Telekom'da kamu yansımaları


Rekabet Kurulu’ndan Turkcell ve Telsim’e rekor ceza


Rekabet Kurulu (RK) Turkcell ve Telsim hakkında, İş-TİM’in (Aria) ulusal dolaşım anlaşması (roaming) yapmadıkları gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine başlattığı soruşturmayı sonuçlandırdı. Kurul, İş-TİM’in “kendisiyle ulusal dolaşım anlaşması yapılmaması nedeniyle hakim durumun kötüye kullanıldığı gerekçesiyle” yaptığı başvuruyu değerlendirerek, Turkcell’e 21 trilyon 822 milyar Lira, Telsim’e de 8 trilyon 580 milyar Lira para cezası verilmesine karar verdi. Kurul tarafından 4 Mart 2002 tarih ve 2-12/123-M sayı ile yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararı Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Parlak açıkladı. Parlak, Kurul’un yapmış olduğu tespitler ışığında, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin GSM Telekomünikasyon Altyapı Hizmetlerine hakim durumlarını birlikte davranışları ile kötüye kullanarak GSM hizmetleri pazarına rakiplerinin girmesine engel olan eylemleri ile 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Yasa’nın 6’ıncı maddesini ihlal ettiklerine karar verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Bu ihlaller nedeniyle aynı Yasa’nın 16’ıncı maddesi uyarınca kastın varlığı, kusurun ağırlığı, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş ve Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş pazar içindeki güçleri ve muhtemel zarar ağırlığı gibi hususlar dikkate alınarak, Turkcell İletişim A.Ş.’ye 2001 yılı net satışlarının yüzde 1’i oranında 21

trilyon 822 milyar 150 milyon 300 bin lira, Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’ye ise 2001 yılı net satışlarının yüzde 1 oranında 8 trilyon 580 milyar 807 milyon 700 bin lira para cezası verilmesine, gerekçeli karar daha sonra taraflara bildirilmek ve Danıştay yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verilmiştir.”
Kurul, ayrıca piyasadaki hakim durum ihlallerine son verilmesi için Telekomünikasyon Kurumu’ndan düzenleme yapmasını istedi. Rekabet Kurulu’nun İş-Tim’in şikayeti üzerine yaptığı tespitler şöyle sıralanıyor:
“Turkcell ve Telsim GSM telekomünikasyon altyapı hizmetleri pazarında birlikte hakim durumda bulundukları,
GSM altyapı hizmetleri pazarında birlikte hakim durumda bulunan Turkcell ve Telsim’e ait altyapıların, GSM hizmetleri piyasasında faaliyet gösteren teşebbüslerin piyasaya girişleri aşamasında zorunlu unsur niteliğinde olduğu,
Turkcell ve Telsim’in sahip oldukları GSM telekomünikasyon altyapısından, İş-Tim’in ulusal dolaşım yoluyla yararlanma talebini reddettikleri ve bunun objektif gerekçelere dayanmadığı”.

TK düzenlemeyi yapacak
İş-Tim ile Turkcell ve Telsim arasında yaşanan “Ulusal Dolaşım” konusundaki görüş ayrılıkları bilindiği gibi İş-Tim’in Uluslararası Tahkim’e başvurmasına kadar gitmişti. Rekabet Kurulu verdiği kararda, Turkcell ve Telsim’in ihlale nasıl son verileceği ve pazarda rekabetin yeniden tesisi için yapılması gereken düzenlemeleri Telekomünikasyon Kurumu tarafından belirlenmesine karar verdi. Rekabet Kurulu tarafından açıklanan kararda şöyle denildi:
“Rekabet Kurulu tarafından tespit edilen bu ihlale nasıl son verileceğinin ve ilgili pazarlarda rekabetin yeniden tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışların, telekomünikasyon sektöründe ilgili düzenlemeleri yapmakla görevli Telekomünikasyon Kurumu tarafından saptanmasının yerinde olacağına ve anılan Kurum tarafından belirlenecek koşulların Rekabet Kurumu’na iletilmesinin ardından, Rekabet Kurulu’nca da benimsenmesi koşuluyla 4054 sayılı Kanun’un 9/1 maddesi doğrultusunda ilgili taraflara bildirilmesine...”
Bilindiği gibi Rekabet Kurumu ile Telekomünikasyon Kurumu arasında bir işbirliği protokolü imzalanmış, buna göre, telekomünikasyon sektöründe iki kurumun yetki ve görev alanlarına giren konuların daha etkin bir şekilde ele alınması hedeflenmişti.

Rekabet Kurumu’nda ulusal dolaşım savunması
Rekabet Kurulu (RK) Turkcell ve Telsim hakkında, İş-TİM’in (Aria) ulusal dolaşım anlaşması (roaming) yapmadıkları gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine 23 Mayıs 2003’te Turkcel ve Telsim temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinlemişti. İş-TİM, her iki GSM operatörünün “kendisiyle ulusal dolaşım anlaşması yapmamaları nedeniyle, hakim durumun kötüye kullandıkları” şikayetinde bulunmuştu. Rekabet Kurulu İş-TİM’in İtalyan yöneticilerini dinledikten sonra, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü ve İŞ-TİM Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince’ye söz verirken, Özince, bütün spekülasyonlara karşın İş-TİM’in bütün ödemelerini zamanında ve düzenli yaptığını anlatmıştı. İş-TİM temsilcileri, Turkcell ve Telsim’in kendileriyle ulusal dolaşım anlaşması yapmamalarının, Rekabet Yasası’nın 6’ıncı maddesinde yer alan “Hakim durumun kötüye kullanılması ve rekabetin ihlal edilmesi” düzenlemesine aykırı davrandıklarını ortaya koyduğunu söylemişlerdi. İş-TİM temsilcileri, Telsim ve Turkcell’in cezalandırılmasını istemişlerdi. Telsim adına sözlü savunma yapan Prof. Dr. Yılmaz Aslan ise ulusal dolaşım konusunda Telekomünikasyon Kurumu’nun yetkili olduğunu, Rekabet Kurumu’nun bu konuda ancak görüş bildirebileceğini savunmuştu. Aslan, Telsim’in ulusal dolaşım konusunda hakim durumda olmadığını öne sürmüştü. Turkcell temsilcisi Ümit Akın da, savunmasında, soruşturma heyetinin Türk hukukunda kendine destek bulamadığı zaman AB mevzuatına atıfta bulunduğunu ileri sürerek, bu durumu eleştirmişti. Akın, ortada bir GSM alt pazarının mevcut olmadığını, bu nedenle de Rekabet Kurulu’nun soruşturma yetkisinin doğmadığını savunmuştu.

Turkcell: “Karar, haksız ve hukuka aykırıdır”
Turkcell, adli yargı mercileri tarafından verilmiş ve Turkcell’in haklılığını teyid eden ihtiyati tedbir kararlarına rağmen ve uluslararası tahkim mahkemesinde Turkcell tarafından açılmış davalar sürerken böyle bir kararın alınmasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu savundu ve karara Danıştay nezdinde itiraz edeceğini açıkladı.
9 Haziran 2003 tarihinde Turkcell tarafından İMKB Başkanlığı’na yapılan açıklama şöyle:
“09.06.2003 tarihinde Rekabet Kurumu’nun İş-tim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş’nin 2001 yılında ulusal dolaşım talebi ile ilgili yaptığı şikayet üzerine oy çokluğu ile aldığı karar bugün tarafımıza sözlü olarak bildirilmiştir. Rekabet Kurumu, şirketimize 21 trilyon 822 milyar 150 milyon 300 bin Lira tutarında para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Bize göre, Rekabet Kurumu’nun adli yargı mercileri tarafından verilmiş ve haklılığımızı teyid eden ihtiyati tedbir kararlarına ve uluslararası tahkim mahkemesinde şirketimizce açılmış davaların yargılaması devam ederken böyle bir karar vermesi haksız ve hukuka aykırıdır. Şirketimiz, adli yargı mercileri tarafından verilen ihtiyati tedbir kararları ile de sabit olduğu üzere, ulusal dolaşım konusunda ki uygulamasında haklıdır. Şirketimiz, Rekabet Kurumu’nca gerekçeli karar yazılıp tarafımıza tebliğ edildiğinde bu karara karşı Danıştay nezdinde itiraz edecektir.”

Telsim: “Belgelere karşı, iddialar dikkate alınıyor”
Rekabet Kurulu’nun 8.5 trilyon lira para cezası verdiği Telsim'n Pazarlama Koordinatörü Aydın Çamlıbel tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Rekabet Kurulu'nun, İş-Tim'in başvurusu üzerine başlattığı GSM'de ulusal dolaşım anlaşması soruşturmasında Turkcell ve Telsim’e para cezası verilmesi kararının ''savunmaları dikkate alınmadan sadece iddialara dayanılarak'' alındığını savundu. Açıklamada, şunlar yer aldı:
“Telsim olarak, Aria’ya Telekomünikasyon Kurumu’nun belirlediği şartlarda ulusal dolaşım yapmayı önermemize, bu önerimizin Aria tarafından reddedilmesine ve tüm bunları belgelememize rağmen Rekabet Kurulu’nun bu kararı alması, savunmalarımızın dikkate alınmadan sadece iddialara dayanılarak karar verildiğini göstermektedir. Ayrıca, kararın oybirliği ile alınmamış olması da Rekabet Kurulu'nun kendi içerisinde hemfikir olmadığının bir göstergesidir. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından gerekli hukuki girişimlerimizi sürdüreceğiz.”

ÖİB: “Telekom’un yol haritası Temmuz’da netleşecek”

Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, Temmuz ayı içerisinde Türk Telekom A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin yol haritasının netleşeceğini bildirdi. Kilci, Türk Telekom A.Ş.’nin özelleştirilmesi için Bakanlar Kurulu’nda Nisan ayında prensip kararı alındığını hatırlattı.
Kilci, 2003 yılı ilk beş ayında özelleştirme uygulamalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türk Telekom için hazırlanacak yol haritasını Temmuz ayında Hükümete sunmayı ümit ettiklerini söyledi. Türk Telekom A.Ş.’nin özelleştirme çalışmalarının yurt içi ve yurt dışı piyasalara paralel sürdürüldüğünü belirten Kilci, şirket değerinin tespitine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.
Türk Telekom A.Ş.'nin satış stratejisinin ne olacağına ilişkin çalıştıklarını belirten Kilci, Bakanlar Kurulu’nun Nisan ayında aldığı prensip kararlarında, halka arz ve en az yüzde 51’lik blok satış hazırlıklarının eş zamanlı yürütülmesinin kabul gördüğünü vurguladı.

60 bin yuvalık ADSL ihalesinin iptal nedeni açıklandı

Türk Telekom A.Ş.’nin 2’inci ayda açtığı 60 bin ‘port’luk ADSL ihalesinin Kamu İhale Kurumu’nca iptalinin gerekçesi Kamu İhale Kurumu’nun Web sayfası olan www.kik.gov.tr adresinde yayınlandı. Kamu İhale Kurumu, açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usullerini kabul ederken, pazarlık usulü ihaleye sadece acil durumlarda izin veriyor. Türk Telekom A.Ş.’nin ADSL ihalesinin pazarlık usulüyle yapılmayacağına karar veren Kamu İhale Kurumu, Türk Telekom A.Ş.’nin süre uzatımına gitmesi de rekabet, eşit muamele ve güvenilirlik ilkelerine aykırı bulundu. Yazışmaların kanunla öngörülen modelle yapılmaması, idari şartnamede Türk Telekom A.Ş.’nin zaman içinde mal veya hizmetlerden dilediğini alıp almamakta serbest olması, buna karşılık yüklenicinin itiraz hakkının bulunmaması ve ihale işlem dosyasında yaklaşık maliyet hesap cetveli ve standart forma uygun ihale onay belgesinin olmaması da ihalenin iptal gerekçeleri olarak sıralandı. Bu arada Türk Telekom A.Ş. Mayıs ayında açtığı 200 bin ‘port’luk ADSL ihalesinin 6 Haziran olarak belirlenen ön yeterlik başvuru tarihi ise 16 Haziran 2003’e ertelendi.

IMF, Türk Telekom A.Ş.’nin İhale Yasası dışında kalmasına ikna oldu
Hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Kamu İhale Yasası’nda değişiklik yapılmasını öngören yasa taslağının, Dünya Bankası’yla müzakere edildikten sonra uygulamaya girmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. İhale Yasası’nda yapılacak değişiklikle Telekomünikasyon, Enerji, Su ve Ulaştırma gibi alanların yasa kapsamı dışında tutulması hedefleniyor. Edinilen bilgiye göre taslağın, Dünya Bankası’nın görüşü alındıktan sonra kısa süre içerisinde Başbakanlığa gönderilmesi bekleniyor.
5’inci gözden geçirme görüşmeleri kapsamında hazırlanacak Ek Niyet Mektubu’nda Kamu İhale Yasası taslağıyla ilgili, “Dünya Bankası ile müzakere edilmesinden sonra” ibaresinin yer alacağı belirtiliyor. Kamu İhale Yasası taslağının hazırlanması sırasında Dünya Bankası ile görüş alışverişinde bulunulduğu için, müzakerelerde sorun beklenmediği vurgulanıyor. Enerji, Su, Ulaştırma ve Telekomünikasyon gibi alanların yasa kapsamı dışında tutulacağı sık sık vurgulanırken, bu alanlarda faaliyet gösteren TEDAŞ, İSKİ, ASKİ, DDY, THY, Türk Telekom A.Ş. ve BOTAŞ gibi kurumların yasa kapsamı dışında kalacakları ifade ediliyor. Ancak bu kurumlarla ilgili özel yasalar çıkartılıncaya kadar bunların da mevcut yasaya tabi olacakları kaydediliyor.

Koç Holding-Türk Telekom konsorsiyumu fiyat artırdı

Koç Holding-Türk Telekom konsorsiyumunun Bulgaristan’ın, telekom şirketi (Bulgarian Telecom Company-BTC) için 185 milyon Euro olan teklifini yükselttiği bildirildi. Bulgaristan, BTC’nin yüzde 65 hissesinin satışı için 210 milyon Euro veren ABD merkezli Advent’e satıştan vazgeçip ikinci en iyi teklifi veren Koç-Türk Telekom konsorsiyumunu Mayıs ayı içerisinde görüşmeye çağırmıştı. Bu arada Advent, satıştan vazgeçtiği için Bulgaristan aleyhine dava açmıştı.
Bulgar Telekom’un hisselerinin yüzde 65’ini Advent’e satmaktan vazgeçerek Koç-TT konsorsiyumuna yönelmesi ve Advent’in buna karşılık dava açması sonrasında her iki taraf da ihalede fiyat yükseltme yoluna gittiler. Bulgaristan, 2003 Mart ayında ihale için 210 milyon Euro teklif veren Advent şirketiyle ön anlaşma imzalamış, ancak daha sonra anlaşmadaki tutarsızlıkları gerekçe göstererek BTC’nin yüzde 65 hissesini Advent’e satmaktan vazgeçmiş, en iyi ikinci teklifi veren Koç-Türk Telekom konsorsiyumunu görüşmeye çağırmıştı. Bulgar Telekom’un hisselerini Advent’e satmaktan vazgeçmesi üzerine Advent’in Bulgaristan aleyhine dava açması üzerine ise Koç-Türk Telekom konsorsiyumunu ile görüşmeler kısa süreliğine askıya alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Advent ihale için verdiği teklifi yükseltebileceğini vurgularken, Koç-Holding Türk Telekom konsorsiyumunun da 185 milyon Euro olan teklifini yükselteceği belirtildi.
Öte yandan, Bulgar Telekom’un satış görüşmeleri için çağrılan Koç Holding-Türk Telekom Konsorsiyumu, teklifin geçerlilik süresini 90 gün daha uzatırken, 3 milyon Euro da teminat yatırdı. Türk tarafının işlemleri tamamlandıktan sonra müzakere programını en kısa zamanda belirleyeceği tahmin ediliyor.

Türk Telekom’dan İnternet’e 40 milyon Dolar’lık yatırım

Türk Telekom A.Ş.’nin, 1996 yılında başlattığı İnternet hizmetlerine bugüne kadar yaklaşık 40 milyon Dolar yatırım yaptığı öğrenildi. Türkiye genelindeki toplam 81 İnternet servis sağlayıcının 60’ı Kurum’un İnternet şebekesi TTnet üzerinden hizmet alıyor. TTnet şebekesi ile 270 bin çevirmeli kullanıcıya İnternet hizmeti sunuluyor. Şebekeden 21 kurumsal kullanıcı yararlanıyor.
Şebeke üzerinden İnternet servis sağlayıcılara İnternet altyapısına erişim hizmetinin yanı sıra İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti de 145 ve 146 numaraları aracılığıyla veriliyor. 145 numarası aracılığıyla çevirmeli İnternet erişimi, abone olmak suretiyle kullanıcı kimliği ve şifre kullanılarak sağlanıyor. 146 çevirmeli İnternet hizmetinden ise; aboneliğe, kullanıcı kimliği ve şifre kullanmaya gerek olmaksızın yararlanılabiliyor. TTnet şebekesi üzerinden çevirmeli abonelerine elektronik posta, Web ve haber hizmetleri de sunuluyor.

Türk Telekom’dan yeni zam

Türk Telekom, 1 Haziran 2003 tarihinden geçerli olmak üzere bir kontör ücretini, 66 bin Lira’dan 70 bin Lira’ya yükseltti. Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, bazı telekomünikasyon hizmetleri ile uluslararası görüşme ücret tarifelerinde düzenleme yapıldığı bildirildi.
Yeni düzenleme çerçevesinde “Çoklu Erişim” (ISDN PA) bağlantı ücreti 2 milyar 45 milyon Lira, aylık ücreti de 400 milyon Lira olurken, “Temel Erişim” (ISDN BA) aylık abonman ücreti ise 13 milyon 200 bin Lira’dan 14 milyon Lira’ya yükseltildi. Telefon ve ISDN BA bağlantı ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Telekomünikasyon Kurumu’nun da Türk Telekom’a kontör ücretlerine yüzde 6-7 oranında zam yapmasına izin verdiği belirtildi. Türk Telekom artık 3’er aylık dönemlerde kontör ücretlerine zam yapıyor. Telekomünikasyon Kurumu, son olarak 2003 Mart ayında yapılan zamla 66 bin Lira olan kontör ücretine yüzde 6-7 oranında zam yapılmasına onay verirken, Türk Telekom’un söz konusu onay çerçevesinde 1 Haziran 2003 tarihinden geçerli olmak üzere kontör ücretlerini artırdı. Bu arada, Türk Telekom’un İnternet erişim sürelerini kısaltarak dolaylı zam yaptığı belirtiliyor. Halen İnternet erişiminde normal 216 saniyede, birinci indirimde 309 saniyede, ikinci indirimde ise 360 saniyede bir kontör atıyor.

Telekomünikasyon Kurumu’dan EKT sektörüne eğitim desteği

Telekomünikasyon Kurumu’nun üniversiteler ile haberleşme sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, araştırma ve geliştirme amacıyla işbirliği çalışmaları devam ediyor. Daha önce Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü imzalayan Telekomünikasyon Kurumu bu kez de KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi ile 6 Haziran 2003 tarihinde İşbirliği Protokolü imzaladı.
Bu Protokol ile, haberleşme sektörünün personel ihtiyacına yönelik olarak üniversitede haberleşme alanında özel programlar sağlamak, eğitim kaynaklarını güncelleştirmek, üniversite öğrencilerinin teori ve uygulamayı eğitim sırasında birleştirebilmelerini sağlamak, telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerinin ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesini sağlamak, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek amaçlanıyor. İşbirliği protokolü kapsamında üniversite, kurum personelinin uzmanlaşmalarına yardımcı olmak üzere lisansüstü eğitim için başvuranların Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen başvuru sınavlarına katılarak başarılı olmaları ve bölümlerin kabul koşullarını karşılamaları durumunda ilgili yüksek lisans programlarında eğitim görmelerine imkan sağlayacak.
İşbirliği protokolü Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen törenle, Kurul Başkanı Doç.Dr. Ömer Arasıl ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Eriş tarafından imzalandı. Daha sonra, Arasıl tarafından Üniversite’de bir de seminer verildi.
Öte yandan, Telekomünikasyon Kurulu Başkanı Arasıl ve Telekomünikasyon Kurulu üyelerinin de bulunduğu bir heyet, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dr. Salih Miroğlu ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı heyeti ile 5 Haziran 2003 tarihinde iki ülkenin telekomünikasyon sektörüne ilişkin görüşmede bulundular. Bu görüşmenin ardından heyet, KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı da ziyaret etti.

Telekomünikasyon Kurumu laboratuvar kuruyor

Telekomünikasyon Kurumu, yurtiçi ve yurtdışından üretilen ve ithal edilen bütün telekomünikasyon cihazlarının testlerini yapabilmek amacıyla büyük bir laboratuvar kuruyor. Kurum’un, projeyle ilgili olarak Avrupa Birliği’nden (AB) 4.5 milyon Dolar’lık bir hibe desteği aldığı bildirildi. Proje finansmanının yüzde 75’ini AB, yüzde 25’i de öz kaynaklardan karşılanacak. Laboratuvarda yurtiçinde üretilen ve yurtdışından ithal edilen bütün teçhizatın denetimi, standardizasyonu ve piyasanın gözetimi yapılacak. Sonraki aşamalarda ise, laboratuvarda Ar-Ge çalışmaları yapılacak. Kurum, laboratuvarı yıl sonuna doğru kurmayı planlıyor.
Öte yandan, Telekomünikasyon Kurumu merkez binasında bulunan aktif cihazların, sürücülerin ve üzerinde yüklü yazılımlar ile merkez ve bölge müdürlüklerinde (Ankara, İzmir, Samsun, Mersin, İstanbul, Diyarbakır ve Erzurum ) bulunan PC-kişisel bilgisayar ve yazıcıların 2003 yılı bakım ve onarım hizmetleri ihalesi 3 Temmuz 2003 tarihinde saat 14:00’de Kurum hizmet binası B2 toplantı salonunda yapılacak.

Hakim Konum ve Etkin Piyasa yönetmelikleri yürürlükte

Telekomünikasyon Kurumu’nun, Hakim Konumda Bulunan İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’leri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Telekomünikasyon Kurumu, “Hakim Konumda Bulunan İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” ile telekomünikasyon pazarında hakim konumda bulunan işletmeci veya işletmecileri ile hakim durum niteliğini kaybeden işletmeci veya işletmecilerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların tespit edilmesini amaçlıyor.
Telekomünikasyon Kurumu, tebliğde, Kurul’un telekomünikasyon pazarında faaliyet gösteren işletmeci veya işletmecilerin hakim durumlarını; pazar payı, dikey bütünlük, pazara giriş engeli, piyasa şartlarını belirleyebilme gücü, alt yapıyı kontrol edebilme ve ikamesinde güçlük, teknolojik üstünlük, eksik rekabet ortamı, kullanılmayan kapasite miktarı ve mali kaynaklara ulaşabilme gücü özelliklerinden tespit edeceğini vurguluyor.
Tebliğ’de, Kurul’un her yıl telekomünikasyon pazarında faaliyette bulunan işletmecilerin hakim durumlarını belirleyeceği ve söz konusu işletmecileri liste halinde Resmi Gazete’de yayımlayacağı kaydediliyor.
Telekomünikasyon Kurumu, “Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile de ilgili telekomünikasyon pazarında faaliyette bulunan işletmecilerden etkin piyasa gücüne sahip olan veya bu nitelikleri kaybeden işletmeci veya işletmecilerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların tespit edilmesini amaçlıyor.
Bu tebliğ ile Telekomünikasyon Kurulu, etkin piyasa gücüne sahip işletmecinin belirlenmesi için, pazar payı, piyasa şartlarını etkileyebilme gücü, satış miktarları ile piyasa büyüklüğü arasındaki ilişki, son kullanıcıya erişim araçlarını kontrol gücü, mali kaynaklara ulaşabilme gücü, piyasada ürettiği ve verdiği hizmetleri sunması ile ilgili konulardaki tecrübesi gibi özelliklerini dikkate alarak karar verecek.

GSM Yönetmeliği’nde değişiklik

Telekomünikasyon Kurulu, 27 Eylül 2002 tarihli ve 24889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesine aşağıdaki fıkrayı ekledi:
“Aboneler, abone oldukları işletmeciyi değiştirdiklerinde, eski abone oldukları numaradan arandıklarında, talep etmeleri halinde hat iptali işlemini yapan işletmeci, abonenin yeni numarasını, arayanlara Kurum tarafından belirlenen şekilde sesli anons vasıtasıyla duyurur. Sesli anons, hat iptali işleminin gerçekleşmesinden itibaren 60 gün süre ile verilir. Sesli anons hizmetinden yararlanmak isteyen eski aboneden, bunun karşılığında bir ücret talep edilmez.”
Öte yandan, 4874 sayılı “Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanarak başbakanlığa gönderildi.

Paksoy: “Aycell-Aria birleşmesinden bir numaralı şirket doğacak”

Aycell Genel Müdürü Cahit Paksoy, Aycell ve Aria’nın birleşmesiyle kurulacak yeni şirketin, bu yıl, kapsama alanı bakımından, Türkiye’deki GSM telefon operatörleri arasında bir numara olacağını öne sürdü. Paksoy, yaptığı açıklamada, yeni şirketin, müşteri odaklı anlayışla, abonelere daha kaliteli mobil telefon hizmeti vermeyi amaçladığını söyledi.
Aycell ve Aria’nın, halen toplam 5 binin üzerinde baz istasyonu bulunuyor. Bu rakamın, yıl sonunda 7-8 bine ulaşacağı belirtiliyor. Yeni şirketin resmi adı, iki şirketin tam olarak birleşmesi sağlandıktan sonra konulacak ve birleşmeden sonra tarifelerde değişiklik olmayacak.
Genel Müdür Paksoy, Aycell’e günde 20-30 bin abonenin başvurduğunu dile getirerek, yoğun talepten dolayı sıkışıklık yaşandığını, bu nedenle abonelik işlemlerinin gecikme yaşandığını belirtti. Paksoy, Aycell’e gelen abonelik başvurularının yüzde 30’unun mobil telefona yeni abone olacaklardan, yüzde 70’inin ise, diğer GSM telefon operatörlerine abone olanlardan geldiğini kaydetti. Paksoy, Aycell-Aria ortaklık anlaşmasının biraz zaman alabileceğini belirterek, bu sürecin uzama ihtimali bulunduğunu ve teknik birleşmenin ise bundan daha uzun bir süreci kapsayacağını dile getirdi.
Öte yandan, Aycell ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, öğretmenlerin birbirleriyle ücretsiz konuşmasını öngören 10 yıllık protokol imzalandı. Protokole göre Türkiye genelindeki her öğretmene 2’şer hat tahsis edilerek, öğretmenlerin bu hatları kullanarak birbirleriyle ücretsiz görüşme yapmaları sağlanıyor. Öğretmenlerin meslektaşları dışındaki kişilerle ise indirimli konuşabilmeleri imkanı getirildi.