştüren Vodafone Türkiye, bu çalışmalar sonucunda kira ve yakıt maliyetlerini yüzde 15, karbondioksit salınımını ise yüzde 13 oranında azalttı.

Vodafone Türkiye, TEMA işbirliği ile atık faturaları geri dönüşüme kazandırıyor
Atık kâğıt yönetimi stratejisi doğrultusunda, adres hatası, adres yetersizliği ya da değişikliği gibi nedenlerle müşterilerine ulaşmayan ve tarafına iade edilen faturaları imha işlemi için Mayıs ayında TEMA Vakfı’na bağışlamak üzere önemli bir işbirliğine imza atan Vodafone, bu kapsamda ilk etapta 58 bin 192 adet müşteri faturası, yani 6 bin 390 kilo kâğıdı TEMA’ya gönderdi. Vodafone’un bu işbirliği kapsamında önümüzdeki bir yıla dönük hedefi ise 1,500 ağaçlık bir ormanın oluşmasını sağlayacak 3 milyon adet faturayı, yani 46 ton kâğıdı TEMA'ya bağışlamak.
Vodafone Türkiye’nin ikinci Sürdürülebilirlik Raporu’na Web sitesi (http://www.vodafone.com.tr) ve çok fonksiyonlu sanal yayın okuma uygulaması vRead üzerinden erişmek mümkün.

Meslek gruplarına dört dörtlük çözüm: “benim işim”
Vodafone Türkiye, farklı meslek gruplarının ihtiyaçlarına yönelik hazırladığı Vodafone İş Ortağım “Benim İşim”, Türkiye ekonomisinin kalbi olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere sağladığı mobil çözüm ve avantajlarla, müşterilerine 3,400 TL’ye kadar avantaj sağlayacak.
Vodafone İş Ortağım Benim İşim; doktorlar, avukatlar, eczacılar ve mimarlar olmak üzere dört farklı meslek grubunun tüm mobil haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu haberleşme paketi, mobil uygulamaları, ayrıcalıklı müşteri hizmetleri ve çeşitli ana mesleki ihtiyaçlarda sunduğu indirim fırsatları ile hayatlarının her alanında ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanmasını sağlıyor.
15 Ocak 2013 - “Güvenilir iş ortağı” olarak, işletmelerin faaliyetlerine değer katmak ve büyümelerine destek olmak hedefiyle yaklaşık üç yıldır faaliyetlerini sürdüren Vodafone İş Ortağım, işyerlerinin mobil ve sabit haberleşme ihtiyaçlarını dünya kalitesinde ve yenilikçi haberleşme teknolojileri ile tek elden karşılayarak, verimlilik ve yenilikçiliğini destekleyen ürün ve hizmetleriyle Türkiye’de birçok alanda “ilk”e imza attı.
“Dış Ticaret Destek Paketi”, “İş Ortağım’da Herkes Ortak” ve Kırmızı Bulut kapsamında sunulan “Vodafone Locate” ve “Microsoft  Office 365” gibi Türkiye’de ilk olan birçok hizmeti işyerlerinin kullanımına seferber eden Vodafone İş Ortağım, bu kez meslek gruplarına özel çözüm ve avantajlar sunan “Vodafone İş Ortağım Benim İşim” ile bir ilke daha imza atıyor.

Vodafone İş Ortağım’dan dört meslek grubuna dört dörtlük çözüm
Vodafone İş Ortağım Benim İşim; sunduğu tekliflerle her bir meslek grubunun özel ihtiyaçlarına hitap eden mobil uygulamalar, ayrıcalıklı müşteri hizmetleri ve indirim fırsatları ile doktorlar, avukatlar, eczacılar ve mimarlar için verimlilik, zaman tasarrufu, doğru veriye hızlı erişim ve mesleki gelişimin kapılarını açıyor.

Hayatın her alanında ayrıcalıklı hizmetler sunan Vodafone İş Ortağım Benim İşim ile akıl kârı çözümler
Vodafone İş Ortağım Benim İşim çatısı altında doktorlara özel sunulan Akıllı Randevu Takip Uygulaması, doktorlara hasta randevularını mobil cihazlar üzerinden yöneterek, uygulama üzerinden hasta yelpazesi oluşturma, hastaları için randevu verme ve oluşturduğu tüm bilgileri takip edebilme kolaylığı sağlıyor. Eczacı ve doktorların ihtiyaçlarına yönelik Akıllı Tıp Asistanı Uygulaması, ilaç prospektüsleri ile muadillerini mobil ortamlarda görüntülemeye olanak tanıyor. Mimarlar için geliştirilen Akıllı Mimar Tasarım Uygulaması sayesinde, mimarlar yaptıkları çalışmaları telefonları üzerinde arşivleyip klasörleyerek, müşterilerine bu cihazlar üzerinden sunabiliyor, böylelikle dosya taşıma sıkıntısından kurtuluyorlar. Avukatlara özel Akıllı Dava Takip Uygulaması ise dava isimleri, müvekkiller, dava yeri, saati ve içeriği gibi kritik konuların takibini kâğıt üzerinden değil, mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirmeyi mümkün kılarak, avukatlık mesleği için son derece önemli arşivleme sürecini pratik hale getiriyor.

Meslek gruplarına özel, avantajlı tarifeler Benim İşim’de
Benim İşim Mega tarifesi üyeleri, herhangi bir ek akıllı telefon parası ödemeden, piyasadaki en iyi akıllı telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy S3 (36 ay vade ile) veya S3 Mini’ye (24 ay vade ile), her yöne 2,000 dakika, 2,000 kısa mesaj, 2 GB İnternet ve tüm Vodafone’lular ve sabit hatlar ile sınırsız haberleşme avantajına ayda sadece 99 TL’ye sahip olabilecekler. Akıllı telefon sahibi meslek grupları ise yine her yöne 2,000 dakika, 2.000 kısa mesaj, 2 GB İnternet ve tüm Vodafone’lular ve sabit hatlar ile sınırsız haberleşme olanağı sağlayan Benim İşim Mega tarifesinden ayda sadece 69 TL ödeyerek faydalanabilecekler. Ayrıca ayda 49 TL ödeyerek kullanabilecekleri Benim İşim Süper tarifesi ile de her yöne 1,000 dakika konuşma, 1.000 kısa mesaj, 1 GB İnternet ve tüm Vodafone İş Ortağım aboneleriyle sınırsız haberleşme imkanına kavuşacaklar.

Vodafone İş Ortağım Benim İşim abonelerine özel müşteri hizmetleri
Benim İşim, farklı meslek gruplarından iş ortaklarına, kendilerine özel atanmış müşteri hizmetleri numarasını kullanarak, ilgili alanda mevcut fırsat ve avantajlara ilişkin detaylı bilgi sahibi müşteri temsilcilerinden hizmet alma, sıra beklemeden konuşma ayrıcalığı sunuyor. Bu çerçevede Benim İşim aboneleri, kendileri için özel olarak atanmış kısa numarayı (7003) tuşlayarak, müşteri hizmetlerine hızlıca ulaşma fırsatı yakalıyor.

Vodafone İş Ortağım, haberleşme harici ihtiyaçlarınızda da yanınızda
İletişim dışında da iş ortakları için hayatı kolaylaştırmaya odaklanan Vodafone İş Ortağım Benim İşim, alanında uzman ve deneyimli birçok firmadan özel indirim fırsatlarını meslek gruplarının kullanımına sunuyor.

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: “Kurumsal müşterilerimiz ve iş dünyası için yarattığımız faydayı, meslek gruplarına özel olarak tasarladık”
Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, tüm dünya ekonomilerinde sürdürülebilir zeminde kalkınmanın yolunun, iş dünyasının inovasyon ve rekabet kapasitesini artırarak büyümesinden geçtiğinin altını çizerken, yeni hizmet ve iş modelleri yaratarak verimlilik ve tasarruf sağlayan mobil haberleşme teknolojilerinin bu noktada lokomotif rol üstlendiğini belirtti.
Aksoy, şöyle konuştu: “Vodafone Grubu, bugün farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren 30 milyonu aşkın işletmenin haberleşme ihtiyaçlarını, inovasyon ve verimlilik katarak karşılıyor. Biz de Vodafone İş Ortağım çatısı altında “güvenilir iş ortağı” olma amacıyla, küresel birikimimizin gücü ile Türkiye’deki şirketlerimize güç katmayı, iş dünyasının gelişimine sürdürülebilir ve akıllı iş modelleri ile destek sunmayı hedefliyoruz. En ileri teknolojileri yenilikçi çözümlere dönüştürerek iş ortaklarımızın hizmetine sunduğumuz, “toplam haberleşme hizmetleri stratejisi” sayesinde kurumsal müşteri sınıfındaki servis gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %39 oranında artış kaydettik.
Bu başarının ardında, kurumsal müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını analiz edip, iş süreçlerinde fark yaratacak en ileri teknolojileri geliştirmeye odaklı bakış açımız yer alıyor. Bu yaklaşımımızın son ürünü, farklı meslek gruplarının ihtiyaçlarına odaklanarak, hayatlarının her alanında ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla hizmete sunduğumuz Vodafone İş Ortağım Benim İşim’dir. Bu bağlamda, Benim İşim abonelerinin işlerini ve hayatlarını kolaylaştırmayı, buradan yarattığımız değer ile her bir meslek grubunun, dolayısıyla Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz.”

Vodafone FreeZone’un CampusZone uygulaması, ‘sosyal medya ödülleri’nde “en iyi mobil uygulama” seçildi
31 Aralık 2012 - Vodafone’un 25 yaş ve altındaki gençlerin hayatlarında fark yaratmak üzere hayata geçirdiği Vodafone FreeZone, üniversite öğrencilerinin kampüs hayatına dair ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi telefonlarına taşıyan uygulaması CampusZone ile İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sosyal Medya Ödülleri’nde “En İyi Mobil Uygulama” Ödülü’nü aldı.
Türkiye genelindeki 30 üniversiteyi kapsayan CampusZone uygulaması, öğrencilere üniversite haritasından servis saatlerine, etkinlik takviminden üst dönem öğrencilerin okulla ilgili ipuçlarına, kampüs hayatıyla ilgili her türlü ihtiyacına cevap veriyor. Android, iOS platformlarında çalışan CampusZone uygulaması üzerinden öğrenciler; bina isimleri, ATM, kantin gibi önemli noktaların tanımlandığı kampüs haritasını kullanarak, özellikle üniversite hayatına ilk adım attıkları dönemde yerleşkeyi kolaylıkla keşfedebiliyor; servis saatleri ve kalkış noktaları gibi bilgilere hızlıca ulaşabiliyorlar.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Uysal: “Gençler yerleşkeyi CampusZone ile keşfediyor
Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Uysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bugüne kadar Vodafone FreeZone çatısı altında sundukları, gençlerin ihtiyaç ve beklentilerinden yola çıkan ve yaşantılarının her alanında fark yaratan haberleşme ve haberleşme dışı fırsatlar ile daima onların yanında olduklarının altını çizerken şunları söyledi: “Vodafone FreeZone çatısı altında temel hedefimiz, her zaman için gençlerin hayatındaki önceliklere kulak vermek, bu öncelikleri en avantajlı koşullarla karşılamak ve onlar için özgür bir dünyanın kapılarını açmak. Dünyanın farklı coğrafyalarından beslenen, küresel bilgi birikimine sahip bir şirket olarak biliyoruz ki, söz konusu gençler olduğunda, bu özgür dünyaya giden yol mobilden geçiyor. Bugün Türkiye’de 18-24 arası 14 milyon genç yaşıyor ve bu gençlerin %88’i GSM telefon kullanıyor. Sadece bu rakamlar, gençlere ulaşmak, onların kalbini kazanmak için, yaşam pratiklerini şekillendiren mobil yaşam tarzına uyum sağlamak gerektiği gerçeğini gözler önüne seriyor. Biz de buradan hareketle, gündelik hayatlarının çok önemli bir bölümünü geçirdikleri kampüs ortamında ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgiyi akıllı telefonları üzerinden erişilebilir kılmak ve hayatlarını kolaylaştırmak üzere CampusZone uygulamasını hayata geçirdik. Bugün CampusZone, uygulandığı 30 üniversitede etkili bir bilgi paylaşım platformu olarak kullanılıyor; gençlerimiz kampüsü CampusZone ile keşfediyor. İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü öğrencileri tarafından layık görüldüğümüz bu ödül, gençlerin hayatında yarattığımız değerin yine bizzat gençler tarafından takdir edilmesi anlamında bizler için büyük bir mutluluk.”

Yerleşke hayatına dair her şey CampusZone’la paylaşılıyor
Okulun resmi tarihleri, sınav tarihleri, tatiller, kulüp aktiviteleri, kampüs konserleri ve kariyer günleri gibi bilgilerin yer aldığı okul takvimi sayesinde okul hayatını yakından takip etmeye olanak sağlayan CampusZone uygulaması ile üst dönem öğrenciler, yerleşkede bilinmesi gereken yerleri, iyi bilinen restoran ve kafeleri, emlakçıları, popüler kulüpleri ve ders notlarını yeni gelen arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar; kendi bilgi, öneri ve ipuçlarını CampusZone üzerindeki foruma ekleyebiliyorlar.
Vodafone CampusZone; Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Akdeniz, Anadolu, Atatürk, Boğaziçi, Çanakkale 18 Mart, Çukurova, Dicle, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Gaziantep, Gazi, Hacettepe, İnönü, İstanbul, İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Kocaeli, Marmara, Mustafa Kemal, ODTÜ, Ondokuz Mayıs, Osmangazi, Sakarya, Selçuk, Süleyman Demirel, Uludağ ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde öğrencilere rehberlik sunuyor.
Uygulama, (frzcampus.com) adresinden, “Google Play Market” ve “Apple App Store”dan isteyen tüm öğrenciler tarafından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Vodafone iş ortağım, Eşarj işbirliğiyle M2M teknolojilerini Türkiye’de ilk kez otomotiv sektöründe elektrikli araç pazarına taşıyor
30 Ocak 2013 - Kurumsal müşterilerini dünya kalitesinde, akıllı ve yenilikçi mobil teknolojiler ile buluşturan Vodafone İş Ortağım, verimlilik ve tasarruf avantajıyla iş dünyasının önünde yeni kapılar açan makinalar arası haberleşme (M2M) teknolojilerine ilişkin kürsel bilgi birikimini, “Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri” alanında, Türkiye’nin en yaygın ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyonu ağına sahip operatörü Eşarj’ın hizmetine sunarak önemli bir işbirliğine imza attı.

Elektrikli araç sektörü Vodafone İş Ortağım farkıyla ilk kez M2M teknolojileriyle buluşuyor
Türkiye’de ve dünyada hızla gelişmekte olan elektrikli araç sektörünün Türkiye’de M2M teknolojileriyle buluştuğu ilk ortaklığı temsil eden bu işbirliği, Eşarj elektrikli araç şarj istasyonlarında %100 verimlilik sağlarken, istasyonların şarj kapasitesini de iki katına çıkarıyor.
İşbirliği kapsamında, şarj istasyonları ile araçlardaki navigasyon-yönleme sistemleri arasında M2M teknolojileri vasıtasıyla bağlantı kurularak, şarj ünitesi kullanan kişilerin elektrikli araçları için en yakın istasyonu görmelerine, konum ve uygunluk bilgisi almalarına fırsat sağlanıyor. Vodafone İş Ortağım sunduğu M2M altyapısı sayesinde; şarj işlemleriyle ilgili her türlü ihtiyaçlarını mobil bir şekilde gidermelerini sağlayarak Eşarj müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Sistem ayrıca; Eşarj’ın müşteri bilgilerini M2M altyapısıyla kolayca görüntüleyip, bunlara daha hızlı ve aktif yanıt vermesine olanak sağlayarak, iş süreçlerinde verimlilik ve tasarruf sağlıyor.
Vodafone İş Ortağım ve Eşarj, elektrikli araç sektörünün değişen dinamikleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek potansiyel ihtiyaçlara cevap vermek için işbirliklerini daha ileri noktalara taşımayı planlıyorlar. Bu çerçevede; kullanıcıların üyelik, hesap ve gelir bilgilerini, kullanım istatistiklerini, araçlarının şarj durumunu, tüketim değerlerini ve ödeme takip durumunu kolaylıkla öğrenebileceği şekilde mevcut altyapının geliştirilmesi hedefleniyor. Bunların yanı sıra, yine yakın gelecekte Eşarj kullanıcıları; Vodafone’un güçlü ve yaygın M2M altyapısı sayesinde gitmek istedikleri son nokta için en ekonomik ve uygun güzergâhı internet üzerinde görüntüleyebilecek, seyahat boyunca araçlarını nerelerde şarj edebileceklerini programlayabilecek ve kullandıkları yoğun güzergâhlar için şarj istasyonu talebinde bulunabilecekler.

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: “Türkiye iş dünyasını mobilize geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz”
Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi’nden sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bağımsız ve saygın kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda M2M İletişim Servis Sağlayıcıları alanında Avrupa’da lider konumda olan Vodafone’un M2M alanındaki 20 yılı aşkın bilgi birikimini Vodafone İş Ortağım ile Türkiye’de kurumların hizmetine sunduklarının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “İş dünyasının sürdürülebilir gelişiminde, yarattığı yeni hizmet ve iş modelleriyle mobil haberleşmenin, özellikle de M2M teknolojilerinin lokomotif rol oynadığını belirten Aksoy, şöyle konuştu: “Yapılan projeksiyonlar, 10 yıldan az bir süre zarfında M2M teknolojileri vasıtasıyla 50 milyar cihazın birbiriyle konuşabileceğini ortaya koyuyor. Araçlardan, ev ve ofislerdeki cihazlardan gelen sinyallerle her türlü işlemin uzaktan kontrolünü sağlayan bu teknolojiler sayesinde, hemen her sektörde, tüketici ihtiyacını zamandan ve mekândan bağımsız, mobil yöntemlerle karşılamak üzere yeni ürün ve hizmetlerin gelişimine tanıklık ediyoruz. Biz de Vodafone İş Ortağım çatısı altında mobil haberleşme tabanlı akıllı teknolojileri her gün daha fazla şirket için erişilebilir kılmak ve Türkiye iş dünyasını mobilize geleceğe şimdiden hazırlamak üzere, M2M alanındaki ekonomik ve yenilikçi çözümlerimizi her ölçekten firmaya ulaştırmak üzere yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Eşarj ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, M2M teknolojilerinin Türkiye’de ilk kez elektrikli araç sektörüyle bütünleştirildiği ortaklık olarak bizler için çok değerli. M2M alanındaki güçlü altyapımızla, Eşarj’ın şarj istasyonları ile araçlardaki yönleme sistemleri arasında veri alışverişine imkân sağlayarak, değerli iş ortağımızı çok daha esnek ve verimli bir iş modeliyle tanıştırmış, Eşarj kullanıcılarının ise hayatını kolaylaştırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda, çevreye duyarlı, yeşil tüketim pratiklerinin giderek yaygınlaştığı günümüzde, ‘Yeşil’e Saygılı Kırmızı’ hedefimiz doğrultusunda, daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasına katkı sağlayacak bir projeye imza atmış olmaktan da gurur duyuyoruz”.

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Ali Barut: “Vodafone Türkiye ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz”
Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Ali Barut ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Vodafone Türkiye ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtirken, sözlerine şu şekilde devam etti: “Günümüzde elektrikli araçlara yönelik ilgi gerek çevre duyarlılığı gerekse maliyetler bazında her geçen gün artarken, elektrikli şarj istasyonlarının kurulumu da önem kazanıyor. Biz, Eşarj olarak ev tipi ve ticari tip şarj istasyonlarının satışı ve kurulumu, istasyon ağı kurulumu ve kendi ayrı ağını kurmak isteyen yatırımcılara şarj istasyonu ve şarj istasyonu ağ hizmetlerinin tedariki konularında hizmet veriyoruz. Bu bağlamda uzun bir süredir kullanıcılarımızın en rahat edebileceği altyapıyı kurmak için uzun süredir çalışıyoruz. Eşarj olarak çok detaylı planlamalar yaptığımız bu altyapı çalışmamızda Vodafone Türkiye gibi çok güçlü bir ortağımızın olması bizi daha da güçlendirecek.”

Vodafone Türkiye’nin “kurumsal eğitim ve gelişim merkezi” Red Academy, iç eğitmenler günü’nde 100 eğitmeni bu kez kutlamak için bir araya getirdi
19 Ocak 2013 - Vodafone Türkiye’nin “Kurumsal Eğitim ve Gelişim Merkezi” Red Academy çatısı altında faaliyet gösteren iç eğitmenler, ikincisi düzenlenen Red Academy İç Eğitmenler Günü’nde bir araya geldi. İç eğitmenler; çalışanlar, tedarikçiler ve bayilerden oluşan geniş bir ekosisteme gelişim alanında rehberlik ederek, şirketin sürdürülebilirbaşarısına katkı sağlıyor.
Teknoloji, satış, finans, pazarlama gibi farklı fonksiyonlardan çok sayıda iç eğitmen ve eğitim tasarım uzmanının katıldığı etkinlikte, 2011/2012 döneminde en çok eğitim veren 6 eğitmen, Vodafone Türkiye ekosisteminin gelişimine ve şirketin sürdürülebilir başarısının temelinde yatan yüksek hizmet kalitesinin tesisine sundukları katkılardan dolayı ödüllendirildiler. Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay’ın açılış konuşması ile başladı.

Pınar Kalay: “İK stratejilerimizi öğrenmeye ve öğretmeye dayalı bir anlayışla kurguluyoruz”
Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, Vodafone Türkiye’de yaklaşık 3 bin 200 çalışandan oluşan, başarıya kenetlenmiş bir ekip ile her gün teknolojiyi ve geleceği şekillendirmek, en ileri mobil teknolojileri kullanarak toplumun hayatını kolaylaştırmak üzere yoğun bir mesai harcadıklarının altını çizdi. Kalay, şunları söyledi: “Günümüzde mobil haberleşme teknolojilerinin sunduğu fırsatlar bireysel yaşantılarımızı hiç olmadığı kadar kolay ve pratik hale getirirken, aynı zamanda bilgiye erişimde sınırları ortadan kaldırarak, tüm dünya coğrafyalarında toplumsal ve ekonomik hayatın dinamiklerini yeniden tanımlıyor. Bugün insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde en güçlü araçlar arasında gösterilen mobil teknolojilerin gelişimiyle şekillenen, bu kadar geniş etki alanına sahip bir alanda faaliyet gösterirken, Vodafone Türkiye olarak İK stratejilerimizi sürekli öğrenmeye, öğretmeye ve bu yolla performansımızı daha ileri noktalara taşımaya dayalı bir anlayış üzerinde kurguluyoruz. Red Academy de şirketimizde yerleşik bu algıdan besleniyor ve öğrenme çevikliğine dayalı bir organizasyon oluşturmak hedefiyle, mesleki ve kişisel gelişim yolculuklarında çalışanlarımıza rehberlik ediyor. Toplam 369 kişiden oluşan iç eğitmen kadromuz; şirketimizin iş hedefleri ile bağlantılı öğrenme çözümleri tasarlayarak, bunları teknoloji, satış, finans, pazarlama gibi farklı alanlarda etkin eğitim programlarına dönüştürüyor. Şirketimiz bünyesindeki eğitimlerin yaklaşık %60’ından sorumlu olan eğitmenlerimiz, Vodafone dışında da başta üniversiteler olmak üzere farklı platformları eğitim ve gelişim mekanizmalarıyla destekliyor. Böylelikle mobil teknolojiler aracılığıyla sağlanabilecek dönüşümün gücüne dair çok daha geniş ölçekte farkındalık yaratırken, çeşitli işbirlikleriyle ülkemizde inovasyon kültürünün gelişimine de katkı sağlıyorlar. Bugün burada bizlerle olan ve öncelikle şirketimizde, ardından Türkiye’de gelişim ve dönüşüme öncülük eden tüm iç eğitmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”
Vodafone Türkiye Red Academy Yöneticisi Gezin Cankat ise, iç eğitim sürecinin önemine değindiği konuşmasında, Red Academy’nin “Türkiye’nin en iyi teknoloji ve iletişim liderlerini yetiştirme” hedefiyle faaliyet gösterdiğini aktararak, iç eğitmenlerin Red Academy elçileri olarak üstlendikleri sorumluluklardan bahsetti.
İç Eğitmenler Günü’nün bu seneki konuk konuşmacısı ise Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut oldu. Eğitmenliğin önemini profesyonel tecrübelerinden yola çıkarak açıklayan Erkut, bu süreçte başarı ve gelişimi beslemek üzere yeni teknolojilerin kullanımının önemine değindi.

Vodafone faturasını otomatik ödedi Mini Cooper kazandı
26 Ocak 2013, İstanbul – Dünya kalitesinde mobil teknolojiyi kolay ve anlaşılır şekilde ulaşılabilir hale  
getiren Vodafone Türkiye, müşterilerinin fatura takibini kolaylaştırmak için, faturalarını otomatik  
ödeyip ve e-fatura yoluyla almayı seçen müşterilerini ödüllendirmeye devam ediyor. 10 Temmuz – 10
Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen kampanyayla faturasını otomatik ödeyen ve e-fatura yoluyla
almayı seçen Antalyalı Vodafone abonesi Hasan Deveci, yapılan çekişle otomatik vitesli bir Mini
Cooper’ın sahibi oldu. Hasan Deveci, aracını İstanbul’da, Vodafone Plaza’da teslim aldı.
Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Lütfullah Kitapçı konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerle abonelerimizin hayatlarını her alanda kolaylaştırma hedefiyle hareket ediyoruz. Yaşamın yüksek temposuna ayak uydurmaya çalışan müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak e-fatura,
otomatik ödeme gibi hizmetleri teşvik eden kampanyalarla sürdürülebilir iş süreçlerine de katkı sağlamış oluyoruz. Yani otomatik ödeme sayesinde abonelerimiz faturalarını, ödemeyi unutma endişesi taşımadan rahat ve güvenli bir
şekilde öderken, e-fatura kullanımı sayesinde kayda değer kağıt tasarrufu sağlıyoruz. Bu anlayışla e-fatura ve otomatik ödemeye geçerek Mini Cooper’ın sahibi olan değerli müşterimiz Hasan Deveci’yi kutluyor, kendisine keyifli sürüşler diliyoruz.
Vodafone aboneleri kredi kartları veya vadesiz hesaplarından anlaşmalı bankalar, Vodafone Müşteri
Hizmetleri 542’yi arayarak veya Vodafone Cep Merkezleri aracılığıyla otomatik ödeme talimatı
verebiliyor. E-fatura abonesi olmak isteyenlerinse e-fatura (boşluk) e-posta adreslerini yazıp 7000’e
ücretsiz göndermeleri yeterli oluyor.

Accountability ve AA1000
Accountability kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında çözümler ve standartlar üreten kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş durmunda. Accountability tarafından geliştirilmiş olan AA1000 standartları şirketlerin daha hesap verebilir, sorumlu ve sürdürülebilir şekilde çalışmalarını sağlamaya yönelik ilkelerden oluşmakta. Bu standartlar şirketlerin yönetişim, iş modelleri ve öncelikleriyle ilgili konulara yönelik ilkeleri sunarken aynı zamanda bu ilkelerden yola çıkarak sürdürülebilirlik raporlaması ve paydaş katılımı gibi konularda da çerçeveler ortaya koymakta. AA1000 standartları sürdürülebilirlik çalışmaları, sürdürülebilirlik raporlaması ve rapor güvencesi standartlarını belirlemekte.

Vodafone Red Academy
Kurum kültürü ve değerlerini özetleyen “Hız-Sadelik-Güven” ekseninde, mobil teknolojileri tüm Türkiye için erişilebilir kılmak hedefiyle çalışan Vodafone Türkiye, bu yolda en güçlü sermayesi olan çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine destek olmak üzere, iş hedefleri ile uyumlu eğitim ve gelişim stratejileri belirleyip uygulamaya koyuyor. Vodafone Red Academy ise bu bağlamda öğrenme çözümleri ve eğitim programları tasarlamak suretiyle, şirket içindeki her birim ve çalışanın mesleki ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmek, sektörün gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Odak alanlarında, müşteri temas noktalarında, uzmanlıkta ve liderlik gelişiminde mükemmellik bulunan ve geniş yelpazesi ile birçok farklı kategoride eğitim veren Red Academy’nin hedef kitlesini Vodafone Türkiye çalışanları, bayiler, iş ortakları, üniversite öğrencileri, Vodafone müşterileri ve nihayetinde içerisinde yer aldığı toplumun tamamı oluşturuyor.

Vodafone Türkiye
5 kıtada 30’u aşkın ülkede faaliyet gösteren ve gelirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası mobil haberleşme şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, 30 Eylül 2012 itibarıyla hizmet sunduğu 18,7 milyon abonesiyle Türkiye’nin 2. büyük mobil haberleşme şirketi durumunda. Vodafone Türkiye’nin 2006 yılından bu yana satın alma dâhil toplam yatırımları 12 milyar TL’ye yaklaşmış bulunmakta. Şirketin 2012-2013 yarıyılında (Nisan-Eylül 2012) toplam gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,1 büyüme ile 2,7 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Şirketin mobil gelir pazar payı ise, 2012-13 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül 2012) %28,9’a yükselmiş bulunmakta. 2010’da Borusan Telekom’u bünyesine katan Vodafone Türkiye, 2011’de de Türkiye’nin en büyük alternatif telekom operatörlerinden Koç.net’i bünyesine dahil etti. Vodafone Türkiye; mobil ses, sabit ses, mobil İnternet ve ADSL hizmetleriyle “komple haberleşme çağı”nı yaşatıyor. Vodafone Türkiye 3.300’ü aşkın kadrosu, 1.200’ü aşkın mağazası, 16 binden fazla satış noktasında, ekosisteminde bulunan 53 bin kişilik paydaş ailesiyle faaliyet göstermekte.