CeBIT Bilişim Eurasia, yine “Sinerji Zirvesi” ile beraber açılacak

 

29 Kasım - 2 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy CNR’dagerçekleştirilecek olanCeBIT Bilişim Eurasia Fuarı, 13. yılında “Fuar” ve “Zirve”yiyine bir araya getirerek İstanbul’da BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri sektöründeki en etkin platformunu yaratacak.
Dünyanın en büyük bilişim ve haberleşme teknolojileri fuarları arasında yedinciliğe, Avrupa’da üçüncülüğe erişen CeBIT Bilişim Eurasia, iş, teknoloji, kamu, sivil toplum, medya ve bilim dünyasından 150 bin kişiyi uluslararası bir ticaret zemininde bir araya getiriyor.
Doğu ile batı arasındaki köprü konumuyla Avrasya’ya açılan en önemli ticaret kapısı CeBIT Bilişim Eurasia, yalnızca ürün ve hizmetlerin sergilendiği bir alan olmanın ötesinde, çeşitli iş geliştirme programları, forum alanları, ikili ilişki geliştirmeye yönelik zeminler, tematik bölümler ve STK iş birlikleriyle düzenlenen özel etkinliklerle zenginleşiyor.

Alex Bey, bize 2012 CeBIT’deki gelişmelerden bahsedermisiniz?
Hifaş Genel Müdürü Alexander Kühnel: “Avrasya’nın bir numaralı Bilişim, Haberleşme ve Teknoloji etkinliği. ”Etkinliği diyorum, çünkü CeBIT Bilişim Euasia Fuarı ve CeBIT Sinerji Zirvesi ile birlikte yine aynı çatı altında eş zamanlı düzenlenerek tüm sektör bileşenlerini kucaklamayı hedefliyor. “Bildiğiniz gibi, dünyada 4 farklı coğrafyada, Almanya, Türkiye, Brezilya ve Avustralya’da düzenlenen, dünyanın en büyük bilişim platformu olan ‘CeBIT Avrasya’yeni adresinde bilişim dünyasının nabzını tutmaya devam edecek.

Etkinliğinizi bu sene Yeşilköy CNR’da organize ediyorsunuz. Hem Fuarı hemde SinerjiZirvesini. Yılların alışkanlığının değişim sebepleri nelerdir?
Hifaş Genel Müdürü Alexander Kühnel: Sektörden gelen talep üzerine, 29 Kasım - 02 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy’de CNR’da gerçekleşecek. Kamu, STK’ler ve sektörün önemli oyuncuları ile birlikte Fuar’a paralel olarak eş zamanlı ve aynı çatı altında düzenlenen CeBIT Sinerji Zirvesinin yarattığı Sinerji’den yararlanabilir, yeni, iş kanalları geliştirme, yeni satış piyasalarına ulaşma ve sektörün nabzını tutma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Alex Bey, Türk Telekomda bu yıl CeBIT Eurasia’ya katılıyor olacak. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz lütfen?
Alexander Kühnel: Evet! Türkiye’nin çok değerli bir markası da CeBIT Sinerji Zirvesinin Ana Sponsorluğunu üstlendi ve bu yıl düzenlenecek “Avrasya’nın bir numaralı Bilişim, Haberleşme ve Teknoloji etkinliği de bizler ile birlikte olacak. Gelecekte iş stratejilerinin temel parçası olan ‘Bilişim ve Haberleşme’, hemen her sektörde yeni iş alanlarının açılmasını ve birçok sektörün beraberde büyümesini sağlıyor. Kısa bir süre içinde, ana destekçimiz ile birlikte ortak bir açıklama yapacağız.

Murat Bey, bu yıl Fuar ve CeBIT Zirve’de ne gibi yenilikler var bizle paylaşırmısınız?
Aslında bu yıl CeBIT Avrasya ailesindeki; burada hem CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı hem de CeBIT Sinerji Zirvesini kastediyorum, birçok gelişme var. Bunlardan en önemlilerinden biri, hatırlasanız geçtiğimiz yıl Semor A.Ş ile birlikte düzenlediğimiz CeBIT Sinerji Zirvesi ile birlikte düzenlenecek olan CeBIT İletişim Zirvesi ve CeBIT Haberleşme Zirvesi ki, burada yeni iş ortağımız PG Global ile birlikte ilerliyoruz. 2009 yılında düzenlenen Medya ve İletişim Zirvesinde PG Global büyük bir başarılara imza atmıştı. PG Global, değişik ülkelerde çok sayıda Zirve’yi düzenliyor ya da bu zirvelere içerik danışmanlığı yapıyor.‘CeBIT İletişim 12’ zirvesinde bu yıl birlikte ilerliyor olacağız. CeBIT İletişim Zirvesinin yanında; CeBIT Haberleşme Zirvesi, CeBIT E- Devlet Zirvesi, CeBIT Uydu Haberleşme Zirvesi ve CeBIT Finans Zirvesi’ de farklı sektörlerin duayenlerinin Bilişim dünyası ile aynı catı altında bir araya getiriyor olacak.

CeBIT Sinerji Zirvesi kapsamında düzenlenen CeBIT İletişim Zirvesi nasıl başladı?
Murat Özer: Haberleşme ve Bilişim zirveleri daha önce kısmen kamu kısmen CeBIT Sinerji Zirvesi bünyesinde yapılan etkinliklerde yer almakta idi. 2009 yılında yapılan İletişim ve Medya 09 Zirvesinde yerli ve yabancı çok sayıda önemli katılımcı her iki sektörün ve bu iki sektörün yakınsamasını tartışmıştı. Türkiye'nin tüm önemli medya, iletişim ve haberleşme kurumlarının üst yönetimleri, medya sektörüyle ilgili sivil toplum örgütleri ve düzenleyici kurumlarının üst yöneticileri katılımcılar arasındaydı. Avrupa'dan düzenleyici kurul üyeleri de konuşmalar yaptılar. Telekomünikasyon sektörünün en önemli uluslararası örgütü olan ITU-International Telecommunications Union Genel Sekreteri de konuşmacılar arasındaydı. Sosyal medya hem şirketler hem sivil toplum örgütleri hem de devlet ve devlet adamları tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Bu yüzden, CeBIT bünyesindeki Sinerji Zirve’sinde bu yıl sosyal medyayı tema olarak aldık Danışma Kurulu Başkanlığını RTK üyesi Paşa Yaşar’ın 2009 yılında yaptığı Medya ve İletişim Zirvesi, hem medya hem, iletişim hem de, haberleşme sektörünü bir araya getirerek bir kilometre taşı oldu. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, 2012 yılında CeBIT Sinerji Zirvesi etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan CeBIT İletişim Zirvesi ve CeBIT Haberleşme Zirvesi’nde PG Global ile birlikte ilerliyor olacağımızı anlamak zor olmasa gerek.

CeBIT İletişim Zirvesi’nin ve CEBIT Haberleşme Zirvesi’nin 2012 yılı konusu ne olacak?
Murat Özer: Bu yılki zirvede Ana Tema, ‘Sosyal Medya’ olarak seçildi.  Hem medya, hem iletişim hem de haberleşme sektöründen etkin katılımcılarla, sosyal medyayı tartışacağız. Sosyal medya hem toplum hem iş dünyası açısından en güçlü kendini ifade aracı haline geldi. Zirve’de ‘Sosyal Medya’nın hem iş dünyası, hem medya ve haberleşme sektörü hem de iş dünyası açısından ne anlama geldiği, nasıl kullanıldığı, etik boyutları tartışılacak.

CeBIT İletişim Zirvesi ve CeBIT Haberleşme Zirvesi katılımcıları hakkında bilgi verir misiniz?
Murat Özer: CeBIT İletişim ve CeBIT Haberleşme Zirvesinin katılımcıları ve konuşmacıları, her iki sektörün en önemli karar alıcıları ve gözlemcileri olacak. Hem kendi sektörlerinin hem de her iki sektörün en can alıcı noktaları konuşulacak Zirve’de.

Murat Bey, e-Devlet ve uydu haberleşmesi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verirmisiniz?
Murat Özer:Türksat ile birlikte götürdüğümüz fuar çalışmalarımıza ek olarak, ki biliyorsunuz,Türksat 2012 yılında da CeBIT Bilişim Eurasia Fuarının Ana Sponsoru ve bu yıl bunlara ek olarakta CeBIT Sinerji Zirvesi kapsamında düzenlenecek olan CeBIT Uydu Haberleşmesi Zirvesi ve CeBIT e-Devlet Zirvesi’nde de birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Yine bu çalışmalarda ortak hedefimiz tüm sektör bileşenlerini ve duayenlerini aynı çatı altında buluşturarak Türkiye’nin 2023 hedefine giden yolda birlikte hareket etmek.

Nezih Bey, Cebit Sinerji Zirvesi’nin bu yılki hedefleri neler?
Nezih Kuleyin:Bildiğiniz gibi Cebit Bilişim Eurasia kapsamında adına ne dersek diyelim, yıllardan beri yapılan Zirve’lerin tek bir amacı vardı. Bu da, Fuar’da sergilenen teknolojinin toplumsal yaşamımızı nasıl değiştireceğini bilişim teknik bilimi gözlüğü ile irdelemek. Şunu söylemek istiyoruz. Teknoloji bize ürün sunuyor ama ürünü insanların yaşamını değiştirmek üzere kullanmanın birçok bileşeni var. Örneğin; yeni yazılım teknolojileri ile ürünleri daha işlevsel hale getirmek işin bir boyutuyken, aynı ürünü değişik sektörlerde kullanarak toplumsal sıçrama yapmak daha farklı bir şey işte biz Cebit Sinerji Zirvesinde bunlarıgerçekleştirmek istiyoruz.

Bilişim teknolojisini kullanarak toplumsal sıçrama yapma dediğiniz olgu ‘Sinerji Zirvesi’ne nasıl yansıyacak?
Nezih Kuleyin: Türkiye bu olguyu ilk yakalayan ülkeler arasında biz yakalanan bu olgunun geniş katılımcı kitleleri ile buluşması amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Örnek vermemiz gerekiyorsa, bugün ülkemizde en çok seminer ve konferans düzenlenen konu olan bulut bilişimi biz geçen yıl tüm boyutları ile irdelemiş ayrıca İstanbul’un finans merkezi olma yolunda elimizde bulunan teknik olanakları da nasıl etkin kullanacağımızı tartışmıştık.Bu yıl yine sektörün en can alıcı konularını tüm boyutları ile el almayı planladık.

Nasıl? Biraz daha detaylandırmak mümkün mü?
Nezih Kuleyin:Bugün Türkiye’nin en önemli projelerinden birisi olmaktan çıkıp neredeyse Dünya’nın en önemli projesi olma yolundailerleyen Fatih Projesini teknik ve sosyal etkileri ile irdelemek istiyoruz. Tüm boyutları ile projeyi irdeleyeceğiz. Bir başka önemli konularımızdan birisi de, ileri teknoloji kullanarak sürekli bir sırçam içerisinde olma amacı güden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygulamalarının bilişim teknolojileri açısından geldiği düzeyi ayrıntılı olarak ilgili tüm tarafların katılacağı platformlarda konuşmak istiyoruz. Tabi ki, ülkemizin bilişim altyapısının kamudaki yansıması bir yandan e-Devlet uygulamaları iken, diğer tarafı da ‘Akıllı Kentler’ uygulamalarıdır. ‘Akıllı Kent’ler için üretilen tüm uygulamaları iki gün boyunca katılımcıların her türlü sorusuna yanıt bulacakları bir biçimde anlatılacak. Bu yılda, geçen yıl olduğu gibi çok sayıda yerel yönetici ile buluşacağımızın işaretini şimdiden alıyoruz.KOBİ’ler de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerine sunulan bilişim çözümleri ile Zirve’de buluşacaklar.

Anladığımız kadarıyla bilişim teknolojisinden yararlananlar Cebit Sinerji Zirvesi’nde çok şey bulacaklar. Pekizirve bilişim profesyonelleri için ne sunuyor?
Nezih Kuleyin: Siz de bilirsiniz; teknolojinin geldiği en son aşama, ilk kez bizim Zirve’lerimizde tartışılır ve geliştirme olanaklarını burada konuşuruz. Şu anda teknolojinin kırılma noktası taşınabilirlikile, bulut teknolojisinin kesişim noktası olmuştur. Biz de, teknik hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz bulutta taşınabilirlikten siber uzayda güvenliğe kadar tüm bu kesişmeyi teknik ayrıntıları ile ele alacağız. Cebit Sinerji Zirvesi bir yandan bilişim kullanıcılarının buluşma noktası olurken diğer yandan bilişim profesyonellerinin işbirliği noktası olacak.