Oksijen Teknoloji, dünyanın ilk şebekeden ve donanımdan bağımsız ön ödemeli platform uygulamasını gerçekleştirdi

 

Oksijen Teknoloji Geliştirme ve Bilişim Sistemleri A.Ş., dünyanın ilk OSA/Parlay aramasını, çalışan bir mobil şebeke üzerinde yaptığını açıkladı. Arama, Oksijen tarafından OSA/Parlay teknolojisine dayanan Şebekeden Bağımsız Ön Ödemeli (Prepaid) Servis'in açılmasıyla gerçekleştirildi.
Oksijen Ön Ödemeli Uygulaması, Parlay 2.1 özelliklerine dayanan bir taşıyıcı platform olan Aepona Parlay geçidi (gateway) üzerine yerleştirildi. Oksijen bu servis ile yeni nesil akıllı şebeke uygulamaları için pazara çıkma süresi kısa ve ortamdan bağımsız bir servis yaratmış oldu. Şebeke kaynaklarına güvenli erişimin standartlarını belirlemeye çalışan Parlay mimarisi, yeni nesil akıllı şebeke servislerinin oluşturulmasına yönelik yeni yaklaşımların temellerini belirlemekte. Oksijen'in bu servisi sunarken hedefi servisin şebekenin tipinden ve üreticisinden bağımsız olarak Parlay mimari ilkelerine uygun olan her platformun üzerinde yürütülebilmesi. Ön Ödemeli Servis, kullanıcının belli bir abone kimliği (numarası) bedeli karşılığı ücreti peşin olarak ödeyip şebeke üzerinde arama yapabilmesini sağlıyor. .Kullanıcı kimlik bilgisine yüklediği ve bittiğinde yeniden yüklemesi gereken kontörleri yeterli olduğu sürece arama yapabilir / SMS atabilir. Parlay mimarisine dayanan bu ve bunun gibi servisler bugüne kadar denenen akıllı şebeke servislerine göre şu avantajlara sahip:
- Platformdan bağımsızlık: Geliştirilen uygulamalar; Solaris, Windows, HP-Unix gibi farklı platformlarda çalışır.
- Üreticiden bağımsızlık: Uygulamalar, farklı üreticilerin ürünleri ile kullanılır.
- Altyapıdan bağımsızlık: Uygulamalar, PSTN, Paket (IP veya ATM) veya mobil şebekelerde çalışır.
- Altyapıya güvenilir ulaşım: Telekom şebekesi dışındaki uygulama geliştiren üçüncü şahıslar, telekom şebekesine güvenli bir şekilde bağlanır.

Servis bütün bu avantajlarıyla dünyada ilk defa Oksijen tarafından Telsim şebekesinde kuruldu ve ilk arama başarıyla sonuçlandı.
Oksijen Genel Müdürü Bülent Kaytaz, Oksijen olarak Türkiye'de dünya pazarı için mobil Internet ve telekomünikasyon alanlarında yeni teknolojiler geliştirmeyi amaç edindiklerini belirterek, bu yönde atılmış önemli bir adım olarak gördükleri Parlay-IN projesinde amaçlarının kablosuz, mobil ve Internet servis sağlayıcıları için tamamen şebekeden bağımsız, açık ve güvenli bir Akıllı Şebeke platformu yaratarak servis vermek olduğunu belirtti.
Parlay IN Projesi'nden sorumlu proje yöneticisi Erhan Lokman ise Parlay teknolojisinin, üçüncü şahıs servis ve uygulamalarının şebeke dışında da çalışmasını sağladığını belirtti. Bunun hızlı, esnek, şebeke ve platformdan bağımsız servislerin geliştirilmesi için son derece faydalı bir adım olduğunu ve Telsim'in, kendi şebekesini bu servisin geliştirilmesi için açarak dünyada Parlay tabanlı Akıllı Şebeke uygulamalarını kullanan ilk operatör olduğunu vurguladı.

PARLAY / OSA (www.parlay.org)

Parlay grubu, teknolojiden bağımsız; metot - parametre yapılarının ve bunların anlamlarının yeraldığı nesne yönelimli arayüzleri içeren bir haberleşme yöntemi yayınlamaktadır.
Parlay'in sağladığı yöntem, servis programlama arayüzleri (Service API) ve ana yapı programlama arayüzleri (Framework API) olmak üzere iki temel gruba ayrılıyor. Ana yapı programlama arayüzleri, üçüncü şahısların telekom şebekesine güvenli ulaşmasını ve ilgilendikleri Parlay servislerini seçmelerini sağlar.

Oksijen (www.o2.com.tr)

Oksijen Teknoloji Geliştirme ve Bilişim Sistemleri A.Ş., kısaca Oksijen, Eylül 2000'de İstanbul'da kurulmuştur. Oksijen'in misyonu giderek birbirine yaklaşan Internet, kablosuz iletişim ve e-iş konularında yeni teknolojiler geliştirmek ve bu geliştirilen ürünlerle ilgili servisleri hem yurtiçine hem de yurtdışına sunmaktır. Bu iddialı amacı gerçekleştirmek için dünyadaki çeşitli teknoloji firmaları ile ortak geliştirme ve işbirliği anlaşmaları yapılmaktadır. Cisco, Invisix, Motorola, Nokia, HP, Sun, Nortel Networks, Aepona, Nx Networks ve Enterasys/Cabletron Oksijen'in iş ortaklarındandır.
Destek fonksiyonlarını gerçekleştiren küçük bir grup dışında, 100 şirket çalışanının büyük bir bölümü çokuluslu şirketlerde ve yurtdışında çalışmış, çoğu lisansüstü eğitime sahip yönetici ve yazılımcılardan oluşmaktadır.
Oksijen yenilikçilik ve hızlılık parolalarıyla şu servisleri sunmaktadır:
- Yeni nesil Akıllı Şebeke (IN) uygulamaları
- Softswitch
- Kablosuz çoklu-erişim Net kapıları (portal)
- Çoğulortam mesaj servis platformları
- Bölge bazlı servis platformları
- Katma değer servis uygulama ve geliştirme platformları
- Mobil Internet platformları ve uygulamaları