E-dönüşüm Eylem Planı kamuoyunda tartışılıyor

Fatma Ağaç

8 çalışma grubunun önerileri ışığında DPT’nin hazırlayarak tartışmaya açtığı “E-dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı” taslağı, e-devlet olmanın gereklerini ortaya koyarken, taslak www.dpt.gov.tr adresinde kamuoyunun tartışmasına, görüş ve önerilere açıldı.

HÜKÜMETİN Acil Eylem Planı’nda yer alan E-dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında hazırlanan 2003-2004 dönemini kapsayan “Kısa Dönem Eylem Planı” taslağı kamuoyunun tartışmasına açıldı. Proje çerçevesinde oluşturulan ve çalışmalarını sürdüren 8 çalışma grubunun önerileri ışığında; Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) hazırlayarak tartışmaya açtığı “Kısa Dönem Eylem Planı” taslağı e-devlet olmanın bütün gereklerini ortaya koyarken, plan www.dpt.gov.tr adresinde kamuoyunun görüş ve önerilerine sunuldu.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 27 Mayıs 2003’te projenin stratejik kararlarını alacak olan Danışma Kurulu’nun Bakanlar Kurulu toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk toplantısına katılarak hükümetin projeye verdiği önemi gösterdi. Yaklaşık iki saat süren ve üst düzey katılımın gerçekleştiği toplantıda projenin ön değerlendirmesi yapıldı. Projeyi ilk 6 ay ve sürekli proje olarak ele aldıklarını anlatan Şener, öncelikle projenin iletişim, teknik ve hukuki altyapısının tamamlanması gerektiğine işaret etti. Kamuda ayrı ayrı olarak uygulamaya konulan elektronik bilgilerin bütünleştirilmesini hedefleyen “Kısa Dönem Eylem Planı”; bilgi toplumu stratejisi, teknik altyapı ve bilgi güvenliği, eğitim ve insan kaynakları, hukuki altyapı, standartlar, e-devlet, e-sağlık ve e-ticaret ana başlıkları altında bu yıl ve gelecek yıl yapılacak düzenlemelere yer veriyor. Danışma Kurulu’nun önümüzdeki günlerde ilgili görüşleri alıp, taslağı revize ederek hükümete sunması bekleniyor. Tartışmaya açılan taslakta, yıllardır gündemde olan 70 kadar eylemin bir-iki yılda gerçekleştirilme taahhüdü gerçekçi bulunmazken, ödeneği belli olan birkaç proje dışında, diğer projelerin finansman kaynağı tam olarak açıklanmıyor.
E-dönüşüm Türkiye Projesi bilgilendirme-bilinçlendirme çalışmaları için 2004’te 33 bin Dolar harcanmasını öngören Eylem Planı’nda, kamuda e-devlete geçiş çalışmalarından sorumlu ekiplerin oluşturulması ve e-devlet uygulamaları için finansman modelinin 2003’te belirlenmesi yer alıyor. Taslakta, MERNİS kapsamında Türkiye’de yaşayan yabancılara da numara tahsis edilmesine yer verilirken, vatandaşlık, vergi ve sosyal güvenlik numaralarının bu yıl birleştirileceği belirtiliyor. Plana göre, vergi beyanı, tahakkuk ve ödemeleri İnternet üzerinden yapılabilecek. Planda enformasyon ve komünikasyon alanında gündemde olan birçok yasaya da yer verilirken, E-imza (Meclis’e sunuldu); Kişisel Verilerin Korunması; Ulusal Bilgi Güvenliği ve Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın hazırlandığı, Türk Ceza Yasası’nın da değiştirildiği, elektronik ortamda yapılan mal ve hizmet alımlarında tüketicilerin korunması için gerekli ikincil mevzuatın 2003’te yürürlüğe gireceği bilgisi de yer alıyor. Plana göre, kamuda kayıt ve kamu personeli kayıt sisteminin yanı sıra tarım bilgi sistemi oluşturulacak, vergi tahakkuk ve ödemelerinin elektronik ortamda yapılması sağlanacak. DPT, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunumu için geliştirilecek projelere, bütçe içinden nasıl kaynak sağlanacağı konusunda çalışma yapacak. Planda öncelikli olarak ele alınan e-ticaret yasasının 2003’te çıkarılacağı belirtilirken, 2004’te KOBİ’lerde e-ticaret ve e-iş bilincinin oluşturulması, e-ticaret hazırlıklarının değerlendirilip hizmetin verilmesi, ortak e-ticaret bilgi havuzunun oluşturulması, dış ticarette kullanılan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylaşılması gibi çalışmalar hedefleniyor. Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun bilgi toplumu ölçütleri belirlenecek, ilgili istatistiklerin üretilebilmesi için pilot uygulama yapılacak ve kamu hizmetlerine İnternet erişimi amacıyla belirlenecek illerde İnternet erişim noktaları oluşturulacak.

Başbakan Yardımcısı Şener: “Hükümetin temel hedefi E-dönüşüm Türkiye Projesi’ni hayata geçirmek”

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, E-dönüşüm Türkiye Projesi Danışma Kurulu’nun kendi başkanlığında 27 Mayıs 2003 tarihinde Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği ilk toplantısı öncesinde yaptığı basın toplantısında; E-dönüşüm Türkiye Projesi’nin hükümetin gündemindeki en önemli konu olduğunu belirtti. Şener, projenin Acil Eylem Planı’nda yer aldığını da hatırlatarak, hükümetin temel hedefinin projenin hayata geçirilmesi olduğunu söyledi. Hükümetin projeyi ilk 6 ay ve sürekli proje olarak ele aldığını kaydeden Şener, ilk 6 ayda bazı hazırlıkların ve 6 aylık çalışmayla öngörülen düzeyin tamamlandığını anlattı. Şener, E-dönüşüm Türkiye Projesi’nin gerçekleşmesiyle hayatımızdaki birçok alışkanlığın değişeceğine işaret ederek, “Böylece çağı yakalamış ve refah toplumuna ulaşmış olacağız” dedi. Herşeyden önce projenin iletişim, teknik ve hukuki altyapısının tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Şener, “İnsan Kaynağı Altyapısı”nın kurulacağını ve bilgisayar okuryazarlığının arttırılacağını bildirdi. Şener, standardizasyonun ve sistemler arasında uyum sorununun yaşanmaması için teknik standartların oluşturulması gerektiğini de vurguladı.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim Akça da, basın toplantısında, projenin maliyetine ilişkin bir soruyu cevaplandırarak, 2003 yılı yatırım programında enformasyon ve komünikasyon teknolojileri konusunda 1,4 katrilyon Liralık proje bulunduğunu kaydetti. Akça, EKT projeleri için bu yıl ise 340 trilyon Liralık kaynağın ayrılmış durumda olduğunu söyledi. Akça, projenin hayata geçirilmesiyle hem istihdam hem de maliyet anlamında tasarruf sağlanacağını ifade etti.

E-dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı taslağı tartışıldı
Çok sayıda bakanlığın üst düzey bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite temsilcilerinden oluşan E-dönüşüm Türkiye Projesi Danışma Kurulu, Başbakan Yardımcısı Şener başkanlığında, E-dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Taslağı’nı tartıştı. Kısa Dönem Eylem Planı Taslağı’nda kamu kuruluşları tarafından ayrı ayrı yaşama geçirilen elektronik bilgilerin bütünleştirilmesi hedefleniyor. E-dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Taslağı’nda, bilgi toplumu stratejisi, teknik altyapı ve bilgi güvenliği, eğitim ve insan kaynakları, hukuki altyapı, standartlar, e-devlet, e-sağlık ve e-ticaret başlıkları altında bu yıl ve gelecek yıl yapılacak düzenlemeler sıralanıyor.
Eylem Planı’na göre, Elektronik İmza Yasa Tasarısı, Kişisel Hakların Korunması Hakkında Yasa Tasarısı ve Ulusal Bilgi Güvenliği Yasa Tasarısı’nın bu yıl içinde yasalaştırılması hedeflenirken, elektronik ortamda yapılan mal ve hizmet alımlarında tüketicilerin korunması için ikincil mevzuatın da bu yıl içinde yürürlüğe konulması planlanıyor.
İnternet servis sağlayıcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin gerekli yasal düzenlemeler ile KOBİ’leri e-ticarete özendirecek mekanizmalar ve ürün borsalarının geliştirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması da bu yıl yapılacak işler arasında bulunuyor.

E-devlete adım atılıyor
Eylem Planı’nda, kamu kurum ve kuruluşlarında e-devlete geçiş çalışmalarından sorumlu ekiplerin oluşturulması ve e-devlet uygulamaları için finansman modelinin belirlenmesi 2003 yılı içinde gerçekleştirilecekler arasında sayılırken, kamu İnternet erişim noktaları pilot uygulamalarının ise gelecek yıl yapılması hedefleniyor. Acil Eylem Planı’nda da yer alan vergi, vatandaşlık ve sosyal güvenlik gibi numaraların birleştirilmesinin bu yıl gerçekleştirilmesi, tüzel kişilerin tek numara sisteminde birleştirilmesinin ise gelecek yıl tamamlanması öngörülüyor.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şener, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, bireyler, işletmeler ve tüm kuruluşlar ile devlet arasındaki tüm ilişkilerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilir hale geleceğini kaydetti. Şener konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Aynı zamanda yurttaşlar zamanlarını devlet dairesinde harcamayacak, ilgili daireye gitmeden taleplerini iletip, bunların cevaplarını evlerinden alabilecekler. Tüm bireyler, işletmeler ve kurumlar; elektronik ortamdan yararlanarak birbirleriyle ilişki kurabilecek ve bilgiye ulaşabilecekler. Türkiye’de bir vergi mükellefi yılda 50 defadan fazla vergi dairesine gitmek zorunda kalıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle vergi dairesine gitmek yerine vatandaşlar, bulundukları yerden işlemlerini yapabilecekler. Aynı sistem; sigorta prim ödemelerinde, işyeri açmada ve sağlık gibi alanlarda da uygulanacak. Bu yeni sistemle birlikte bürokratik formaliteler ve kırtasiyecilik ortadan kalkacak.”

Kısa Dönem Eylem Planı’nda neler var?
E-dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde hazırlanan ve 2003-2004 dönemini kapsayan Kısa Dönem Eylem Planı Taslağı’nın “Eğitim ve İnsan Kaynakları” bölümünde, 2003-2005 döneminde okullarda öğretmen ve öğrencilerin, İnternet’e ve çoğul ortam kaynaklarına uygun düzeyde ulaşımını öngören Temel Eğitim Projesi İkinci Faz kapsamında ilköğretim okullarına 3 bin bilgi teknolojisi sınıfı kurulacağı ve gerekli yazılımın temin edileceği belirtiliyor. Bunun için 2003-2004 yıllarında toplam 126 milyon Dolar’a ihtiyaç olduğu kaydediliyor. Eylem Planı Taslağı’nda Temel Eğitim Projesi Birinci Faz kapsamında, 2 bin 802 bilgi teknolojisi sınıfı kurulduğu, 2 bin 854 ilköğretim okuluna kişisel bilgisayar, tarayıcı, yazıcı alındığı ve bu okulların İnternet bağlantılarının yapıldığı anımsatılıyor. Özürlüleri de içerecek biçimde öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler için İnternet üzerinden destek hizmetleri, eğitimle ilgili kaynaklar ve e-öğrenim platformu sağlamak amacıyla Eğitim Net Kapısı Prototipi kurulacağı belirtiliyor. Söz konusu Net kapısının kurulması için bu yıl 3 milyon Dolar’a, gelecek yıl da 2 milyon 500 bin Dolar’a gereksinim duyulduğu kaydediliyor. Bu yıl içinde elektronik imzaya hukuksal geçerlik sağlanması, elektronik kayıtlara kanıt gücü verilmesi, sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerinin düzenlenmesi ve gerekli onay makamının oluşturulması için yasal düzenlemelerin; kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması kapsamında da gerekli yasal çalışmaların yapılacağı vurgulanıyor. Taslakta, Türk Ceza Yasası’nda değişiklik öngören tasarı kapsamında bilişim ve bilişim teknolojileri alanına özgü suç ve cezaların belirlenmesi için gerekli yasa çalışması yapılacağı; demokratik idarenin ve saydam yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kamu hizmetlerinden yararlananların bilgi hakkını kullanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için öngörülen Bilgi Edinme Hakkı Yasa Tasarısı’nın yasalaşmasının sağlanacağı belirtiliyor. Kısa Dönem Eylem Planı Taslağı’nda yapılacak diğer düzenlemeler de şöyle sıralanıyor:
“DPT, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’yla birlikte kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunumu için geliştirilecek projelere, bütçe içinden nasıl kaynak sağlanacağı konusunda çalışma yapacak. Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun bilgi toplumu ölçütleri belirlenecek, ilgili istatistiklerin üretilebilmesi için pilot uygulama yapılacak. Kamu hizmetlerine İnternet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla belirlenecek illerde kamu İnternet erişim noktaları oluşturulacak ve uygulamalar izlenecek. MERNİS kapsamında Türkiye’de yerleşik yabancılara da tekil tanımlayıcı numara tahsis edilecek ve bu uygulama diğer e-devlet uygulamalarıyla ilişkilendirilecek. Kamu ve özel sektör tüzel kişilerine vergi, sosyal güvenlik, çalışma yaşamı gibi uygulamalarda kullanılmak üzere benzersiz tanımlayıcı numara verilecek ve e-devlet uygulamaları arasında bütünlük sağlanacak. Mükelleflere vergi beyanlarını, tahakkuklarını ve ödemelerini İnternet üzerinden yapabilme olanağı getirilecek. Sağlık bilişimi alanında standart geliştiren uluslararası kuruluşlar ile bu alanda öncü olan ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin standart geliştirme faaliyetleri araştırılacak. Geliştirilen sağlık bilişimi standartlarının envanteri çıkarılacak, karşılaştırmalı bir değerlendirme raporu hazırlanacak. Birinci basamak sağlık kurumlarının kendi aralarında, hastanelerle ve sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan kurumlarla entegrasyonunu, sevk ölçütleri ile tanı protokollerinin denetimini sağlayacak bir proje geliştirilecek. Sağlık kuruluşlarında verilen sağlık bakımı sonuçlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi için gereken verilerin doğru, geçerli, tam ve zamanında elde edilmesi, yönetilmesi ve kullanılması için sağlık bilgi yönetimi standartlarını içeren bir rapor hazırlanacak. Elektronik ticaret kapsamında e-imza onay kurumlarının çalışabilmesi için ticaretle ilgili hükmi şahsiyetlere ait anahtar bilgilerin tek yerde toplanması ve sunulması sağlanacak. KOBİ’ler, e-ticaret konusunda bilgilendirilecek ve iş süreçlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilmeleri için bilinçlendirilecek. Bursa Serbest Ticaret Bölgesi’nde e-bölge örnek uygulama projesi gerçekleştirilecek. Tarımsal piyasalarda borsa işlemlerinin vadeli işlem, opsiyon, ‘forward’ işlemlerini de içerecek biçimde geliştirilmesi sağlanacak. Tartışmaya açılan taslağa, ilgili kişi ve kurumların görüş ve öneriler doğrultusunda son biçimi verilecek.

Eğitim ve sağlığa öncelik
“Kısa Dönem Eylem Planı” taslağının “Eğitim ve İnsan Kaynakları” bölümünde, 2003-2005 döneminde okullarda öğretmen ve öğrencilerin İnternet’e ve çoğul ortam kaynaklarına uygun düzeyde ulaşımını öngören Temel Eğitim Projesi İkinci Faz kapsamında ilköğretim okullarına 3 bin bilgi teknolojisi sınıfı kurulacağı ve gerekli yazılımın sağlanacağı bildiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bunun için gelecek öğrenim yılında toplam 126 milyon Dolar’a ihtiyaç duyduğu vurgulanıyor. Bakanlık projenin birinci fazı kapsamında, 2 bin 802 bilgi teknolojisi sınıfı kurmuş, 2 bin 854 ilköğretim okuluna kişisel bilgisayar, tarayıcı, yazıcı almış ve bu okulların İnternet bağlantıları yapılmıştı. Bu arada özürlüleri de içerecek şekilde öğretmen, öğrenci ve ebeveynler için İnternet üzerinden destek hizmetleri, eğitimle ilgili kaynaklar ve e-öğrenim platformu sağlamak amacıyla Eğitim Net Kapısı Prototipi kuracak olan bakanlık, bunun için bu yıl 3 milyon Dolar’a, gelecek yıl da 2 milyon 500 bin Dolar’a gereksinim duyacak. Okul müfredatlarını, enformasyon ve komünikasyon teknolojilerine dayalı yeni eğitim ve öğretim yöntemlerini göz önünde bulundurarak yenilemek amacıyla, etüt proje çalışması sonrasında bir rapor hazırlanacak ve konuya ilişkin Talim-Terbiye Kurulu Kararı oluşturulacak. Gelişen teknolojiye uyum eğitimleri sürekli hale getirecek WorldLinks Projesi’nin eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması çerçevesinde 250 eğitmen eğitilecek. Bu yıl ve gelecek yılı kapsayan bu çalışma için 23,5 milyon Dolar harcanacak.
Sağlık alanının da ayrıntılı olarak yer aldığı taslakta, sağlık bilişimi alanında standart geliştiren uluslararası kuruluşlar ile bu alanda öncü olan ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin standart geliştirme faaliyetlerinin araştırılacağı belirtiliyor. Taslağa göre, geliştirilen sağlık bilişimi standartlarının envanteri çıkarılacak, karşılaştırmalı bir değerlendirme raporu hazırlanacak. Birinci basamak sağlık kurumlarının kendi aralarında, hastanelerle ve sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan kurumlarla entegrasyonunu, sevk ölçütleri ile tanı protokollerinin denetimini sağlayacak bir proje geliştirilirken, sağlık kuruluşlarında verilen sağlık bakımı sonuçlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi için gereken verilerin doğru, geçerli, tam ve zamanında elde edilmesi, yönetilmesi ve kullanılması için sağlık bilgi yönetimi standartlarını içeren bir rapor da hazırlanacak. Birinci basamak sağlık kurumlarında elektronik sağlık kaydı oluşturulması için bu yıl 1 milyon 250 bin Dolar’lık harcama öngörülüyor.

Evrensel hizmet yönetmeliği hazırlanacak
İnternet üzerinde erişim, uygulama, içerik, güvenlik, vb. bilgi toplumu hizmetlerini sağlayanların görev, yetki ve sorumlulukları ile denetimlerinin nasıl yapılacağına ilişkin yasa tasarısı taslağı hazırlanacak ve bu kanun yürürlüğe girinceye kadar kamunun elektronik ortamda yaptığı yazışmaların yazılı belge ile teyit edilmek kaydıyla, geçici olarak geçerli kabul edilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak. Bu amaçla, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslar Genelgesi’nde değişiklik yapılması sağlanacak. Planda, telekomünikasyon altyapısının ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla; sunulacak asgari hizmetlerin kapsamı, maliyeti ve bu hizmetlerin finansmanını düzenleyen evrensel hizmet yönetmeliğinin de piyasanın serbestleştirilmesi öncesinde (2003 sonu) çıkarılması öngörülüyor.

E-Avrupa 2005 Girişimi hedefleri göz önünde bulundurulacak
Devlet Planlama Müsteşarı Ahmet Tıktık, E-dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında oluşturulan Kısa Dönem Eylem Planı Taslağı’nda öncelikli olarak kamu kurumlarınca halihazırda uygulanan ya da hazırlık çalışmaları sürdürülmekte olan çevrimiçi hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi için gerekli işbirliği ve bilgi paylaşımını mümkün kılacak birlikte çalışabilir, güvenli altyapının oluşturulmasının esas alındığını söyledi. Danışma Kurulu Toplantısı’ndan bir gün önce yaptığı yazılı açıklamada Kısa Dönem Eylem Planı Taslağı’nda, E-Avrupa 2005 Girişimi hedefleri göz önünde bulundurularak, AB yönetmelikleriyle uyuma ilişkin hususların da eylemlere yansıtılmasına özen gösterildiğini kaydeden Tıktık, 41 temsilcinin yer aldığı Danışma Kurulu’nun toplantısının ardından son revizyonu yapılan Kısa Dönem Eylem Planı’nın hükümete sunulacağını bildirdi. Tıktık, E-dönüşüm Türkiye Projesi ile vatandaşların daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti alabilmesi amacıyla katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanmasının amaçlandığını vurguladı.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe: “E-dönüşüm Projesi’nin sorumluluğunu Şener’in almış olması umut verici”
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, her ne kadar Türkiye’yi bilgi toplumuna götürecek bir kurumsal yapı oluşturulmasa da E-dönüşüm Projesi’nin sorumluluğunu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in almış olmasını umut verici olarak değerlendirdi. Fakat umutların daha da artması için Şener’in vaktinin büyük bir bölümünü bu konuya ayırması gerektiğine işaret eden Aktepe, “Siyasi iradeyi temsilen yapacağı konuşmalarda toplumda bir heyecan yaratması ve bu konuyu cazibe merkezi haline getirici yaklaşımlar içinde olması toplumu bilgi toplumuna hazırlayacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu. Aktepe, Şener’in önemli bir vizyona sahip ve bu konunun önemini kavramış durumda olduğunu dile getirerek, “Bizim hep söylediğimiz bilinçli bir siyasi iradenin bu işi başarabileceği idi ki sayın bakan da bu yaklaşımı görüyorum. Tabii bunun eyleme dönüşmesi gereği de var” şeklinde konuştu.
Aktepe, 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen E-dönüşüm Projesi Danışma Kurulu Toplantısı öncesinde Şener’in yaptığı konuşmanın bilgi toplumunun sonuçlarını anlatıyor olsa da güzel bir konuşma olduğunu kaydetti. Aktepe, Şener’in konuşmasının bilgi toplumunun sonuçlarına ülkenin nasıl ulaşacağı konusunda çok somut bir şeyler ortaya koymasa da toplantının amacının da sonuçlara ulaşmakla ilgili olduğunu ifade etti.
Entelektüel kesimi temsil etmesi gereken medyanın E-dönüşüm Türkiye Projesi’ne yaklaşımını da eleştiren Aktepe, “Çünkü sorulan sorular konudan tamamen bağımsızdı. Gündemde olan sorular vardı, bu yaklaşım bizi üzdü” dedi. Aktepe, basın mensuplarından Şener’e, E-Avrupa+ projesinin tarafları olan Bulgaristan, Slovenya ve Macaristan gibi ülkelerin bile bizi nasıl geçtiklerini ve bu konuda Türkiye’nin hala neden somut adımlar atamadığını sormalarını beklediğini, ancak bunun olmadığını söyledi. Aktepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“O gün konuştuğumuz, Cumhuriyetin en büyük projesiydi, entelektüel kesimi temsil eden medyanın da bu yaklaşım içerisinde olması gerekirdi. Maalesef bu yaklaşımı medyada göremedik. Bunda kabahatin de bizde olduğunu düşünüyorum, demek ki biz bu kadar önemli bir konuyu Türkiye’nin gündemine taşımakta zorlanıyoruz.
Biz bir sivil toplum örgütü olarak bu süreçlerde kendimize görevler çıkarmaktayız. Bu görevleri de en iyi şekilde yerine getirme çabası içerisindeyiz. Elimizden gelen her türlü desteği bu çalışmalara aktaracağız. TBD’nin bu anlamda önemli bir bilgi birikimi var. Bilgi toplumuna giden süreçte neler yapılacağı konusunda Türkiye’nin problemi yok, nasıl yapılacağı konusunda problemi var. Bunun mekanizmalarının kurulması ve aslında bu süreç yaşanırken ilgili kurumların bilfiil yapması gereken eylem planlarını bir an önce hayata geçirmeleri gerekir.”
Aktepe, toplantıda dağıtılan Eylem Planı Taslağı’nın en kısa süre içerisinde gerçek haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Danışma Kurulu üyelerinin görüşleri ve diğer kesimlerin görüşleri doğrultusunda Eylem Planı’nın revize edileceğini belirtti. Aktepe konuşmasına şöyle devam etti:
“Eylem Planı Taslağı sadece E-dönüşüm Türkiye Projesi Danışma Kurulu üyelerinin değil, Web üzerinde her kesimin görüşüne açıldı. Yarım kalan noktalar herkes tarafından güncellenebilecek yahut da eleştirilebilir bir durumda. DPT Bilgi Toplumu Dairesi tarafından bu bilgiler değerlendirilecektir. Revizeler yapılarak taslak plan, gerçek ve uygulanabilir plan haline gelecektir. Sayın Şener, Ankara’dan uzak bir ortamda bir araya gelerek taslak plana son halinin verilmesini talep etti. Bu talep de herkes tarafından olumlu karşılandı. Bunun en kısa zamanda yapılacağını düşünmekteyim. Bu taslak planda önemli eksiklikler olabilir, çünkü bazı kurumları ya da eylemleri isimlendirirseniz eksik kalma ihtimali oldukça fazla olur. E-sağlık, e-eğitim gibi bazı konuların önceliği varmış gibi koyduğunuzda bunlarda eksiklikler olabilir. Onları da genel bir başlık altında toplamak gerekir. Eğer bilgi toplumu hedefleniyorsa, bölgesel farklılıkları, sayısal bölünmeyi ortadan kaldıracak mekanizmalarla bunların beraberinde düşünülmesi gerekir.”

AK Parti Programı’nda da e-dönüşüm vardı
AK Parti Programı’nda E-dönüşüm Türkiye Projesi’ne yer verilerek, proje kapsamında yapılacaklar şöyle sıralanıyordu:
“AK Parti değişen ve yenilenen yönetim yapısıyla, vatandaşlarına kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla, yeni enformasyon ve komünikasyon teknolojileri ile iyi yönetişim ilkelerini kullanarak, şeffaf, bütüncül, eşitlikçi, basit iş süreçlerine sahip bir devlet yapısının halkımıza hizmet vermesini sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, küresel ağ çerçevesinde karşılayarak, kamuda karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak E-dönüşüm Türkiye Projesi hayata geçirilecektir. Bu proje ile; öncelikle AB’nin yeni müktesebatı çerçevesinde telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri politikaları belirlenecek; vatandaşın kamusal alandaki karar alma süreçlerine EKT vasıtasıyla doğrudan katılımı sağlanacak; kamu idaresi, e-devlet ilkeleri ışığında şeffaf ve hesap verebilir hale getirilecek; enformasyon ve komünikasyon teknolojilerinin kullanımı, hakkaniyet ölçütleri esas alınarak yaygınlaştırılacak; yerel bilgi ve beceriler küresel düzeye taşınacak; küresel planda söz sahibi olabilecek, üstün nitelikli insan gücü oluşturulacak; değişik coğrafyalardaki, gelir grupları ve statüler arasındaki bilgi açığı kapatılacaktır; dönüşüm projesinde katılımcılık, basitlik, şeffaflık, eşitlik ve bütünsellik temel ilkelerimiz olacaktır.”