IDC, 2012 yılı Türkiye ve MEA bölgesi donanım ve PC depolama pazarını değerlendirdi

Özge Okyay

2012 yılı Türkiye ve MEA bölgesi donanım ve PC depolama pazarı değerlendirmesi ve 2013 yılı genel beklentileri, 17 Ocak 2013 tarihinde IDC İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirildi.
SIS Araştırma Direktörü Adriana Rangel tarafından basın mensupları ile paylaşılan sunumda, Türkiye’nin bu sektöründe genç bir Pazar olduğunu ve bu yüzden de alt yapı gelişimi için oldukça büyük bir alana sahip olduğunu belirten Rangel, tüm PC pazarının artan mobilite sebebi ile düşüşe geçeceğini söyledi.
“2007-08 senelerinde yaşanan ekonomik kriz ile diğer tüm pazarlar gibi duraklama gösteren Türkiye PC pazarı, FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojide İyileştirme Hareketi) Projesi ile günümüzde hız kazanmış durumda” şeklinde konuşan Rangel, sunumunda şu noktaların altını çizdi:

  • Türkiye’nin ekonomik gelişim performansının, olumlu demografik görünümü ve geniş üretkenlik artışları sayesinde AB27’nin üzerine çıkması bekleniyor.
  • 2011 ve 2016 seneleri arasında Türkiye BT sektörünün ortalama %7,7’lik bir hızla gelişmesi bekleniyor.
  • Yazılım pazarının 2016 senesi toplam yüzdesi içerisinde düşüşe geçmesi beklenirken, bu Pazar yine de BT harcamaları alanında en büyük paya sahip olmaya devam edecek.
  • Türkiye PC Pazarı, büyük oranda ekonomik durgunluk, Masa üstü bilgisayar alanındaki hızlı düşüş ve tablet bilgisayarlara geçiş gibi sebeplerden ötürü 2011-2012 periyodunda düşüş gösterdi. Masa üstü alanının düşmeye devam edeceği düşünülüyor.
  • Ayrıca diz üstü bilgisayar alanının 2013 senesinin ilk çeyreğinde tüketici talebinin büyük çoğunluğunun tablet bilgisayarlara yönlenmesi sebebiyle tamamen ortadan kalkması bekleniyor.
  • 2012-2016 periyodunda ortalama %52’lik bir artış oranı ile Türkiye’de tablet bilgisayar kullanımının önemli ölçüde gelişme göstereceği tahmin ediliyor.
  • Dahası, birçok yerel PC sağlayıcısı, alt sınıf pazarına yönelik kendi tablet bilgisayarlarını üretmeye başlamıştır.
  • 2012 senesinde düşüş gösteren Türkiye sunucu pazarının 2013 itibariyle olumlu bir büyüme göstermesi bekleniyor. Fakat bu büyüme hızı yüksek oranda Türkiye’nin makro-ekonomik performansına bağlı.
  • IDC, önümüzdeki beş yıl içerisinde Türkiye donanım pazarında çok önemli bir gelişme olacağını ön görüyor.

Ekonomik gelişmede sürekliliğin devam etmesi ve düşük bir yüzdede hızlanması beklenirken hükümetin BT-Bilişim Teknolojileri sektörü ile ilgili devam eden uygulamalarının bu gelişimi hızlandıracağını ifade eden Rangel, bu pazarların tüketici tabanlı ve gelişen BT eğilimlerinin son derece olumlu olduğunu belirterek sunumunu noktaladı.