Temmuz 2011 Sayı: 190TÜBİDER Bilişim Sektöründe yasal standartları belirleyecek,  sektörü temsil edecek ve geliştirecek bir meslek örgütü oluşturmaya yönelik önemli bir adım attı.
TÜBİDER bilişim sektöründe süren faaliyetlerin yasal standartlar çerçevesinde yapılması için attığı adımları TÜBİFED ile birlikte düzenlediği ve BTK Başkanı Tayfun Acarer’in de katıldığı Sektörvizyon 2011 etkinliğinde sektör ile paylaştı. Diğer bazı bilişim STK’lerinin de destek ve katkısı ile oluşturulan öneri niteliğindeki bir yasa tasarısı ile sektördeki faaliyetlere ilk kez yasal standartlar getirilmesi ve bir meslek örgütü kurulması amaçlanıyor.


Teknolojide Türkçe Sorunu 


GSM ve DECT Telefonlar Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey

Türkiye'de Satılan GSM ve DECT Telefonların Karşılaştırmalı Fiyat TablosuGSM ve DECT Ürünler

GSM ve DECT Tablo

GSM Hatlar

 


Kaynak Belirtilerek Her Türlü Resim ve Yazı Kullanılabilir