Bankacılık sektöründe akıllı kart uygulamaları


MANYETİK şeritli kartlardan akıllı kartlara geçişte Visa ödeme kartlarının küresel olarak kabulünü ve geçerliliğini sağlamak için EMVve VIS (Visa ICC Specifications – Visa Akıllı Kart Çözümleri) standartlarının kullanılması öngörülmektedir. EMV, ödemeler endüstrisindeki kartların ve kabul araçlarının uluslararası geçerliliği için bir zemin oluştururken, VIS ise Visa Akıllı Banka/Kredi Kartı (VSDC) uygulamalarının yonga teknolojisi kullanılarak kartlar ve araçlara nasıl uygulanabileceğini tanımlamaktadır.
Müşterilerin kredi veya banka kartlarını akıllı karta dönüştürerek Üye Bankalar, gerek ödemeye yönelik gerekse ödeme dışı unsurları tek kartta birleştirebileceklerdir. Örnek olarak; kart sahibinin kimlik ve sağlık bilgilerini de içeren kredi kartlarını veya kart sahibinin kartı kullanımı doğrultusunda ödüllendirildiği üye işyeri sadakat programlarını içeren banka kartlarını verebiliriz. Bu ilişki geliştirme programları mevcut müşterilere daha fazla fayda ve uygunluk sağlarken yeni müşteri çekmek için de güçlü bir araç görevi görmektedir.
Kart çıkaran Üye bankalar, Visa Akıllı Banka Kartı ve Akıllı Kredi Kartı programlarını kurumlarını stratejik olarak konumlandırmak ve çok fonkisyonlu kart programları oluşturarak rekabet güçlerini artırmak amacıyla kullanabilirler. Visa Akıllı Banka ve Kredi Kartı programları kart çıkaran Üye Bankaların kart sahiplerine banka ve kredi kartının fonksiyonelliğini yeni ürün ve hizmetler ile tek kartta birleştirme imkanı sunmaktadır. Bu yeni uygulamalar kart sahibinin kartı kullanımı doğrultusunda ödüllendirildiği üye işyeri sadakat programlarını, sağlık programlarını, kimlik bilgilerini içermektedir. Bu kredi ve banka kartı hesapları ile kart ihraç eden Üye Bankalar kurumlarını müşterilerinin cüzdanlarındaki en önemli aracın kurumlarına ait ödeme kartları olmasını sağlayacak şekilde yaratıcı ürünlerin sağlayıcısı olarak konumlandırabilirler.
Visa Akıllı Banka Kartı ve Akıllı Kredi Kartı programları küresel olarak geçerli ve çoklu uygulamaları destekleyen akıllı kartların geliştirilmesini hızlı ve kolay hale getirebilmek için oluşturulmuş esnek bir platform olan Visa Evrensel Platform üzerinden çalışabilmektedir. Visa Evrensel Platform çok fonksiyonlu kartların uygulamaya geçirilmesini kolaylaştırmakta ve müşterinin değişikliğe ihtiyaç duyduğunda kart çıkaran kuruluşların kartın çıkarılmasını takiben yeni uygulamaları yüklemelerini sağlamaktadır.
Visa endüstri standartlarını geliştirerek, akıllı kartlara uyumlu altyapıyı oluşturarak ve kartlar ve terminaller için kalite güvence programları yaratarak küresel fayda ve kabul sağlama konusundaki taahhütlerini yerine getirmeyi sürdürmektedir.

Avrupa ve Türkiye’deki EMV Uyumlu akıllı kart örnekleri
2002 sonu itibarı ile Visa AB Bölgesinde 500,000 terminal EMV uyumlu hale geldi. Yine 2002 sonu itibarı ile 35 milyonun üzerinde EMV uyumlu Visa kartı kullanımdaki yerini aldı. Visa International bu sayının yıl sonu itibarı ile 80 milyona ulaşmasını hedeflemektedir. Gerek Türkiye gerekse AB Bölgesinde kartların kritik çoğunluğunun 2005 yılına dek EMV uyumlu akıllı kartlar haline geleceğini öngörmektedir. Türkiye’de ise Denizbank, EMV tabanlı akıllı kart teknolojisine geçiş sürecini tamamlayarak Visa markalı kartlarını ve ödeme terminallerini EMV standardına uyumlu hale getirmeye başladı. Visa EMV uyumlu akıllı kart teknolojisine geçiş konusunda Üye Bankalara azami destek sağlamaktadır ve 2003 sonu itibariyle Türkiye’deki bazı diğer bankaların da akıllı kart vermeye hazır hale gelecekleri öngörülmektedir.

Neden EMV uyumlu akıllı kartlara geçiyoruz?
Geleneksel, çalıntı, kayıp ve “ödünç” kartlarla gerçekleştirilen sahtecilik oranlarının artış göstermesi
Manyetik bilgilerin kopyalanması yoluyla gerçekleşen sahtecilik oranlarının da daha da artış görülmesi
Yeni ödeme kanalları ile birlikte yeni teknolojilere duyulan gereksinim
Kart sahiplerinin daha fazla esneklik yönündeki talepleri
Banka olmayan hizmet sağlayıcılarının da ödeme sistemleri konusunda rekabete dahil olmaları
Banka kartlarının sadece ‘ödeme’ aracı olarak algılanması, halbuki ödeme sistemlerinde esas amacın banka kartlarının müşterinin cüzdanı görevini görmesinin sağlanması olması
Manyetik şeritlerinin kısıtlı hafıza kapasitesine sahip olması ve yongaya oranla daha kolay taklit edilebilir olmaları
Yonga teknolojisinin uluslararası standartlarda, gelişmiş işlem kapasitesine, ve bilgi yükleme ve işlemlerde daha fazla esnekliğe sahip olması
Yonga teknolojisinin güvenli olması
Yonga teknolojisinin yeni ürünler geliştirilmesine olanak sağlaması
Yonga teknolojisinin değişik hedef kitlelere yönelik yeni kart tasarımlarına olanak sağlaması
Yonga hafıza kapasitesinin varolan ya da yeni iş ortakları ile birlikte ortak-marka uygulamalarına imkan tanıması

Visa Teşvik Programı
Visa International, AB Bölgesinde akıllı karta geçişi desteklemek amacı ile üye bankaları için Şubat 2001’de 168 milyon Euro tutarında bir teşvik programını yürürlüğe koydu. Bu teşvik programı ile üye Bankaların yapacağı yatırımların desteklenmesi hedeflenmektedir.
Temel hatları ile programda yeralan teşvikler:
EMV uyumlu kart teşviği (Kart başına 1 Euro)
Ürün firmalarına destek
Sahtecilik riski yüksek üye işyerlerinde EMV akıllı kart uyumlu her terminal için 220 Euro
Entegre POS kullanan ve EMV’ye geçen üye işyerleri için çeşitli insiyatifler
EMV uyumlu terminallerinde gerçekleştirilen işlemler teşvik

EMV
EMV, Europay-MasterCard ve Visa tarafından geliştirilmiş ve chip kart teknolojileri aracılığıyla, küresel ödemeler yapısında işlerliğinin sağlanmasına yönelik kuralları içeren uluslararası bir sertifikasyon programıdır. EMV sertifikasyonu, chip kartlar ile, chip kart kabul eden terminallerde, işlem yapılabilmesini olanaklı kılan sistemin çerçevesini oluşturmaktadır. EMV sertifikasyon programı, teknolojik altyapının uyumlu hale getirilmesinin ardından, 2004 yılı sonuna kadar AB Bölgesi ülkelerinde mevcut olan tüm manyetik şeritli kartların yerini EMV uyumlu chip kartların almasını öngörmektedir. Bu teknoloji ve EMV sertifikasyon standartları aracılığıyla kart sahipleri ve satış noktasındaki işlemler açısından üstün güvenlik ve esneklik sağlanacaktır. Visa AB Bölgesi, 2004 yılı sonuna kadar EMV uyumlu chip kartlara geçilmesini kolaylaştırmak amacıyla _168 milyonluk bir teşvik programını uygulamaya koymuştur